Geen party’s op IJmeer en Markermeer

De bewoners van het Markermeergebied zijn klaar met de partyboten en muziekfestivals in het Natura 2000-gebied IJmeer en Markermeer. Het slecht georganiseerde Fleet Festival eind augustus was de spreekwoordelijke druppel. Mede naar aanleiding van dit festival hebben de bewoners een dringende oproep gestuurd naar de betrokken leden van de Provincie en Gemeentelijke colleges en Rijkswaterstaat.

Wij, als samenwerkende natuurorganisaties, staan achter deze oproep en vinden dat het houden van een feest met luide muziek en het organiseren van een evenement of festival niet past in natuurgebieden zoals het IJmeer/Markermeer. Het geeft lawaai, verstoring voor vogels en vervuiling. De ecologische waarde ‘rust’ lijdt zwaar onder deze activiteiten. Bovendien staat het gebied al langer onder grote druk. De wettelijk afgesproken natuurdoelen worden niet gehaald en de huidige recreatieactiviteiten vormen al een belangrijke verstoringsbron. Wij zijn bang dat een festival zoals dat van eind augustus, de deur open zal zetten voor andere grootschalige evenementen die niet thuishoren in een gebied voor vogels.

Het toestaan van evenementen en partyboten in dit soort kwetsbare natuurgebieden staat in schril contrast met de inspanningen voor natuurherstel en verbetering van de leefomgeving. De overheid investeert onder meer veel geld in het realiseren van een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer en IJmeer. De belangenorganisaties vanuit natuur, waterrecreatie, sportvisserij en beroepschartervaart hebben bovendien in 2020 een gezamenlijke gedragscode voor het IJsselmeergebied onderschreven. Daarin is het uitgangspunt van natuurbewust varen en het voorkomen van lawaai en teveel licht opgenomen.

Wij vinden dat er een strikter beleid moet komen over wat toelaatbaar is en meer toepassing gegeven moet worden aan het voorzorgsbeginsel. Stilte en donkerte dienen te worden beschermd. Niet alleen als het gaat om het voorkomen van de verstoring van de natuur. Maar ook als we kijken naar het belang van iedereen die baat heeft bij stilte en rust in het unieke IJsselmeergebied.

terug naar het nieuwsoverzicht