Sportvisserij NederlandSportvisserij Nederland streeft samen met haar zeven regionale federaties en 850 lokale hengelsportverenigingen naar behoud en ontwikkeling van goede mogelijkheden voor sportvissers en vissen in Nederland. Zij behartigen de belangen van de 600.000 aangesloten sportvissers. Hierbij is het belangrijk om adequaat in te spelen op wensen van de sportvissers en daarbij te anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Om de best mogelijke resultaten te kunnen behalen is samenwerking essentieel.

Het is de taak van Sportvisserij Nederland om landelijk sportvisserijbeleid uit te zetten. Hierdoor kunnen de activiteiten van de georganiseerde sportvisserij worden gestroomlijnd en de krachten gebundeld, zodat er meer kan worden bereikt.

De aandacht voor het waterbeheer neemt toe en steeds meer partijen zijn hierbij betrokken. Klimaatverandering (veiligheid, afvoer en aanwezigheid van voldoende water), natuur (meer variatie aan planten en dieren, een schone, heldere en voedselarme waterkwaliteit, een meer natuurlijke inrichting en beheer van wateren) en het bieden van recreatiemogelijkheden vormen hierbij belangrijke aspecten.

Over de organisatie:Projecten  Website

Features


Simple

What could be easier? Get started fast with this landing page starter theme.


Free

Yes, please. Grab it for yourself, and make something awesome with this.


Unique

Because you don't want your Bootstrap site, to look like a Bootstrap site.


Popular

There's good reason why Bootstrap is the most used frontend framework in the world.


Tested

Bootstrap is matured and well-tested. It's a stable codebase that provides consistency.