Belevingswaardenonderzoek Markermeer-IJmeer

Overheden en verschillende organisaties werken volop aan de realisatie van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer.

Onlangs is een Belevingswaardenonderzoek uitgevoerd onder omwonenden en bezoekers aan het gebied. Met dit onderzoek is de wijze waarop de mensen naar hun eigen gebied kijken in beeld gebracht. Wat zijn de waarden die zij zien en wat voor emoties voelen ze bij het Markermeer-IJmeer? Anders gezegd, wat maakt in hun ogen het Markermeer-IJmeer zo herkenbaar en bijzonder?

En wat wordt het nieuwe beeld voor de toekomst? Om dit samen te brengen wordt in opdracht van de Stuurgroep Markermeer-IJmeer gewerkt aan een Panorama Markermeer-IJmeer. Hier komen beelden en projecten samen. Het Panorama geeft richting en dient als kompas en als aantrekkelijk ontwikkelingsperspectief voor beleidsmakers, belangengroepen, bewoners en gebruikers van het gebied.

Conclusies uit het onderzoek

Het Markermeer en IJmeer worden door de bewoners en bezoekers gezien als een oase van rust. Een oase van rust met drie duidelijk verschillende zijden. De westzijde bestaat uit een kronkeldijk met pittoreske dorpjes en een gezellige oud hollandse havensfeer. Voor de toekomst is het belangrijk voor de bewoners dat dit behouden blijft en er een goede balans tussen natuur en recreatie komt. De zuidzijde met het IJmeer heeft een meer besloten karakter. Er bestaat een groot contrast tussen stad en water met natuur, hierdoor wordt het IJmeer ervaren als een poort naar rust. Voor de toekomst is het belangrijk dat de vergezichten behouden blijven en dat de strandjes intiem en voor de Amsterdammer blijven. De oostzijde van het Markermeer bestaat uit een strakke moderne dijk door het onbereikbare kijkgroen. Bewoners gebruiken de dijk om overheen te rijden en er zijn weinig toegangspunten naar het water. Steden als Almere en Lelystad liggen als eilanden in de polder. In de toekomst zien bewoners graag een verbinding van Lelystad met de haven en het water, en ook Almere moet meer bekendheid krijgen. Tot slot zien bewoners de gehele kust graag als één recreatief lint met een open en toegankelijk water in het midden.

Een samenvatting van het onderzoek en het uitgebreide rapport vind je op deze pagina.

terug naar het nieuwsoverzicht