Nieuws, achtergronden en resultaten onderzoek Wageningen University & Research IJsselmeergebied

Het IJsselmeer, het Markermeer en de Veluwerandmeren worden sterk beïnvloed door regionale economische ontwikkelingen. Bovendien verandert het klimaat en is het effect van de Zuiderzeewerken nog steeds merkbaar. Extra maatregelen worden nu in overweging genomen om het water- en natuurbeheer toekomst- en klimaatbestendig te krijgen. In het oog springende voorbeelden zijn de aanleg van de Marker Wadden en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten uit onderzoek van Wageningen University & Research over het IJsselmeergebied.

Onderzoek

Wageningen University & Research voert meerjarig onderzoek uit in het IJsselmeergebied in opdracht van o.a. Economische Zaken, Rijkswaterstaat en stichting EcoShape. Hierbij werken ze nauw samen met o.a. Natuurmonumenten, Deltares en PBL in netwerken zoals het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), NKWK, LIFE IP Delta Natuur en het nationale Deltaprogramma. Ook zijn er verschillende NWO-projecten en vindt er advieswerk plaats voor omliggende provincies en waterschappen. Voor uitgebreide informatie klik hier.

terug naar het nieuwsoverzicht