Metropoolregio Amsterdam ziet grote potentie in gebied rond het Markermeer-IJmeer

In het gebied rond het Markermeer-IJmeer zijn volop mogelijkheden voor het versterken van zowel de natuur en het landschap als economische ontwikkeling, toerisme, vestigingsklimaat, energie en snelvervoer over water. Dit staat in de Verkenning Markermeer-IJmeer die het Platform Ruimte van de MRA in de laatste vergadering van 2017 heeft vastgesteld.

Nog tijdens het opstellen van de verkenning zijn krachtige nieuwe initiatieven gestart, zoals het ontwikkelen van het Panorama voor het Markermeer-IJmeer, de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 van de provincies Noord-Holland en Flevoland en het Rijk, en verkenningen over de energietransitie en het (recreatief) personenvervoer. Een betere benutting van zand en grond is inmiddels geagendeerd in het Panorama Markermeer-IJmeer.

Kwaliteitsslag kusten mogelijk

Daarnaast laat de verkenning zien dat een flinke kwaliteitsslag van de kusten van het Markermeer-IJmeer mogelijk is, zowel in Noord-Holland als in Flevoland. Dat vergroot het kustaanbod van de MRA aanzienlijk, met de diversiteit van een zoetwatermeer en de zee.

Betrokken partijen

De verkenning is in samenwerking met betrokkenen opgesteld onder leiding van de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeente Amsterdam, met medewerking van de gemeente Lelystad. Deze partijen nemen deel aan de Stuurgroep Markermeer-IJmeer en zijn actief in projecten in en rond het Markermeer-IJmeer. Zij blijven een oogje in het zeil houden waar het gaat om de verbinding van het Markermeer-IJmeer met de Metropoolregio Amsterdam. Momenteel wordt gewerkt aan de aanbeveling voor een nauwere bestuurlijke verbinding van de MRA met de Stuurgroep Markermeer-IJmeer.

terug naar het nieuwsoverzicht