Omgevingskwaliteit IJ-Team

Eind 2022 heeft het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) het IJ-Team in het leven geroepen. Dit is een multidisciplinair samengesteld inspiratieteam, bedoeld om de omgevingskwaliteit van concrete projecten in en langs het IJsselmeer een impuls te geven. Het team doet dit door tijdelijk als ‘buitenboordmotor’ van projecten te fungeren en door deze op drie manieren in de samenhang van het IJsselmeergebied als geheel te plaatsen:

  • in de ruimte – kan het project ruimtelijk beter in zijn omgeving worden ingebed?
  • in het functionele palet – kan het project geoptimaliseerd worden door er meer functies aan te verbinden?
  • in de tijd – kan de houdbaarheid van het project met het oog op   (water)veiligheid en zoetwatervoorraad  worden verbeterd?

Inspiratie in het beginstadium 
Het IJ-Team is een toegewijde groep IJsselmeergebied-kenners, medewerkers van bij het IJsselmeergebied betrokken organisaties, elk met eigen expertise en gebiedskennis. Het is een team dat vóóraf inspiratie meegeeft aan projecten, dus geen kwaliteitsteam dat achteraf plannen beoordeelt. Het IJ-Team werkt in twee of drie werkbijeenkomsten samen met de initiatiefnemers van een project en de daarbij betrokken adviseurs en ‘connaisseurs’ en geeft aansluitend aanbevelingen in een kort statement in woord en beeld mee. Het gaat om een compacte bemoeienis, liefst in het beginstadium van een project. Dan profiteert het project immers het meeste van de energie, die de aanbevelingen van het IJ-Team kunnen toevoegen.

Het IJ-Team treedt niet in de verantwoordelijkheden of bevoegdheden van de opdrachtgevers en/of opdrachtnemers van projecten. Het IJ-Team is ‘extra’. De betrokkenheid van het team kost bereidheid, openheid en nieuwsgierigheid van de kant van opdrachtgevers van projecten. De inzet van het team is verder ‘om niet’. Het wordt gefinancierd door de gezamenlijke bij het IJsselmeergebied betrokken partijen.

Het IJ-Team is, naast de Handreiking Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied en de Campagne Ongezouten, het derde instrument waarmee het BPIJ de omgevingskwaliteit van projecten in het gebied wil stimuleren.

Wil je een initiatief of project aanmelden, of ben je benieuwd welke aanbevelingen het IJ-Team al heeft gedaan, kijk dan op site van Agenda IJsselmeergebied 2050. Daar is ook de samenstelling van het IJ-Team opgenomen.

Het IJ-team doet de aanbevelingen in de vorm van een IJ-schrift:

 

terug naar het overzicht