DownloadsWensenkaart

Hier staan onze wensen voor het IJsselmeergebied weergegeven.

Viskansenkaart

Vissen en IJsselmeer: verbinding en variatie

Manifest

Hierin onderbouwen wij waarom ‘Het Blauwe Hart’ moet blijven kloppen.

Gedragscode

Geniet van het IJsselmeergebied, maar houd rekening met de natuur!

De Gedragscode Recreatie IJsselmeergebied is een initiatief van Watersportverbond, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, Vogelbescherming Nederland, Hiswa, Sportvisserij Nederland en de Vereniging voor Beroepschartervaart.

 

Gebiedsagenda IJsselmeergebied

Deze agenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Video

Maak kennis met (de geschiedenis van) het IJsselmeergebied en met de nieuwe Afsluitdijk.

Vogelkaart

Het IJsselmeergebied is een vogelparadijs. Het is het leef- en broedgebied van vele tientallen soorten vogels. Ontdek de verschillende vogels in het IJsselmeer. Kaart 1 en kaart 2.