Bijeenkomst gedeelde kennis waterplanten in het provinciehuis Flevoland

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst gedeelde kennis over waterplanten in het Zuidelijk IJsselmeergebied.

Doel van deze bijeenkomst is om kennis over waterplanten te delen met u en te komen tot een gedeeld beeld hierover. Daarnaast willen we met u diverse gebruiksfuncties en plekken inventariseren, om zo de omvang scherper te definiëren.

Programma:
09.00 uur inloop

09.30 uur start programma

• Inleiding door Flos Fleischer
• Nadere toelichting van het Rapport Ondergedoken waterplanten in het Markermeer door  Harm v.d. Geest
• Kennisquiz Ed Buijs
• Presentatie mogelijke oplossingsrichtingen/knoppen door Jaap Quak

Pauze

• Werksessie ophalen gebruik, inleiding diverse gebiedstafels, met gespreksleider Anja Ooms
• Wrap-up. Wat doen we met de oogst? door Flos Fleischer en Anja Ooms

Lunch na afloop van de bijeenkomst

U kunt zich aanmelden via info@hetblauwehart.org

 

terug naar het nieuwsoverzicht