Gedragscode

Vogelvriendelijk en natuurvriendelijk varen

U geniet van het IJsselmeergebied, het grootste recreatie- en natuurgebied van Nederland. Of u nu vaart, vist, zwemt of kite-surft: als waterrecreant bent u omringd door een unieke vogelrijkdom. Geef ze de ruimte! Houdt u zich op het water aan de gedragsregels dan bewaart u de rust in de vogelkolonies. Rust die ze nodig hebben om te eten en energiereserves op te bouwen om de duizenden kilometers naar hun broedgebieden te kunnen afleggen. Probeer daarom altijd verstoring van hun rust te voorkomen.

Namens de vele vogels, bedankt voor uw medewerking. Kaartje IJsselmeergebied klein

Onze gedragscode voor de kleine waterrecreatie

Altijd en overal: vaar vogelvriendelijk

 • Houd afstand van groepen watervogels.
 • Vaar nooit door groepen vogels een.
 • Ontzie riet en andere oeverplanten.
 • Anker niet in de buurt van rustende of broedende vogels en geef vogels met jongen de ruimte.
 • Kitesurf alleen op de daarvoor bestemde locaties.
 • Vaar natuurbewust

Naast vogelvriendelijk varen kunt u nog meer bijdragen aan een schoon en natuurlijk vaarwater:

 • Werk op het water niet met olie, verf, diesel en oplosmiddelen.
 • Vaar zonder hoge hekgolven in de buurt van ondieptes.
 • Voer geen felle verlichting.
 • Vermijd geluidsoverlast door een luide radio of marifoon.
 • Gooi geen afval overboord.
 • Regels gelden het hele jaar
 • Deze gedragscode geldt jaarrond en voor het gehele IJsselmeergebied.

Vogel-hotspots

In het gehele IJsselmeergebied kunt u grote groepen vogels tegen komen. Toch zijn er bepaalde plekken aangewezen waar er in bepaalde perioden van het jaar strengere regels gelden.

Dat zijn:

 • Gouwzee
 • Pampushaven
 • Kustzone van Muiden

In deze drie gebieden gelden met name voor de kleine watersport beperkende maatregelen om in bepaalde maanden verstoring van vogels te voorkomen. (De rode cirkels op de kaart)
Dat betekent:

– Vermijd de zuidwestelijke kust van de Gouwzee in de periode juli t/m maart.
– Vermijd Pampushaven en de Kustzone van Muiden in de periode van november t/m maart.

Dijken en kusten: kwetsbare gebieden

Naast de drie vogel-hotspots zijn er in het IJsselmeergebied in bepaalde perioden ook veel vogels te vinden in de luwte van de dijken en kustzones in Noord-Holland en Friesland, de zuidelijke en noordelijke Randmeren en langs de Houtribdijk en de Afsluitdijk. Houd ook hier afstand van groepen vogels.

Gesloten gebieden

Er ook gebieden die op grond van artikel 20 van de Natuurbeschermingswet niet betreden mogen worden. Deze gebieden zijn duidelijk aangegeven op de navigatiekaarten.

Beheerplan IJsselmeergebied

De gedragscode is onderdeel van het beheerplan voor het IJsselmeergebied.
Lees meer over het beheerplan.

Vogels

Het IJsselmeergebied is een vogelparadijs. Lees meer over de vogels in het IJsselmeergebied.

Gedragscode

Bekijk of download hier de gedragscode.