Masterclass Bas Haring: ‘Welke rol speelt de natuur in onze economie’

In het kader van 100 jaar Zuiderzeewet organiseerde Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk een reeks van Masterclasses met als doel ons denken over oplossingen voor een vitaal en gezond IJsselmeer te vergroten. Vorig jaar nam Mark Mieras ons mee in de impact die natuur heeft op onze hersenen en ging Matthijs Schouten in op de vraag ´wie is die Zuiderzee?’. Gisteren sloot Bas Haring deze reeks af op forteiland Pampus en stelde pittige metaforen en aannames ter discussie over biodiversiteit. Een gezelschap van partners en stakeholders stelde kritische vragen over de filosofische insteek die Bas gaf over het verdwijnen van soorten en het verschralen van de natuur. Bas vroeg zich hardop af of het afnemen van biodiversiteit directe gevolgen heeft voor ons als mens. Hij constateerde dat het vaak ontbreekt aan ‘ blijmoedigheid’ en dat veranderingen op zich de mens vaak angstig maakt. De vraag is of die angst terecht is. ‘Wees niet alleen verdrietig om wat er verdwijnt,’ aldus Bas ‘maar ook blij met de goede dingen die deze veranderingen met zich meebrengen’. Los van zijn wetenschappelijke, filosofische benadering heeft hij als natuurliefhebber ook zorgen om bijvoorbeeld de klimaatveranderingen, maar ziet hij daarnaast meerwaarde voor de mens in een veranderend landschap, door het aanbrengen van ‘natuurlijke elementen’. Dit geeft ons namelijk een goed gevoel. Hij sloot zijn betoog af met de wens dat de invloeden van klimaatveranderingen grote consequenties heeft voor de biodiversiteit, maar roept op om niet te perfectionistisch vanuit de ecologie te blijven kijken en veranderingen positief te omarmen.

terug naar het nieuwsoverzicht