Werkgebieden
Belangrijke ambite van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk is het IJsselmeergebied als één geheel te benaderen en te zorgen dat er meer samenhang komt tussen de beleidsplannen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Vanuit deze opdracht werken de partners vanuit hun integrale wensenkaart.


Zwarte Meer


Eemmonding


Trintelzand


Afsluitdijk Wadden Center


Vismigratierivier


Achteroeverproject Koopmanspolder


Zuivering Andijk


Oostvaardersplassen


Friese Kust


Lepelaarplassen


Achteroeverproject Wieringermeer


Urk


Rotterdamse Hoek


Markermeerdijken


Afsluitdijk


Friese Boezem


Marker Wadden

Onze partners