Activiteiten met onze partners

In samenwerking met de partners van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk ondersteunt het bureau bij de organisatie van activiteiten die partners opzetten en aansluiten bij hun ambities van het IJsselmeergebied.

Bijna 250  recreatie- en wedstrijdzwemmers zwommen in 2017 ‘Rondje Pampus’. Centraal bij het zwemevent stond de aandacht voor de slechte visstand in het IJsselmeergebied. Van een deel van de opbrengt van dit event gaat Natuurmonumenten in nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland aan de slag met visbemonstering in oeverzones en ondiepe watergebieden.

In het kader van de Week van het Water organiseerde Rijkswaterstaat (afdeling Natura 2000) in samenwerking met Coalitie partner Natuurmonumenten en ondersteund door het bureau op zaterdag 21 oktober een aantal activiteiten in het Waterloopbos. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de (zoetwater)ecologie en is gewerkt aan de bewustwording van de waarde van natuur en water. Ruim 100 kinderen en volwassen kwamen naar het Waterloopbos.

Voor het tweede jaar hebben de partners van de Coalitie en FOGOL de handen ineengeslagen voor de eerste vogelvaartocht in het jaar. Met de MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling)werd vanuit Enkhuizen gevaren naar de Kreupel. Tijdens deze excursie waren er pitches en lezingen. Icoonprojecten als Marker Wadden en Vismigratierivier kwamen uitgebreid aan bod.

Visie ROIJ klankbordgroep Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050

Het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied heeft in 2017 een visie aanbod neergelegd. Deze heeft de basis gevormd voor de inhoudelijke inbreng van de klankbordgroep (de stakeholders in het IJsselmeergebied) in de Gebiedsagenda 2020-2050. Door actieve participatie vanuit de coalitie is gezorgd dat de integrale wensenkaart in zeer grote mate is opgenomen in laag 1, de ecologische laag. De directeuren van de partners ondertekenden naast de bestuurders ook de Gebiedsagenda, en dat is winst!

terug naar het nieuwsoverzicht