Partners

 

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen ze bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
 
 

Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten.
 
 

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. Zij willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via hun achterban. Ze activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven. Dat doen ze omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen.
 
 

Het Flevo-Landschap

Het Flevo-Landschap is sinds 1986 de particuliere natuurbeherende organisatie voor de provincie Flevoland. Zij maakt deel uit van de twaalf provinciale Landschappen. Het voornaamste doel van Het Flevo-Landschap is het behoud, de bescherming en ontwikkeling van de natuur in Flevoland. Dit doet Het Flevo-Landschap voornamelijk door het verkrijgen van natuurgebieden en deze vervolgens te beheren. Het Flevo-Landschap heeft inmiddels ruim 4.500 hectare in beheer. De belangrijkste en bekendste gebieden zijn de Lepelaarplassen bij Almere, Natuurpark Lelystad en het werelderfgoed Schokland.
 
 

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland streeft samen met haar zeven regionale federaties en 850 lokale hengelsportverenigingen naar herstel, behoud en ontwikkeling van een gezonde vispopulaties. Dit als belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam recreatief gebruik van deze visstand. Speerpunten van het beleid van Sportvisserij Nederland zijn (het bereiken van) een goede waterkwaliteit, vrije vismigratie, toegankelijkheid van viswater, natuurlijke dynamiek en een duurzame recreatieve benutting van visbestanden. Aangezien sportvisserij, visstand en water onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, staat het samenwerken met andere bij het water en de natuur betrokken partijen centraal in het werk van Sportvisserij Nederland. De samenwerking met waterbeheerders, onderzoekinstellingen, natuur- en recreatieorganisaties wordt dan ook steeds intensiever. Temeer daar met samenwerking ook meer (gemeenschappelijke) doelstellingen kunnen worden bereikt. Aangezien veel van het viswater niet bij de grens ophoudt en steeds meer beleid en regelgeving – ook met betrekking tot vis en water – in Europees verband worden bepaald, wordt veel belang gehecht aan samenwerking op internationaal niveau.
 
 

PWN

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN is een non-profit organisatie en levert jaarlijks honderd zes miljoen kubieke meter drinkwater aan meer dan 760.000 particulieren, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland tegen kostprijs. De voornaamste bron is het IJsselmeer. Waterzuivering vindt plaats in waterfabrieken in Andijk, Bergen, Heemskerk en Wijk aan Zee, en in de duinen. Daarnaast beheert PWN in opdracht van de provincie ruim 7.334 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. De Kennemerduinen en het Noord-Hollands Duinreservaat genieten bescherming als Natura 2000-gebied. De gebieden worden beheerd volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (niveau Goud) en krijgen ca. zeven miljoen keer per jaar bezoek.
 
 

Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland zet zich in voor bescherming en behoud van natuur, waardevolle landschappen en cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland. Onze stichting werd in 1936 'geboren' uit een initiatief van een clubje welgestelde natuurliefhebbers. Deze groep mensen had een droom: natuurgebieden aankopen waarmee ze het veilig stelden voor de toekomst. De eerste aankoop van de nieuwe stichting was Het Wildrijk in Sint Maartenszee. En nog steeds is dit een heerlijk wandelbos, vol vogels, boshyacinten, varens en machtige bomen. De stichting is uitgegroeid tot een maatschappelijke organisatie met 97 eigen natuurgebieden. We kopen nieuwe natuur aan, vormen landbouwgronden om tot nieuwe natuur en zetten ons in voor de biodiversiteit. Ruim 33.000 Beschermers, duizenden vrijwilligers en sponsors helpen ons daarbij. Met onze zakelijke dienstverlening Natuurlijke Zaken voeren wij talloze opdrachten uit voor een keur aan opdrachtgevers. We geven advies over complexe vraagstukken die bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor mensen en dieren en voeren die ook uit. Samen maken we Noord-Holland mooier! Lees hier de missie en visie van Landschap Noord-Holland.
 
 

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan zestig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van ruim 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door meer dan 34.000 leden. De activiteiten van It Fryske Gea zijn te onderscheiden in twee hoofdaandachtsgebieden, de beheersactiviteiten en de verenigingsactiviteiten. De beheersactiviteiten hebben betrekking op de uitvoering van het beheer, de aankoop of verwerving van natuurterreinen, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, inventarisatie en toezicht. De verenigingsactiviteiten richten zich in het bijzonder op de bescherming van natuur en landschap in de provincie Fryslân. Voorlichting, educatie, excursies en het verwerven van financiële middelen vormen eveneens belangrijke aandachtsgebieden.
 

Verenigde IJsselmeertop

Op donderdag 12 september 2024 vindt de 5e editie van de Verenigde IJsselmeertop plaats. Het thema is Dûnsje mei wetter (Dans met water).

Lees verder