PAGW en coalitie op één lijn?

In een recent gepubliceerde video brengt de PAGW in beeld wat hun plannen zijn met het IJsselmeergebied voor de komende jaren. Drie doelen worden benoemd:
– (kwaliteit en diversiteit) leefgebied vergroten
– betere verbindingen (maken tussen leefgebieden)
– (natuurlijke) dynamiek verbeteren.
Als we hier het streefbeeld van de coalitie naast leggen, zijn de overeenkomsten niet te missen! En dat is goed nieuws voor het IJsselmeergebied. Want hoe beter de samenwerkende partijen elkaar vinden in hun doelen, hoe meer ze gezamenlijk kunnen betekenen. Die belanghebbende en samenwerkende partijen zijn echter zeer divers. Denk hierbij alleen al aan visserij, recreatie, drinkwater en zandwinning. Het is daarom van groot belang in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier is de kans op win-winsituaties het grootst en lopen we minder kans in een later (te laat) stadium tegenover elkaar te komen staan.

PAGW en de waterrecreatiesector
Petra van Konijnenburg, landelijk omgevingsmanager voor de PAGW, zegt hierover het volgende. “In 2022 is er een enquête gehouden onder betrokkenen vanuit de PAGW en de waterrecreatiesector. Hieruit bleek toen dat kansen van waterrecreatie beter meegenomen kunnen worden in projecten waar ecologische waterkwaliteit wordt verbeterd. Dit kan door de waterrecreatiesector vroeg te betrekken. Want waar water is, vindt waterrecreatie plaats. Als je vroegtijdig met elkaar om tafel gaat, kun je gezamenlijk bekijken waar kansen zijn om de opgave vanuit de PAGW goed samen te laten gaan met de wensen en behoeften vanuit de waterrecreatie. Als partijen later worden aangehaakt, bestaat het risico dat ze reactiever zijn.” Petra van Konijnenburg doet deze uitspraak naar aanleiding van het rapport ‘Lessons Learned: Aanbevelingen en handvatten bij de ontwikkeling van natuur en waterrecreatie’.

terug naar het nieuwsoverzicht