Cees Loggen: samen sterk voor het IJsselmeer

Het meer van Genéve, Vancouver Lake, het Gardameer. Wereldwijd bekende meren met allure. Ik zou hier graag het IJsselmeergebied aan toevoegen. Een uniek gebied. Waarin al zo ontzettend veel gebeurt. En komende jaren nog veel meer gaat gebeuren.

Daarom ben ik heel erg blij dat wij afgelopen woensdag opnieuw in Den Haag waren voor een gesprek met het Rijk over het IJsselmeergebied. En met ‘wij’ bedoel ik niet alleen de provincie Noord-Holland, maar ook Friesland, Overijssel en Flevoland. Samen werken we namelijk aan een interprovinciale Agenda IJsselmeergebied 2050.

Versterken en beter benutten

Waarom een gezamenlijke agenda? Simpelweg: omdat ik er van overtuigd ben dat we het gebied alleen goed kunnen versterken en alles dat het in zich heeft beter te benutten door samen op te trekken. Niet allemaal op je eigen provinciale eiland blijven zitten. Eerder die woensdag was ik dan ook in Lelystad, waar deze vier provincies met elkaar spraken over dit gebied. Onze gezamenlijke afspraken vormen straks input voor de Nationale Agenda IJsselmeergebied 2050.

We concluderen dat de provincies het voor overgrote deel met elkaar eens zijn. Maar dat het ook goed is om de verschillen te onderkennen. En vervolgens te kijken hoe we daar uit kunnen komen en zo niet: hoe gaan we er dan mee om. Dat is de kracht van samenwerking.

Eindeloze mogelijkheden

Alle mogelijkheden zijn er, we moeten ze alleen nóg beter benutten. Jarenlang hebben we ons vooral geconcentreerd op de bescherming tegen het IJsselmeer. En voor die tijd natuurlijk in nog sterkere mate tegen de Zuiderzee. Ik durf met zekerheid te zeggen: met die veiligheid zit het ondertussen wel goed. We staan niet langer met onze rug naar het IJsselmeer, maar omarmen het. Laten we gebruik maken van alles wat het biedt: unieke natuur, de meest uiteenlopende vormen van recreatie –op het water en aan de kade -, en talloze economische mogelijkheden, zoals het toerisme – goed voor haven- en horecaondernemers. Vanwege de opgave voor duurzame energie is het zaak ook naar dit gebied te kijken. Daarin staan innovatieve toepassingen (via pilots) en de ruimtelijke kwaliteit voorop. Een randvoorwaarde voor al het bovenstaande is een goede bereikbaarheid van het gebied.

Drukke zomer

Gelukkig constateerden we eerder dat binnen deze thema’s al veel gebeurt. Maar het is juist de samenwerking waar het nu om draait. Vooral in de uitwerking van de thema’s. De planning is om in september de gezamenlijke provinciale agenda te kunnen presenteren. Deze agenda is een belangrijke bouwsteen voor de nationale gebiedsagenda. Mijn indruk van afgelopen woensdag is dat het Rijk hier ook erg benieuwd naar is. Wij krijgen het allemaal druk deze zomer!

Cees Loggen, 16 juni 2017

terug naar het nieuwsoverzicht