5 september Zwemevent rond Pampus

Ook in Coronatijden beleef je de natuur in het water!
Deze zwemeditie rond Pampus zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin Corona ons land opschudde en er met een afgeslankt aantal deelnemers gezwommen kon worden. Tenminste, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het zwemevent rond Pampus door kan gaan!
We zijn echter nog volop in gesprek met de gemeente Gooise Meren – die over Pampus gaat- om aan alle Corona maatregelen te kunnen voldoen.

Ons goede doel dit jaar:
Deelnemers aan Rondje Pampus beleven niet alleen de natuur in het water, maar dragen ook bij aan projecten voor de natuur en helpen zo mee aan een vitaal en robuust IJsselmeergebied.
Dit jaar staat in het teken van de waterkwaliteit en doneren we aan een onderzoek uitgevoerd door The Great Bubble Barrier, en is mede door PWN geïnitieerd, waarbij gekeken wordt hoe we microplastics uit het water kunnen halen. Ze kijken ook naar de meest effectieve plekken waar ze het microplastic uit het water kunnen halen, zodat de plasticvervuiling wordt gestopt, voordat deze onze grote wateren binnendringt. Dat doen ze door middel van een bellenscherm. Bijvoorbeeld in Amsterdam. In de grachten van Amsterdam hebben zij in samenwerking met RWS een proef uitgezet om plastic deeltjes uit het water te filteren.

Ook in de IJsselmonding zijn al proeven geweest met goede resultaten. De Bubble Barrier (het bellenscherm) is inmiddels in staat om microplastics vanaf 1 mm af te vangen, maar meer onderzoek is nodig om ook nog kleinere plasticdeeltjes uit het water te kunnen halen.

Bubble Barrier in Amsterdam is te bezoeken bij het Westerdoksplein. Kijk hier ook het filmpje met de uitleg over de Bubble Barrier.

Hoe gaat het met ons goede doel van vorig jaar: het onderzoek naar de brasem in het IJsselmeer?

Afgelopen jaar ging de opbrengst van deelnemers en sponsoren naar Sportvisserij Nederland. Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland nam een cheque in ontvangst ter waarde van € 4.728,57.

Deze bijdrage is ingezet om in samenwerking met Wageningen Marine Research onderzoek te doen naar de leefgewoonten van de brasem in het IJsselmeergebied. Een aantal brasems zijn voorzien van een zender zodat er meer inzicht komt in het gedrag van brasems.

Op 5 november 2019 zijn er 3 hydrofoons (ontvangers) in het Ketelmeer geplaatst, nabij de Ketelburg. Zo kan met signalen van de gezenderde brasem over de gehele breedte van het Ketelmeer ontvangen.

De 3 hydrofoons in het Ketelmeer maken deel uit van een groot zendernetwerk in het IJsselmeer, Markermeer, Zuidelijke Randmeren en stroomopwaarts de Overijsselse Vecht op tot Nordhorn (D). In totaal gaat het om meer dan 70 hydrofoons die op strategische plekken zijn geplaatst.

Niet alleen brasem worden gevolgd. Ook bijvoorbeeld gezenderde Blankvoorn, Snoekbaars en Houting kan men volgen. En zelfs 6 Zeeforellen!

Met deze ontvangers kunnen meerjarige trekroutes in beeld worden gebracht.

Het project is nog niet ten einde. Men gaat in het voorjaar van 2021 meer vissen zenderen!

terug naar het nieuwsoverzicht