Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland streeft samen met haar zeven regionale federaties en 850 lokale hengelsportverenigingen naar herstel, behoud en ontwikkeling van een gezonde vispopulaties. Dit als belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam recreatief gebruik van deze visstand. Speerpunten van het beleid van Sportvisserij Nederland zijn (het bereiken van) een goede waterkwaliteit, vrije vismigratie, toegankelijkheid van viswater, natuurlijke dynamiek en een duurzame recreatieve benutting van visbestanden.

Aangezien sportvisserij, visstand en water onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, staat het samenwerken met andere bij het water en de natuur betrokken partijen centraal in het werk van Sportvisserij Nederland. De samenwerking met waterbeheerders, onderzoekinstellingen, natuur- en recreatieorganisaties wordt dan ook steeds intensiever. Temeer daar met samenwerking ook meer (gemeenschappelijke) doelstellingen kunnen worden bereikt. Aangezien veel van het viswater niet bij de grens ophoudt en steeds meer beleid en regelgeving – ook met betrekking tot vis en water – in Europees verband worden bepaald, wordt veel belang gehecht aan samenwerking op internationaal niveau.

terug naar het overzicht