Plan B voor IJsselmeervisserij

IJsselmeervissers kopen met plan B tijd om belangrijke maatregelen voor verduurzaming van de visserij door te voeren. Het komende jaar moeten zij de registratie van hun visvangsten aan boord digitaal opslaan en doorgeven. Ook moeten hun schepen uitgerust worden met een ‘track and trace’ systeem. Het is belangrijk dat er een goede registratie komt waarbij de vangstresultaten gekoppeld worden aan de vangstinspanningen. Daarnaast moet de illegale visserij drastisch teruggedrongen worden.

De afgelopen maanden werd gesproken over een alternatief plan voor het beheer van de schubvis. Dat plan kwam van visserijvereniging Producentenorganisatie (PO) IJsselmeer, als reactie op het oorspronkelijke plan van Wageningen Marine Research (WMR). In dat plan van WMR werd geadviseerd om de toegestane visserij-inspanning op schubvis te reduceren met 36 procent, wat tot kritiek van veel vissers leidde.

In plan B wordt de reductie geschrapt, en worden andere maatregelen geopperd. Zo mag er niet met staande netten worden gevist zonder een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet, en wordt het gebruik van ladders – touwtjes die ervoor zorgen dat het net gaat warrelen, waardoor meer vis gevangen kan worden – bij staande netten deels aan banden gelegd. Ook moeten levende karpers worden teruggezet.

Recent gestopte staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) meldde in juni al dat hij akkoord was met het alternatief. Wel moest aan twee voorwaarden worden voldaan. Zo moesten leden en niet-leden van PO IJsselmeer instemmen en de visserij eigen controle en handhaving opzetten en financieren.

In een brief meldt Van Dam dat PO er in geslaagd is een private overeenkomst te bereiken met leden en niet-leden over plan B. De bevoegde gezagsdragers, waaronder de provincie Fryslân, hebben de Natuurbeschermingswet-vergunning inmiddels gegeven voor 2017/2018. Vissers die het akkoord niet tekenden, kregen die niet. De PO ziet toe op naleving van de maatregelen, naast het reguliere toezicht van onder meer de politie.

terug naar het nieuwsoverzicht