Beheer en financiering Natura 2000 moeten beter

Verbetering op het gebied van beheer, de financiering en de monitoring van Natura 2000-gebieden is noodzakelijk. Die conclusie trekt de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport over Natura 2000, het programma voor biodiversiteit van de Europese Unie. De Rekenkamer stelt vast dat de lidstaten het Natura 2000-beleid niet goed genoeg uitvoeren. De coördinatie tussen de betrokken autoriteiten, belanghebbenden en buurlanden is vaak onvoldoende.

 

Tekortkomingen

De Europese Rekenkamer erkent dat Natura 2000 een belangrijke rol speelt bij de bescherming van de biodiversiteit, maar constateert tekortkomingen in het beheer en een gebrek aan betrouwbare informatie over kosten en financiering. Volgens het rapport hebben de nodige maatregelen ter bescherming en instandhouding van natuurgebieden vaak vertraging opgelopen in lidstaten.

 

Onvoldoende transparantie

Een van de belangrijkste problemen is onvoldoende transparantie over financiering. Europees geld bedoeld voor de aanpak van natuurverlies komt van diverse, bredere EU-fondsen. Het is daardoor onduidelijk hoeveel geld er exact wordt besteed aan Natura 2000. Er is namelijk geen specifiek financieringsinstrument voor het programma.

 

Aanbevelingen

De Rekenkamer stelt dat de lidstaten aanzienlijke vooruitgang moeten boeken en dat de Europese Commissie meer inspanningen moet leveren om beter bij te dragen aan de natuurdoelen voor 2020. De Rekenkamer doet hiervoor in het rapport aanbevelingen, zoals het beter meten van resultaten. De Europese Commissie heeft toegezegd deze aanbevelingen mee te nemen in haar beleidsplannen. Zij werkt momenteel aan een actieplan ter verbetering van de implementatie van natuurrichtlijnen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn.

 

Bron: www.nieuweoogst.nu

terug naar het nieuwsoverzicht