Nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de projecten in het IJsselmeergebied? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.

6 oktober 2023

Rol PAGW in rivierengebied in beeld

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) werkt in het rivierengebied aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit en natuur, bijvoorbeeld met overstromingsvlaktes. Dit filmpje laat zien hoe dat gebeurt.
2 mei 2023

Klimaatadaptatie en het Achteroeverconcept

Bernhard Oosting van Vogelbescherming schrijft over het belang van het Achteroeverconcept. Een concept dat bijdraagt aan natuurherstel en klimaatadaptatie, en tegelijkertijd kansen biedt voor nieuwe functies.
24 april 2023

“De coalitie vergroot onze slagkracht”

Dit is het tweede artikel in een reeks waarin een medewerker van een van onze partners een paar standaardvragen beantwoordt. Martijn de Jong van Natuur-monumenten neemt het stokje over van Jan Schram van It Fryske Gea.
11 april 2023

Een duik in de doorgang van de Vismigratierivier!

Vissen zwemmen straks door de speciaal voor hen aangelegde Vismigratierivier door de Afsluitdijk van de Waddenzee naar het IJsselmeer en weer terug. Bekijk het filmpje op de website van de Vismigratierivier.
27 maart 2023

De toppers van het IJsselmeer

De topper is een echte wintergast in Nederland. De Nederlandse populatie toppers overwintert op het IJsselmeer en de westelijke Waddenzee. De populatie is echter sterk afgenomen. Frank Haven vertelt hierover.
21 maart 2023

“Leg de focus op wat je wél wilt”

In gesprek met Nico Beun, tot de opheffing begin 2023 secretaris directeur van de Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ): “Je kunt goede dingen bedenken, maar als het gesprek erover niet lukt, heb je nóg niets.”
9 maart 2023

“Niet alles kan meer zoals we dat vroeger deden”

Verslag van de masterclass 'De IJsselmeerdelta, bedreiging of kans bij klimaatverandering’ die de coalitie organiseerde. Diverse thema's zoals besluitvorming, biodiversiteit en waterkwaliteit passeerden de revue.
17 januari 2023

Onze partners aan het woord

Dit is het eerste artikel in een reeks waarin een medewerker van een van onze partners vragen beantwoordt. Jan Schram van It Fryske Gea trapt af: “Samen moeten we de natuur rondom het IJsselmeer veiligstellen.”
30 november 2022

‘Water en bodem sturend’ stap in de goede richting

De kamerbrief 'Water en bodem sturend' van minister Halbers is een stap in de goede richting. Natuurorganisaties zijn blij met de erkenning van de minister dat het IJsselmeergebied ook in ecologisch opzicht belangrijk is.
20 oktober 2022

Rust en rifkorven in Windplanblauw

In de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt gewerkt aan Windplanblauw. Uit onderzoek blijkt dat de komst van Windplanblauw het leefgebied van (met name) de fuut enigszins verstoort.
30 september 2022

Water Challenges 2022: de winnaars zijn bekend!

Tien teams zijn aan de slag gegaan met hun Water Challenge over het IJsselmeergebied. De onderwerpen waren zeer divers. Van waterkwaliteit en -kwantiteit tot recreatie en duurzame visserij. De winnaars zijn bekend!
28 september 2022

“Meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering”

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal Deltaprogramma. Deltacommissaris Peter Glas doet deze oproep.

Platformdag Deltaprogramma IJsselmeergebied 6 juni a.s.

De tweede platformdag van 2024 vindt plaats op 6 juni. Deze dag zal volledig in het teken staan van het Deltaprogramma IJsselmeergebied.
 

Lees verder