Programma 12 maart 2020 – Platform IJsselmeergebied

Thema: Onderwijs

Locatie: Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, Lelystad

10.00 uur – Opening/Welkom (vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar)

10.00 – 12.30 uur thema:  Ambities Agenda IJsselmeergebied 2050 en Onderwijs

Agenda IJsselmeergebied 2050 van ambities naar uitvoering. (Leen Kool, Ministerie LNV, trekker Agenda IJsselmeergebied 2050). Er gebeurt waanzinnig veel in het IJsselmeergebied, en als we de ambities van AGIJ 2050 willen realiseren dan staat er nog veel op stapel. Er zit dus nog veel meer werk aan te komen, en daarvoor hebben we kennis, deskundigheid en menskracht hard nodig.

Technasium; vanuit de boeken in de klei. (Otto Kelderman, coördinator Technasium/Scholengemeenschap Lelystad). De wereld leer je pas echt kennen aan de hand van actuele en urgente vraagstukken, dit is de rode draad waarlangs het Technasiumonderwijs wordt vormgegeven. HAVO- en VWO- leerlingen werken aan werkelijke opdrachten van echte opdrachtgevers.

Amsterdam Green Campus: maatschappij gestuurd multidisciplinair onderwijs: (Roos van Maanen, projectmanager Amsterdam Green Campus). Amsterdam Green Campus verbindt opdrachten uit de markt met lopend onderzoek, waarbij studenten van meerdere opleidingen en van verschillende niveaus kunnen samenwerken.

Pauze

Het MBO helpt om plannen in de praktijk te brengen.  (Karel Schoenaker, Directeur Recreatieschap Westfriesland). Er staan veel ambities, doelen en plannen op papier. Om de deze ten uitvoer te brengen moeten er mensen zijn die het gaan doen. Het MBO levert mensen met praktijkervaring die bij inrichting, beheer en onderhoud van cruciaal belang zijn.

Het HBO slaat de brug tussen theorie en praktijk en van ambitie naar uitvoering. (Annet Pouw, docent Toegepaste Biologie, coördinator Int. Waterprogramma Aeres Hogeschool Almere). De HBO’er: breed inzetbare schakel tussen praktijk en onderzoek: (Hoe) sluit (je) de opleiding aan op de wensen van het werkveld?

Vrije creativiteit van de geest hebben we hard nodig om de ambities voor het IJsselmeergebied te realiseren. (Harm van der Geest, docent/onderzoeker Universiteit van Amsterdam). Een wetenschappelijke benadering en goede kwantitatieve systeemanalyse op basis van concrete hypothesen moet leiden tot creatieve interpretaties om de ambities voor het IJsselmeergebied te realiseren.

ZEEPKIST (gelegenheid voor max. 1 minuut pitchen)

12.30 – 13.30 uur: Netwerklunch

13.30 – 16.00 uur thema:  Workshop Onderwijs en Ambities voor het IJsselmeergebied

Hoe kunnen we de ambities voor het IJsselmeergebied en de ambities vanuit de onderwijswereld met elkaar verbinden?

Pauze

We werken in groepjes kansrijke ideeën verder uit, en benoemen concrete vervolgstappen.

We reflecteren op van de dag, maken afspraken met elkaar.

16.00 – 17.00 uur: Netwerkborrel

Aanmelden: platformijsselmeergebied@rws.nl

terug naar het nieuwsoverzicht