IJ-schrift #4 gaat in op de Zuidelijke Randmeren

In drie werksessies van het IJ-team is met de betrokkenen rond de Zuidelijke Randmeren gekeken naar de opgaven die er spelen, naar de lopende projecten en is gezocht naar de samenhang tussen de projecten en naar het bij elkaar brengen van verschillende opgaven.

Het IJ-team heeft aanbevelingen voor het gebied gepresenteerd in dit vierde IJ-schrift. Een opvallende aanbeveling is: Hanteer het robuuster maken van de waterkwaliteit als hoofddoelstelling voor het gebied. De IJ-schriften zijn zeer de moeite waard om te lezen!

Lees hier verder over het IJ-team en de uitgebrachte IJ-schriften.

terug naar het nieuwsoverzicht