Deltaprogramma 2023: versnellen, verbinden, verbouwen


“Maak meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering”

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal Deltaprogramma zodat Nederland in 2050 en daarna beschermd is tegen hoogwater, weersextremen en zoetwatertekorten. Het klimaat verandert, de tijd om ons voor te bereiden wordt korter en de opgaven worden groter. Daarnaast moeten overheden meer maatregelen nemen om de schade te beperken als het vanwege extreem nat of droog weer onverhoopt een keer misgaat.
Dat is de boodschap van deltacommissaris Peter Glas bij het Deltaprogramma 2023 dat op Prinsjesdag door minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Deltacommissaris Peter Glas: “Vorige zomer werden Limburg en delen van Duitsland en België getroffen door extreme buien en overstromingen. Afgelopen zomer waren het de droogte en hitte die ons land en een groot deel van Europa parten speelden. Het klimaat verandert, en het gaat sneller dan we eerder hadden voorzien. De noodzaak om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds groter.”

Meer zien en lezen?
Video met de oproep van Peter Glas
Persbericht van deltacommissaris Peter Glas
Deltaprogramma 2023 op hoofdlijnen
Deltaprogramma 2023 integraal
Kabinetsreactie op het Deltaprogramma 2023
Website van het Nationaal Deltaprogramma

Foto: Tineke Dijkstra

terug naar het nieuwsoverzicht