Nieuwsbrief Platform IJsselmeergebied juli is uit

De Zuiderzeewerken, Vismigratierivier en de vrijstelling voor hoekwantvisserij in het Natura 2000-beheerplan komen uitgebreid aan bod in dit magazine. Maar ook vertellen leden van het IJ-team over hun bevindingen van de platformdag in april, en wordt er dieper in gegaan op het thema wateroverlast. Lees het magazine hier.

terug naar het nieuwsoverzicht