Markermeer krijgt nieuw natuurgebied: Trintelzand

Naast de Marker Wadden, die volop in aanleg zijn, komt er nóg een natuurgebied in het Markermeer: Trintelzand. Het gebied langs de Houtribdijk krijgt een omvang van 270 hectare.

Rijkswaterstaat wil met Trintelzand nog meer variatie aanbrengen in het onderwaterlandschap van het Markermeer. Hierdoor komen er straks meer verschillende plant- en diersoorten voor in het Markermeer, en dat is goed voor vissen, maar ook voor de waterkwaliteit.

Een gebied vol leven

Trintelzand bestaat straks uit zandplaten, zogenoemde ‘plas-drasmilieus’ en ondiep water in de luwte van de zandige oevers. Samen vormen de leefgebieden een ondiepe baai met veel waterplantvelden en rietland. Een groot deel van deze nieuwe natuur is niet direct zichtbaar, omdat deze zich onder water bevindt.

Van het nieuwe natuurgebied profiteren macrofauna zoals mosselen, slakjes en insecten. Ook voor vissen zoals spiering en snoekbaars fungeert Trintelzand als kraamkamer. Vissen en mosselen zijn voedsel voor grote groepen vogels als kuifeenden, brilduikers, visdieven en futen. Trintelzand zorgt zo voor een bodem vol leven, met zandplaten, slikvelden en rietoevers.

Gebruik van slib en zand

In de oorspronkelijke plannen had Trintelzand een compensatieopgave van 90 hectare. De Combinatie Houtribdijk (waaronder Boskalis en van Oord) heeft een aanbieding gedaan voor een extra uitbreiding naar 270 hectare. De uitbreiding is vooral mogelijk dankzij slim gebruik van slib en zand dat vrijkomt door het maken van de putten voor de zandige versterking van de Houtribdijk. De werkzaamheden aan de Houtribdijk en Trintelzand duren tot medio 2020.

 

terug naar het nieuwsoverzicht