Coalitiepartners brengen een bezoek aan Makkumer Noordwaard

Woensdag 25 september brachten de partners van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk een bezoek aan Makkumer Noordwaard, een prachtig natuurgebied aan de Friese Kust, dat straks het riet gaat leveren voor de Vismigratierivier. De Vismigratierivier door de Afsluitdijk is één van de vele projecten waarin de partners van de coalitie samen optrekken. Hiermee zetten zij zich gezamenlijk in voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied. Ook dit jaar evalueerden zij de samenwerking, ontwikkelingen en projecten in het IJsselmeergebied en zien zij met o.a. de komst van de Vismigratierivier en Marker Wadden het succes van samenwerken en een integrale aanpak voor de natuur.

Op Makkumer Noordwaard kregen de partners een prachtige rondleiding van Chris Bakker van It Fryske Gea. Zij beheren dit natuurgebied en zien dat het unieke gebied goed gedijt voor flora en fauna. Het is een rijk watervogelreservaat met grote rietvelden en moerasruigten. Het hele jaar door verblijven er verschillende soorten vogels en met de komst van de vismigratierivier, waar in 2020 gestart wordt met de aanleg, zal het nog beter gaan met de vogel- en visstand in het IJsselmeergebied!

terug naar het nieuwsoverzicht