It Fryske GeaIt Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan zestig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van ruim 20.000 hectare – verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door meer dan 34.000 leden. De activiteiten van It Fryske Gea zijn te onderscheiden in twee hoofdaandachtsgebieden, de beheersactiviteiten en de verenigingsactiviteiten. De beheersactiviteiten hebben betrekking op de uitvoering van het beheer, de aankoop of verwerving van natuurterreinen, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, inventarisatie en toezicht. De verenigingsactiviteiten richten zich in het bijzonder op de bescherming van natuur en landschap in de provincie Fryslân. Voorlichting, educatie, excursies en het verwerven van financiële middelen vormen eveneens belangrijke aandachtsgebieden.

Over de organisatie:Projecten

 Afsluitdijk
 Friese Boezem


  Website

Features


Simple

What could be easier? Get started fast with this landing page starter theme.


Free

Yes, please. Grab it for yourself, and make something awesome with this.


Unique

Because you don't want your Bootstrap site, to look like a Bootstrap site.


Popular

There's good reason why Bootstrap is the most used frontend framework in the world.


Tested

Bootstrap is matured and well-tested. It's a stable codebase that provides consistency.