Ophef over granuliet

Op dit moment is er discussie over het gebruik van granuliet naar aanleiding van twee uitzendingen van het tv-programma Zembla. In reacties hierop, vooral via social media, wordt soms ook het project Marker Wadden genoemd. Er is voor de aanleg van Marker Wadden echter geen granuliet gebruikt. Wel is in 2019 op Marker Wadden een kleine test uitgevoerd met het oog op de technische toepasbaarheid van granuliet in de randen van de eilanden. Voor deze test is één vrachtschip met ca 400 m3 granuliet aangevoerd op 28 maart 2019. Voor de levering is bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport een Bbk-melding (Besluit bodemkwaliteit) gedaan.

De conclusie van de test door Boskalis was dat het materiaal onvoldoende goed stapelbaar was om met voldoende zekerheid als kern van zandranden te kunnen dienen. Vervolgens is afgezien van toepassing op Marker Wadden. Voor de aanleg van Marker Wadden is in totaal 34,5 miljoen kuub zand, klei, veen en slib gebruikt.

Bij het breken van grote stukken graniet (bijvoorbeeld voor het maken van steenslag dat wordt gebruikt in asfalt) blijft een fijn materiaal over. De fijnste delen een vaste substantie in klei- of leemvorm. Dit materiaal wordt Noordse klei of granuliet genoemd. Aan het granuliet wordt regelmatig een chemisch bindmiddel polyacrylamide toegevoegd. De discussie gaat voor over de effecten op het milieu van dat bindmiddel.

Gebruikte grond bij Marker Wadden
Aanhakend op de discussie over granuliet, duiken op social media ook berichten op over het gebruik van mogelijk vervuild slib bij Marker Wadden.  Dat is niet waar. Voor de aanleg van Marker Wadden wordt een combinatie gebruikt van verschillende bouwmaterialen, voor 95% afkomstig uit de bodem van het Markermeer: zand, klei, veen en slib. Dan gaat het inmiddels over ongeveer 33 miljoen kuub grond die direct uit de vier winputten rond de eilanden komt. Daarnaast wordt ook grond gebruikt uit de omgeving.  Vanaf het begin van het project is in het werkplan ook ruimte gemaakt voor aanvoer van grond uit de omgeving om zo meer natuur te kunnen creëren.  Met deze grond kan extra moeras en ondieptes aangelegd worden. Zo draagt het project ook bij aan een verantwoord hergebruik van grond en baggerspecie, door hiermee nieuwe natuurhabitat te maken.

De aangevoerde grond van elders (tot nu toe 1,5 miljoen kuub = 5% van het totaal), moet voldoen aan Klasse A, en is dus schoner of van vergelijkbare kwaliteit van de oorspronkelijke bodem van het Markermeer. De meeste aangevoerde grond komt uit het Markermeer (3%) en de rest (2%) uit het IJsselmeer, Eemmeer en omgeving Amsterdam.

 

terug naar het nieuwsoverzicht