Historisch moment!

Na bijna 90 jaar komt er weer een gat in de Afsluitdijk. Met een eerste ‘hap’ uit de grond is de aanleg van de Vismigratierivier officieel van start gegaan. Trekvissen hebben zoet én zout water nodig om zich voort te planten en op te groeien. Door barrières als de Afsluitdijk gaat het al een hele tijd niet goed met deze vissoorten. Over vier jaar kunnen vissen weer vrij van de Waddenzee naar het IJsselmeer én vice versa zwemmen. Zo bereiken ze dan weer hun paai- en leefgebieden tot in Zwitserland aan toe. Ook andere dieren profiteren van de aanleg van de Vismigratierivier. Bekijk hier het filmpje over de aanleg.

Initiatiefnemers van dit project zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, It Fryske Gea, Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk. De Nationale Postcode Loterij was één van de eerste financiers en fungeerde zo als vliegwiel van droom naar daad. De Vismigratierivier wordt gerealiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk (een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân). In opdracht hiervan maakt Bouwconsortium Levvel voor Rijkswaterstaat de coupure.

terug naar het nieuwsoverzicht