Natuurlijke Achteroevers en Zuidelijke Randmeren (PAGW)

De preverkenning Natuurlijke Achteroevers richt zich op de vraag waar langs de randen van het IJsselmeergebied het beste achteroevers zouden kunnen worden ingericht. Het doel van zo’n achteroever is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de biodiversiteit en natuurlijke processen, mogelijk gekoppeld aan verschillende andere (gebieds)opgaven. Het voorstel preverkenning Natuurlijke Achteroevers, ingebracht door de partners van de CBHN, is eind 2022 goedgekeurd en is samengevoegd met de preverkenning Zuidelijke Randmeren.
De preverkenning Zuidelijke Randmeren onderzoekt de mogelijkheden voor de aanleg en inrichting van oeverzones in de Zuidelijke Randmeren, met op enkele plekken natuurlijk peilbeheer (pilot Achteroeverconcept), het versterken van het beheer van bestaande eilanden en het combineren van ondiepe natuur met verdieping van vaargebieden (pilot). De maatregelen moeten bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en de natuurkwaliteit.

Meer lezen?
IJ-schrift 4 – Zuidelijke Randmeren – projecten en samenhang

terug naar het overzicht