Molens in windpark IJsselmeer 10 meter lager

De nieuwe inspraakronde op de plannen voor een windpark in het IJsselmeer, voor de kust van Makkum  heeft inhoudelijk weinig nieuws opgeleverd. Wel mogen de molenwieken 10 meter lager worden. De tiplaagte van de wieken boven het water was aanvankelijk op 50 meter gesteld ter bescherming van vogels. Maar nu is door het Friese provinciebestuur bepaald dat de wieken niet lager dan 40 meter boven het wateroppervlak mogen reiken. Ook dan zou er geen nadrukkelijk negatief effect optreden voor vogels. Het windpark gebruikt die bepaling niet om de diameter van de wieken groter te maken maar krimpt de mast van de molens 10 meter in.

Vijf zienswijzen

Een nieuwe inspraakronde was nodig omdat het plan voor het park was aangepast. Daarop kwamen vier zienswijzen van particulieren binnen maar deze gaven geen aanleiding tot aanpassingen. Een vijfde zienswijze, van een collectief van belangengroepen, kwam te laat binnen om nog mee te nemen en is doorgestuurd als beroepschrift naar de Raad van State.

terug naar het nieuwsoverzicht