Eindconferentie van Eesteren Leerstoel

Op 13 december 2016 organiseert de Van Eesteren Leerstoel onder leiding van Frits Palmboom, hoogleraar aan de Eesteren Leerstoel, de vierde en laatste kennisconferentie over de toekomst van het IJsselmeergebied. Tijdens deze conferentie wordt een totaaloverzicht van drie jaar ontwerpend onderzoek gepresenteerd.

Centraal staat de vraag hoe de waarden van het IJsselmeergebied zich aftekenen in de concrete ruimte van het landschap. Hieruit zijn een aantal Gouden regels afgeleid, die als handreikingen voor ruimtelijke kwaliteit kunnen worden gebruikt. Inzet is om het IJsselmeergebied te ontwikkelen als ‘metropolitane verademing’ voor de Hollandse Deltametropool.

Naast een aantal andere sprekers geeft Pieter den Besten (programmamanager Gebiedsagenda IJsselmeergebied, Min. I&M) een overzicht van: het lopende programma Gebiedsagenda IJsselmeergebied, de bestuurlijke aansturing, het samenspel tussen top-down en bottom-up initiatieven en de rol van kennisontwikkeling.

Saline Verhoeven, onderzoeker van Eesteren leerstoel onderbouwt dat Recreatie en toerisme belangrijke pijlers zijn onder de economie van het IJsselmeergebied. Door het ontwikkelen van diverse bestemmingen, door het verbinden van het dagelijkse met het unieke en door het benutten van water in de stedelijke mobiliteitsnetwerken kan het IJsselmeergebied zich nog veel sterker ontwikkelen tot een publiek landschap.

In het voorjaar 2017 volgt de publicatie van het boek “Atlas van het IJsselmeergebied” (werktitel). De benoeming van Frits Palmboom als hoogleraar aan de TUD is verlengd tot augustus 2017.

Meer informatie en aanmelden:

13 december 2016 | 11:00 – 17:00

plaats: Berlage, TU Delft Faculteit Bouwkunde, BG.OOST.600, Delft

Vragen/aanmelden: n.m.terpstra@tudelft.nl onder vermelding van “Eindconferentie Van Eesterenleerstoel 2016”

Kosten:

De kosten voor deze kennisconferentie bedragen € 35,00 als tegemoetkoming voor de catering (€ 10,00 voor studenten)

Meer informatie over de Van Eesteren Leerstoel vind je hier.

terug naar het nieuwsoverzicht