Wieringermeer (afgerond)

In de proeftuin Achteroever Wieringermeer hebben publieke en private partijen samen gezocht naar nieuwe verdienmodellen. Onder andere door de kweek van Chinese wolhandkrab, diverse vissoorten en drijvende- en zilte teelten. Met als doel nieuwe producten verder te ontwikkelen, en kennis en inzichten te vergaren rondom duurzame productieprocessen op het gebied van land- en tuinbouw, aquacultuur en visserij. De resultaten en inzichten worden ingezet voor verdere ontwikkeling van het concept achteroevers in binnen- en buitenland.
De proeven in de Achteroever Wieringermeer zijn in 2019 afgerond en in april 2020 zijn de resultaten opgeleverd.

terug naar het overzicht