De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markermeerdijken

De provincie Noord-Holland coördineert de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project versterking Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Dit gebeurt op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In deze fase gaat het om de ontwerpbesluiten die naar verwachting eind dit jaar ter visie worden gelegd voor de formele inspraak.

De coördinatieregeling zorgt ervoor dat alle besluiten op tijd en tegelijkertijd klaar zijn. Hierdoor wordt tijd en geld bespaard. Het gaat om de omgevingsvergunning, de vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming (Natura 2000), de ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming (Flora en Fauna) en de ontgrondingenvergunning. Ook het dijkversterkingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) horen bij de coördinatieregeling.

Vervolgprocedure

Voor inspraak door belanghebbende legt de provincie alle besluiten over deze vergunningen en plannen eind 2017 ter inzage. Tijdens deze zogenaamde tervisielegging worden meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Ook is er periodiek spreekuur in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude. Naar verwachting kan de uitvoering van de dijkversterking dan medio 2018 van start gaan. Ook wordt er een toetsingsadvies gevraagd aan de commissie MER. De inspraak op het dijkversterkingsplan en de MER wordt behandeld door het HHNK en de vergunningen door de provincie Noord-Holland. Alleen de ontgrondingenvergunningen wordt behandeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Samen met partners en omwonenden zoekt het HHNK naar een maatwerk oplossing, passend in het gebied.

 

Bron: www.rijkswaterstaat.nl

terug naar het nieuwsoverzicht