IJsselmeervisser wil compensatie

IJsselmeervissers willen compensatie voor zandwinningsputten en windmolens in het IJsselmeer. De Nederlandse Vissersbond wil dat er uit de opbrengst van economische activiteiten op het IJsselmeer een fonds komt ter compensatie van schade aan milieu en visserij.

„De start van de zandwinning van Smals in het IJsselmeer leidt, net als een windmolenpark tot verdere inperking van de visserij. De overheid zou wijs zijn als het Smals vraagt om bij te dragen aan een fonds om de gevolgen te compenseren”, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. Volgens Nooitgedagt zou een omslag per kubieke meter zand bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om een tiental vissers zonder opvolgers vervroegd te laten stoppen. De overblijvers kunnen dan hun brood op het meer blijven verdienen.
„Bij de gaswinning vergoedt de NAM ook de schade. Vissers ( er zijn nu ruim zeventig vergunninghouders) kampen met steeds minder mogelijkheden op het IJsselmeer gevolg van windparken en zandwinning. Door een bijdrage uit zo’n fonds kunnen vissers vrijwillig het veld verlaten.’’  Nooitgedagt denkt dat het fonds ook gebruikt kan worden voor verbetering van de waterkwaliteit. Hij zegt verbaasd te zijn dat het project in een Natura 2000-gebied zomaar mogelijk is. Hij wijst erop dat de industriële zandwinning uit de rivieren om die reden is ontmoedigd.

Directeur Henk de Vries van het Fryske Gea steunt het idee van de vissers voor het opzetten van een fonds: „Wy tinke dat soks in hiel goed idee is. Dan giet it net allinnich direkt om de skea, mar ek om projekten op te setten. It Fryske Gea sil benammen sjen nei de gefolgen van de sânwinning foar de natoer ûnder wetter. Wy sille sjen welke beswieren de measte kâns fan slagjen ha.”

Projectleider Cor de Nijs van Royal Smals zegt dat zo’n fonds een keuze van de rijksoverheid is. „Wij laten dat over aan het rijk. Zulke ideeën zijn eerder ingebracht. Het project beslaat ongeveer 3 promille van het totale IJsselmeer. Het effect voor het visgebied noem ik marginaal. Maar dat is een discussie die de Vissersbond met de overheid kan voeren”, aldus De Nijs.

terug naar het nieuwsoverzicht