NieuwsberichtenAlgemeen Vis Water Waterbouw WindOpen water zwemmer en coach: Michiel Land

 19 juli 2017

Michiel Land kan als geen ander vertellen hoe het is om in open water te zwemmen. Daarom hebben wij hem geïnterviewd. Hij heeft al vele tochten in het binnen- en buitenland gezwommen. Hij is naast coördinator zwemzaken bij het sportcentrum Het Marnix ook actief met zijn eigen bedrijf Topswim. Hier coacht en traint hij triatleten en open water zwemmers. We vragen Michiel wat het zwemmen in het IJsselmeer zo bijzonder maakt. “In het IJsselmeer ervaar je als open water zwemmer het samenspel van de golfslag, de stroming en de wind. Het is een absolute uitdaging om in het IJsselmeer zo efficiënt mogelijk te zwemmen, je aan te passen aan de omgeving en vooral te genieten van de enorme rust en ruimte die het water je biedt. Als je eenmaal de juiste slag te pakken hebt, voel je je compleet vrij. Al je zintuigen worden geprikkeld. Je proeft, voelt, ruikt,  hoort en ziet je omgeving en bent er letterlijk in ondergedompeld. “

De kick van het open water zwemmen

Hoe ben je begonnen met open water zwemmen? “6 jaar lang heb ik in het zwembad gewerkt aan een verbeterde en efficiënte slag. Zwemmen in een zwembad vind ik redelijk saai. Je trekt baantjes, volgt de lijnen van het bad en dat vaak en veel. De kick van het open water zwemmen is dat je vrij bent en één wordt met de natuur. In het begin is het moeilijk. Vooral het leren navigeren want als je geen eindpunt voor ogen hebt, moet je je tussentijds richten op iets groots. Daarvoor navigeer je in het water op boeien. Ook is het belangrijk dat je zo rustig mogelijk zwemt, een regelmatige ademhaling hebt en een efficiënte beenslag. Hoe meer ontspannen je zwemt, hoe verder je kan komen. Maar de grootste kick is het gevoel van vrijheid en de weidsheid als je midden op het water ligt. Je geniet van de natuur, voelt soms de onderwater planten, ziet ijsvogels en andere watervogels. Het is werkelijk fantastisch!’

Uitdaging Stavoren – Medemblik

Michiel is in volle voorbereiding op een nieuwe uitdaging. Begin augustus (afhankelijk van de condities van het weer) hoopt hij van Stavoren naar Medemblik te zwemmen. 22 kilometer in open water zwemmen, kan niet zonder voorbereiding. Hoe bereid jij je voor op deze uitdaging? “De afstand op zich heb ik al vaker gezwommen, maar de uitdaging zit vooral in de dynamiek van het IJsselmeer. Ter voorbereiding werk ik een paar keer week in het zwembad aan het verbeteren van mijn techniek. De kunst is om zo mooi mogelijk, zo ontspannen mogelijk te zwemmen. Daarnaast zwem ik langer afstanden in open water. Om mijn conditie op te bouwen en sterker te worden doe ik kracht- en looptrainingen. Op de dag van de tocht heb ik een eigen boot en begeleider bij me. Dat is noodzakelijk, want ik lig 7 à 8 uur in het water. Het is dus van belang om op gezette tijden te eten en te drinken. Al in de voorbereiding is het lastig om op gewicht te blijven, dus tijdens de race krijg ik speciale sportdrankjes. Een ander aspect is dat je bij een dergelijke lange race ook psychologisch ondersteund moet worden. De race wordt in tijdsblokken ingedeeld en de begeleiding aan boord van de boot biedt mij elke 20 minuten een nieuwe uitdaging aan om de focus te kunnen blijven houden op mijn einddoel, anders kan het saai worden en verlies je de concentratie op het zo relaxed mogelijk zwemmen.” Michiel kijkt er naar uit. Zwemmen in het IJsselmeer, het Blauwe Hart van Nederland is een fantastische uitdaging!

Zwemmen in het IJsselmeer is natuurlijk genieten van water en natuur

Het IJsselmeer is heel bijzonder om in te zwemmen, volgens Land. “Je zwemt in de buurt van de forten, je ziet schitterende schepen voorbij varen, soms zie je zelfs de bodem. De weidsheid is adembenemend en je voelt je als een vis in het water als je door de onderwaterplanten zwemt.” Soms komt hij scholen met kleine vissen tegen en een enkele keer is hij tegen een flinke karper aangezwommen. Michiel onderstreept de aandacht die de organisatie wil vragen voor de kwetsbare natuur en het schone, levende water. “Als open water zwemmer ben je je zeer bewust van de kwaliteit van het water. Tijdens het zwemmen krijg je altijd water binnen en dat geeft je vaak een opgeblazen gevoel. Ik kan wel zeggen dat ik heel goed kan proeven of het water gezond en schoon of verontreinigd is.”

 

Foto is gemaakt door: Liesbeth Hassing

 

Cees Loggen: samen sterk voor het IJsselmeer

 6 juli 2017

Het meer van Genéve, Vancouver Lake, het Gardameer. Wereldwijd bekende meren met allure. Ik zou hier graag het IJsselmeergebied aan toevoegen. Een uniek gebied. Waarin al zo ontzettend veel gebeurt. En komende jaren nog veel meer gaat gebeuren.

Daarom ben ik heel erg blij dat wij afgelopen woensdag opnieuw in Den Haag waren voor een gesprek met het Rijk over het IJsselmeergebied. En met ‘wij’ bedoel ik niet alleen de provincie Noord-Holland, maar ook Friesland, Overijssel en Flevoland. Samen werken we namelijk aan een interprovinciale Agenda IJsselmeergebied 2050.

Versterken en beter benutten

Waarom een gezamenlijke agenda? Simpelweg: omdat ik er van overtuigd ben dat we het gebied alleen goed kunnen versterken en alles dat het in zich heeft beter te benutten door samen op te trekken. Niet allemaal op je eigen provinciale eiland blijven zitten. Eerder die woensdag was ik dan ook in Lelystad, waar deze vier provincies met elkaar spraken over dit gebied. Onze gezamenlijke afspraken vormen straks input voor de Nationale Agenda IJsselmeergebied 2050.

We concluderen dat de provincies het voor overgrote deel met elkaar eens zijn. Maar dat het ook goed is om de verschillen te onderkennen. En vervolgens te kijken hoe we daar uit kunnen komen en zo niet: hoe gaan we er dan mee om. Dat is de kracht van samenwerking.

Eindeloze mogelijkheden

Alle mogelijkheden zijn er, we moeten ze alleen nóg beter benutten. Jarenlang hebben we ons vooral geconcentreerd op de bescherming tegen het IJsselmeer. En voor die tijd natuurlijk in nog sterkere mate tegen de Zuiderzee. Ik durf met zekerheid te zeggen: met die veiligheid zit het ondertussen wel goed. We staan niet langer met onze rug naar het IJsselmeer, maar omarmen het. Laten we gebruik maken van alles wat het biedt: unieke natuur, de meest uiteenlopende vormen van recreatie –op het water en aan de kade -, en talloze economische mogelijkheden, zoals het toerisme – goed voor haven- en horecaondernemers. Vanwege de opgave voor duurzame energie is het zaak ook naar dit gebied te kijken. Daarin staan innovatieve toepassingen (via pilots) en de ruimtelijke kwaliteit voorop. Een randvoorwaarde voor al het bovenstaande is een goede bereikbaarheid van het gebied.

Drukke zomer

Gelukkig constateerden we eerder dat binnen deze thema’s al veel gebeurt. Maar het is juist de samenwerking waar het nu om draait. Vooral in de uitwerking van de thema’s. De planning is om in september de gezamenlijke provinciale agenda te kunnen presenteren. Deze agenda is een belangrijke bouwsteen voor de nationale gebiedsagenda. Mijn indruk van afgelopen woensdag is dat het Rijk hier ook erg benieuwd naar is. Wij krijgen het allemaal druk deze zomer!

Cees Loggen, 16 juni 2017

 

Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk

 28 juni 2017

De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen Euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk. Met het subsidieprogramma LIFE steunt de Europese Unie (EU) projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuur- en milieudoelen. Door het toekennen van deze subsidie geeft de EU blijk van erkenning aan het belang van de komst van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Gedeputeerde Johannes Kramer is verheugd met de toegekende subsidie. “De concurrentie is hoog en de slagingskans van een LIFE-aanvraag klein. De Vismigratierivier is een mooi voorbeeld van hoe natuur, economie, recreatie & toerisme en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Dat dit vanuit de Europese Unie op deze manier wordt erkend is fantastisch nieuws.” aldus de gedeputeerde.

Financiering

Provincie Fryslân is opdrachtgever van het project dat in totaal 55 miljoen Euro kost. Met de bijdrage vanuit LIFE ligt het project financieel op koers. Daarnaast financieren Rijksoverheid, de Europese Unie middels LIFE en TenT, Waddenfonds, de Nationale Postcode Loterij, provincies Noord-Holland en Fryslân.

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid. Maar door de harde scheiding die hiermee is ontstaan tussen Waddenzee en IJsselmeer, is het voor trekvissen als de zalm, paling en de spiering nauwelijks mogelijk om heen en weer te zwemmen met een slechte visstand tot gevolg. De Vismigratierivier Afsluitdijk is bedoeld om de ecologische verbinding tussen Waddenzee, IJsselmeer en het achterland te herstellen. Hiervoor wordt een doorgang door de Afsluitdijk gemaakt met aansluitend een getijden rivier in het IJsselmeer. Dankzij de Vismigratierivier kunnen vissen straks 24/7 via een geleidelijke overgang heen en weer zwemmen zonder dat er zout water in het IJsselmeer komt. Het is een systeem dat nog nergens ter wereld bestaat. De Vismigratierivier moet uiterlijk eind 2022 klaar zijn en wordt nabij de sluizen van Kornwerderzand aangelegd. Zie ook www.vismigratierivier.nl.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Dit programma is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de  gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken de partners aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.

De initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen Noord, It Fryske Gea en Het Blauwe Hart.

 

Zeven IJsselmeer-jachthavens introduceren spaarkaart om gratis te overnachten

 25 juni 2017

Eind maart 2017 onder het genot van koffie en gebak werd in Volendam binnen het uur de samenwerking beklonken tussen zeven tophavens aan het IJsselmeer. Binnen maximaal een half dagje varen van elkaar bieden dé IJsselmeerhavens een spaarkaart aan de waterrecreant aan. Met de spaarkaart is, nadat drie havens zijn bezocht, de overnachting in de vierde haven helemaal gratis.

Varen is de boodschap. Het IJsselmeer is een prachtig vaargebied en dit spaarsysteem maakt een tochtje nét even leuker.

Hoe werkt het?

De spaarkaart van De IJsselmeerhavens is verkrijgbaar op het havenkantoor van de havens en is gratis. Bij iedere nieuwe IJsselmeerhaven die bezocht wordt, krijgt de watersporter een sticker op de spaarkaart wanneer het liggeld wordt betaald. Iedere deelnemende IJsselmeerhaven kan maar één keer een sticker per kaart uitdelen, meerdere nachtjes in één haven zijn dus goed voor maar 1 sticker. Maar bij drie stickers (dus als drie havens al bezocht zijn) is de vierde gratis, ongeacht waar dit is. Vergeet de spaarkaart dus niet mee te nemen bij afrekenen!

Wie doen er mee?

De samenwerking is niet uniek, want hiermee volgen de havens voorbeelden zoals de Seven Sisters in de Delta en de Havenring Randmeren rond de Randmeren. Dit zijn vaarnetwerken waar de ligplaatshouders graag gebruik van maken en daarom goed dat dit nu ook voor het IJsselmeer mogelijk is. De deelnemers van het samenwerkingsverband “Dé IJsselmeerhavens” zijn: Marina Den Oever, Marina Makkum, Jachthaven Andijk, Marina Volendam, Jachthaven Lelystad Haven, Jachthaven Waterland (Monnickendam) en Marina Muiderzand (Almere).

 

Meer informatie www.ijsselmeerhavens.nl

 

Renovatie heftorens afsluitdijk

 24 juni 2017

Rijkswaterstaat renoveert van maart 2017 tot en met september 2017 de monumentale heftorens en voormalige bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. Van maart 2017 tot en met juni 2017 wordt gewerkt aan de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand en van mei 2017 tot en met september 2017 aan de Stevinsluizen bij Den Oever.

De betonschade wordt gerepareerd en de gebouwen worden voorzien van een nieuwe verflaag. Aansluitend op de renovatie wordt gewerkt aan Lichtpoort van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde. Lichtpoort geeft de opgeknapte heftorens een retro-reflecterende laag, waardoor de lijnen oplichten door de koplampen van passerende auto’s. Het werk wordt in november 2017 officieel onthuld.

De werkzaamheden vinden overdag plaats. Alle rijstroken van de A7 blijven beschikbaar, ter hoogte van het werk wordt een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats. Bij het op- en afbouwen van de steigers wordt in verband met de veiligheid één rijstrook afgesloten. Dit gaat om enkele dagen per gebouw. Gedurende het op- en afbouwen wordt ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De werkzaamheden hebben geen invloed op de scheepvaart.

 

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

 22 juni 2017

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen.

De Reevesluis neemt de functie over van de huidige Roggebotsluis. Door de aanleg van de Reevesluis wordt het Drontermeer gesplitst in twee delen: een noordelijk deel met een dynamisch peil en een open verbinding tussen IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer. En een zuidelijk deel met een vast peil. De nieuwe schutsluis zorgt voor een nog betere doorstroming van het water en houdt het waterpeil in het zuidelijk deel stabiel. Pas op het moment dat alle maatregelen in de IJsseldelta zijn gerealiseerd en het Reevediep klaar is voor gebruik, wordt de huidige Roggebotsluis verwijderd. Op die plek is dan een nieuwe brug beschikbaar voor de N307. In de aanlegperiode zijn daarom tijdelijk twee schutsluizen in gebruik.

Riettransplantatie

Ter voorbereiding op de bouw van de Reevesluis is al een riettransplantatie uitgevoerd, omdat voor de bouw van het sluizencomplex ook riet moet wijken. Het bedrijf BWO uit Kamperveen heeft 2000 rietplanten verplaatst. Zo is een nieuw rietveld ontstaan aan de noordkant van de Reevedam, die al in aanbouw is.

Start bouw najaar

Naar verwachting start de bouw van de Reevesluis in het laatste kwartaal van 2017. De bouw duurt ongeveer drie jaar. De plannen voor de aanleg van de Reevesluis zijn besproken met de mensen en partijen in de omgeving en andere betrokkenen. Om de Reevesluis te mogen realiseren is een projectplan Waterwet en een vergunning op grond van de wet Natuurbescherming nodig. Beide stukken liggen vanaf 28 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Dronten en het provinciehuis van Flevoland in Lelystad. De stukken zijn vanaf 28 juni 2017 ook te vinden op deze website. Eenieder kan hier binnen zes weken op reageren.

Maatregelen in vier deelprojecten

De aanleg van de Reevesluis is de eerste maatregel binnen fase 2 IJsseldelta. Fase 2 bestaat uit vier deelprojecten:

  • Sloop van de Roggebotsluis, de bouw van een nieuwe brug over het Drontermeer, aanpassing van de vaargeul, in combinatie met een ongelijkvloerse kruising van de N306 en de N307. En vernieuwing van de N307 tot een stroomweg met parallelwegen, door de provincies Flevoland en Overijssel;
  • Versterking en verhoging van de Drontermeerdijk, inclusief de provinciale weg op de kruin (N306) door het waterschap Zuiderzeeland;
  • Aanleg van de Reevesluis en spuiwerk in de Reevedam door Rijkswaterstaat
  • Hoogwaterbeschermingsmaatregelen voor het recreatieterrein Roggebot door provincie Overijssel

De andere deelprojecten zitten nog volop in de planfase. In loop van dit jaar worden hiervoor op verschillende locaties informatiebijeenkomsten georganiseerd om de omgeving in een vroeg stadium te betrekken. Daarna moeten nog diverse procedures worden doorlopen. Alle maatregelen in de IJsseldelta zijn in 2022 klaar. Daarmee is het gebied in de driehoek Flevoland-Kampen-Zwolle dus waterveiliger, klimaatbestendiger, natuurrijker en verkeersveiliger. Deze integrale gebiedsontwikkelingsaanpak is één van de eerste projecten, dat binnen het landelijke Deltaprogramma wordt uitgevoerd.

 

Bron: www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl

 

Krukelkor gezocht!

 21 juni 2017

Wie heeft er een originele krukelkor? Of kan veel vertellen over de visserij op krukels of alikruiken (kleine slakkensoort) op Wieringen? Het Wieringer Eilandmuseum Jon Lont in Stroe is op zoek naar zo’n origineel vistuig en verhalen over deze soort visserij. Het onderwerp zal worden belicht in een reizende tentoonstelling in de maak over schepen en scheepsbouw van het Zuiderzeenetwerk.

Dat is een samenwerkingsverband tussen ruim twintig musea rond het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee, op initiatief van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. ,,Binnenkort komt een delegatie van dat netwerk langs om bij ons te kijken, hoe het er hier uitziet en voor overleg’’, aldus André Lont, voorzitter van het eilandmuseum.

Informatie is welkom

,,Krukelvisserij werd op Wieringen veel gedaan. We hebben er wat kennis en verhalen over, er is een krukelzeef, alle informatie is welkom.’’ Tipgevers kunnen terecht bij Iris Hos, tel. 06-12121351 of e-mail: keesirishos@gmail.com.

Het Zuiderzeenetwerk is bezig met het op touw zetten van wisselexposities, die van museum naar museum verhuizen.

Begrafenis

Een ander thema is klederdracht en kleedgedrag. Hiervoor wordt onder meer de Wieringer begrafenis belicht. ,,De reizende tentoonstelling zal twee tot drie jaar lopen’’, aldus Lont. ,,In 2019 zijn wij volgens planning aan de beurt.’’ Vanaf half maart tot eind juni worden in Stroe schepen en scheepsbouw voor het voetlicht gebracht, van medio mei tot eind juli klederdracht en kleedgedrag.

 

Extra controle op illegaal aanmeren in afgesloten natura 2000 gebied

 20 juni 2017

Rijkswaterstaat, de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de politie roepen bootbezitters op om niet aan te meren op afgesloten gebieden in de Randmeren.

Het is niet toegestaan deze gebieden te betreden om de kwetsbare natuur en vogelsoorten die hier leven, te beschermen. Bij vaarsurveillance worden regelmatig toch mensen op de eilanden aangetroffen. Een boete kan oplopen tot 340 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eilandjes De Snörre en Kraggenoog in het Zwarte Meer. Recreatie kan de dieren storen en de natuur schade toebrengen. Bijna het hele IJsselmeergebied is aangemerkt als Natura 2000 gebied. Om de natuur te beschermen zijn kwetsbare gebieden, waaronder de bovengenoemde eilandjes, afgesloten. Aanleiding voor deze oproep is de toename van het aantal bootbezitters dat toch aanmeert in gebieden waar dat niet is toegestaan. Om de rust in deze gebieden te bewaken wordt er komende periode extra gecontroleerd.

Toename overtredingen

Afgelopen periode zijn tijdens vaarsurveillance door bovengenoemde organisaties op de Randmeren regelmatig mensen aangetroffen op plaatsen binnen het Natura 2000 gebied die zijn afgesloten voor publiek. De afgesloten gebieden zijn met gele tonnen met een rood-wit-rood topteken, zichtbaar afgesloten. Het doel hiervan is het beschermen van dier en natuur. Door toch rondom deze gebieden te varen dan wel er aan te meren begaan bootbezitters een overtreding. De afgesloten gebieden worden onder andere aangeven op 1810 kaarten van de Hydrografische Dienst van het Ministerie van Defensie.

Instandhouding Natura 2000 gebieden

Er zijn eilanden in de Randmeren waar men wel aan mag meren met een boot. Echter op bepaalde eilanden, waaronder De Snörre en Kraggenoog, is dit niet toegestaan. Deze eilanden zijn aangelegd om de natuur en vooral bepaalde vogelsoorten te beschermen. Uit een recent gehouden vogelinventarisatie van natuurmonumenten/Sovon blijkt dat er veel verschillende vogelsoorten op deze eilanden leven. Het gaat dan om: de zeldzame grote karekiet, de roerdomp, visdief, kluut, kokmeeuw, zwartkop meeuw en de kleine mantelmeeuw. Door het afsluiten van bepaalde gebieden voor publiek hebben de vogels een rustige plaats om te broeden en kunnen ze in alle rust naar eten te zoeken.

Het IJsselmeergebied kent veel water. Daar moeten we zeker van genieten want het is heerlijk vertoeven op het water. Dit geldt niet alleen voor mensen maar ook voor dieren. Om de natuur en dieren rust en ruimte te bieden zijn er gebieden aangesteld die verboden zijn voor publiek. Daarom de oproep om deze gebieden met rust te laten. Let goed op de markeringen op het water want er is zichtbaar aangegeven waar aanleggen dan wel varen niet is toegestaan. Zo draagt u bij aan het behouden van de natuurgebieden en de dieren die daar leven.

Convenant Vaartoezicht Randmeren

Verschillende partijen werken al jaren samen bij het toezicht op de Randmeren. De afspraken over het gezamenlijk vaartoezicht op de Randmeren zijn recent vastgelegd in het Convenant Vaartoezicht Randmeren. Politie Midden Nederland, Politie Oost Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben dit convenant ondertekend. Elke instantie behoudt zijn eigen specifieke taken maar regelmatig wordt er gezamenlijk toezicht gehouden.

 

Bron: www.flevopost.nl

 

Watersport zomerkampen op Wolderwijd groeien hard

 19 juni 2017

Steeds meer kinderen kiezen voor een surf- of watersportkamp aan het Wolderwijd. Vinea ziet de populariteit van haar zomerkampen in deze regio stevig groeien.

Vorig jaar startte Vinea met kite- en windsurfkampen in samenwerking met Telstar Surfclub aan Strand Horst. Na de succesvolle start in 2016 lijkt 2017 nog succesvoller te worden. Zeker ook dankzij enkele verbeteringen in het programma en een verbeterde samenstelling van de leeftijdsgroepen. Zo werden onder anderen het aantal lesuren voor de kite-surfers vergroot en zijn er enkele goede nieuwe ‘licht-weer’ programma’s ontwikkeld. Inmiddels zijn de eerste weken al helemaal uitverkocht.

Aan de andere kant van het Wolderwijd heeft Vinea dit jaar een nieuwe locatie geopend op de RCN Camping in Zeewolde. Hier organiseert Vinea watersportkampen en zeilkampen voor de jongste leeftijd. Op de watersportkampen kan de jongste jeugd (7-10 en 10-12 jaar) in 4 of 7 dagen kennismaken met alle verschillende watersporten. Van suppen tot zeilen en van kanoën tot surfen. In een week proberen de jonge kinderen alles uit. “Dit is de perfecte plek voor een eerste ervaring met de watersport. Door de verschillende activiteiten in de week kunnen de deelnemers goed kiezen wat zij het volgende jaar willen doen,” zegt Jeroen Muller, Hoofd Watersport van Vinea. Het mooie vaarwater van het Wolderwijd leent zich prachtig voor zowel de wat oudere surfers (12-14 en 15-19 jaar) aan de zijde van Strand Horst, als je jonge doelgroep op de camping.

Vinea Vakanties is marktleider en organiseert al 65 jaar zomerkampen voor kinderen in binnen- en buitenland voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 t/m 19 jaar. Standaard zijn de kampen van Vinea altijd met overnachting. Voor de jongste doelgroepen, zoals op de Camping in Zeewolde is het ook mogelijk te kiezen voor een 4 of 7 daags kamp zonder overnachting. Jonge kinderen (en hun ouders) kunnen dan rustig proberen hoe op kamp gaan hen bevalt. En op deze manier is het watersportkamp ook een mooi alternatief voor de BSO.

In de maanden mei en juni reist Vinea door Nederland met een opvallende rode caravan voor de Vinea On Tour dagen. Vanuit diverse locaties in het land kunnen ouders en kinderen gratis en vrijblijvend kennis maken met diverse vakantieactiviteiten van Vinea. Komend weekend, 24 en 25 juni, staat de On Tour caravan in Zeewolde op de RCN Camping.

 

Meer informatie is te vinden op www.vinea.nl.

 

Voer en vis verdwijnen uit Friese wateren

 18 juni 2017

Sport- en beroepsvissers luiden de noodklok over het Friese boezemwater. Het voedsel- en visarme IJsselmeer lijkt een voorportaal voor de situatie in de Friese binnenwateren, waarschuwt voorzitter Eelke Boersma van de Visstand Beheer Commissie. Dit zou veroorzaakt worden door het doorspoelen van het Friese boezemwater met zoet IJsselmeerwater om verzilting van de landbouwgronden in het noorden van Fryslân tegen te gaan. Hierdoor verdwijnt volgens Boersma voedselrijk water uit Fryslân in de Waddenzee. ,,We zitten in een neergaande trend. Geen voer in het water betekent ook geen vis.”

De vissers vroegen gistermiddag bij de presentatie van het Visplan Friese Boezem om onderzoek naar het doorspoelen van het Friese boezemwater. In het voorjaar wordt in Lemmer en in Makkum IJsselmeerwater toegelaten tegen de verzilting van landbouwgronden in het noorden van Fryslân. ,,We snappen dat dit voor de landbouw belangrijk is, daar willen we ook niet aankomen”, zei Boersma. ,,Maar we zien wel graag een onderzoek of het op een andere manier kan.”

Wetterskip-bestuurder Marian Jager reageerde afhoudend op het verzoek. ,,Je hebt te maken met verschillende belangen, met name in het noorden van de provincie hebben de landbouwers last van verzilting. Dat kan je met doorspoelen voorkomen, dat is een afweging van belangen.”

Coördinator waterkwaliteit Jan Roelsma van Wetterskip Fryslân voegde daaraan toe dat de visschaarste in het IJsselmeer niet alleen is veroorzaakt door de afname van voedsel in het water dat de afgelopen decennia schoner is geworden, maar vooral ook door het verdwijnen van paaiplaatsen. Dat is volgens hem wetenschappelijk aangetoond. In het Friese boezemwater investeert Wetterskip Fryslân veel in natuurvriendelijke oevers en vispassages, en zo in paaiplaatsen voor de vissen.

Een theorie die Boersma, voormalig IJsselmeervisserij-ambtenaar, niet onderschrijft. ,,Veel voedselrijk water verdwijnt bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Harlingen in de Waddenzee. De aanvoer van water uit het IJsselmeer neemt niet alleen veel voedselarm water mee, maar mogelijk ook veel visbroed. Voor de jonge vissen is er weinig te eten.”

Door het schoner worden van het water heeft een monocultuur van bijvoorbeeld veel brasem plaatsgemaakt voor minder vis, maar wel een grotere soortenrijkdom. Daarover zijn vissers en waterbeheerders het wel eens. Daar zitten echter ook minder gewenste exoten tussen als de zwartbekgrondel, rivierkreeft en wolhandkrab, stipte Germ Zeephat van Sportvisserij Fryslân aan. Door het helderder geworden water gaat het iets beter met een zichtjager als de snoek, maar minder goed met de snoekbaars, die meer baat heeft bij troebel water. In het nieuwe visplan hebben provincie, waterschap en de beroeps- en sportvissers afgesproken dat er een quotum komt voor snoekbaars en dat in maart alle snoekbaars door sport- en beroepsvissers wordt teruggezet. Vissen met quota is de toekomst voor de Friese binnenvisserij, zei binnenvisser Jappie Spijkstra. ,,Vissen naar draagkracht van het water.”

 

Plannen ‘iconische pleisterplaatsen’ langs de randmeren

 13 juni 2017

Het gemeentebestuur van Dronten heeft drie plannen voor ‘iconische pleisterplaatsen’ in de strook langs de randmeren: een kabelbaan, de Belvédèretoren en een landschapskunstwerk. De gemeente en de provincie willen deze drie projecten de komende periode in samenhang bekijken.

De Belvédèretoren is een ontwerp van architectenbureau Arc2 uit Almere. Deze toren van 800.000 euro (4 ton van de gemeente, 4 ton van de provincie) zou in het Veluwemeer gebouwd worden, maar de gemeenteraad heeft daar vooralsnog een stokje voor gestoken.

Onderzoek

De kabelbaan van Dronten over het Veluwemeer naar Lelystad is een idee van Arie van der Mee uit Lelystad. De gemeente Dronten heeft 12.500 euro beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. „Het landschapskunstwerk is iets anders dan de Belvédèretoren”, zei wethouder Ton van Amerongen de afgelopen week bij de behandeling van de jaarstukken. De provincie Flevoland heeft op dit moment 7 landschapskunstwerken. „Dronten is de enige gemeente in de provincie zonder landschapskunstwerk”, aldus de wethouder.

2 ton voor landschapskunst

Provinciale Staten heeft ongeveer twee ton beschikbaar gesteld voor een achtste landschapskunstwerk en deze moet worden aangelegd in de gemeente Dronten. Cultuurwethouder Van Amerongen en gedeputeerde Michiel Rijsberman zijn momenteel aan het kijken naar de meest geschikte locatie en wat voor kunstwerk het moet worden. „Het is de bedoeling om het te koppelen aan 100 jaar Zuiderzeewet”, zei Ton van Amerongen tegen de gemeenteraad, „Dat betekent dat het er volgend jaar moet komen. Het wordt een cadeau van de provincie.” De gemeente Dronten moet het kunstwerk wel zelf onderhouden.

Pleisterplaatsen

Volgens wethouder Dirk Minne Vis is de provincie Flevoland zeer gecharmeerd van de ideeën van de gemeente voor wat betreft pleisterplaatsen langs de randmeren. Daarom is besloten om daarin samen te werken en de drie ideeën in samenhang te bekijken. De gemeenteraad heeft voorgesteld een prijsvraag uit te schrijven om te kijken of de Belvédèretoren wel zo’n geschikt project is. Het gemeentebestuur had 4 ton uitgetrokken voor deze toren of een vervangende pleisterplaats. Nu de drie projecten in samenhang worden bekeken, blijft die vier ton nog even op de plank liggen, zei wethouder Vis tegen de gemeenteraad.

 

 

 

Bron: www.dedrontenaar.nl

 

Marker Wadden Café op 19 juni in Hoorn

 12 juni 2017

Meer weten over de voortgang van Marker Wadden dit jaar? Kom maandag 19 juni dan naar Het Huis Verloren in Hoorn.
Sinds de start van de aanleg van de nieuwe natuureilanden in het Markermeer in maart 2016, is er veel gebeurd. Het eerste eiland is boven water, eiland twee en drie worden al zichtbaar, er was een stembureau en de Koning is op bezoek geweest. Tijdens het Marker Wadden Café wordt u door Natuurmonumenten bijgepraat over de voortgang van het project, de ambities voor de toekomst en horen wanneer u er zelf naartoe kunt.

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten in Het Huis Verloren in Hoorn. Het Marker Wadden Café begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen.

Programma

•19.30 uur Inloop met koffie en thee
•20.00 uur Welkom door wethouder Judith de Jong
•20.10 uur Presentatie in beeld met het laatste nieuws over Marker Wadden door plv. projectdirecteur André Rijsdorp namens Natuurmonumenten
•20.50 uur Tijd voor vragen
•21.30 uur Afsluiting

Locatie

In Het Huis Verloren, Kerkstraat 10b, Hoorn

Het Marker Wadden Café is een initiatief van Natuurmonumenten. Tijdens deze informatieve avond hoort u alles wat te maken heeft met de bouw van de eilanden Marker Wadden in het Markermeer. Graag aanmelden vóór 15 juni via info@markerwadden.nl

Marker Wadden

Marker Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met klei en slib’ een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. In het voorjaar van 2016 is gestart met de aanleg van het eerste eiland.

www.markerwadden.nl

 

IJsseloog, het raarste eilandje van Nederland

 31 mei 2017

IJsseloog is het bijzonderste eiland van Nederland. Het ligt in het Ketelmeer, tegenover de uitmonding van de IJssel. Het wordt gevormd door een cirkel die de ringdijk vormt met een middellijn van een kilometer. De dijk is 10 meter hoog en omringd een waterplas, deze is 45 meter diep. Aan de buitenkant van de dijk ligt een haventje, met wat gebouwtjes, grasland en bosschages. Op de bodem van de plas ligt de giftigste grond van Nederland.

Het ontstaan van IJsseloog

In de jaren 1950 tot 1990 is verontreinigd slib aangevoerd door de IJssel en als bezinksel terechtgekomen op de bodem van het Ketelmeer. Het slib bevat giftige stoffen en metalen, zoals kwik en zink. Sinds de jaren 1990 is de waterkwaliteit van de IJssel verbeterd. Hoewel het verontreinigde slib niet direct tot problemen leidde omdat de bodem bij de zandstranden en zwemplekken niet vervuild is, wilde Rijkswaterstaat voorkomen dat de verontreiniging zich verder zou verspreiden richting het IJsselmeer. Daarnaast belemmert het aanwezige verontreinigde slib verdere ontwikkeling van het gebied voor recreatie en natuur. Omdat het niet haalbaar was om het zwaar verontreinigde slib te saneren, is besloten om het slib permanent op te slaan in een speciaal daarvoor ontworpen depot. Het depot is midden in het meer aangelegd om problemen met landbouw en omwonenden te voorkomen. En zo is het eiland IJsseloog ontstaan. De bouw van slibdepot IJsseloog is in 1996 gestart en in 1999 voltooid. Er is een haven aangelegd om het slib ook per schip te kunnen aanvoeren.

Wonderlijke natuur

IJsseloog is verboden voor bezoekers, maar bijzonder goed gevuld met leven! Dat is namelijk het wonderlijke: rondom de giftige grond is een prachtig natuurgebied ontstaan. Veel nachtegalen, zwartkopjes, karekieten, grasmussen en allerlei andere zangvogels zijn er te vinden.

Bedreiging

Het paradijs wordt echter wel bedreigd. Toen het een aantal jaren geleden eindelijk weer flink aan het vriezen was, vroor ook het Ketelmeer dicht. Vossen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en zijn over het ijs naar dit interessante eiland gelopen. Sinds hun komst is het afgelopen met de meeuwenkolonies en weidevogels en broeden er  geen ganzen meer op IJsseloog.

Toekomst IJsseloog

Het is nog niet duidelijk wat er in de toekomst met dit slibdepot gaat gebeuren wanneer het vol zit. Wellicht kunnen we daar in de toekomst over meedenken.

 

Eerste paal Afsluitdijk Wadden Center in de grond

 31 mei 2017
Impressie Afsluitdijk Wadden Center

Impressie Afsluitdijk Wadden Center

Op 30 mei 2017 is de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center gestart. Hier zien en beleven bezoekers de verhalen over de geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk, Dutch Delta Design, de Vismigratierivier, de Waddenzee en het IJsselmeer. Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center 60.000 tot 100.000 bezoekers per jaar. Doel is om de toeristische werkgelegenheid in Fryslân en Noord-Holland te vergroten. In maart 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center zijn deuren voor het publiek.

Gedeputeerde Klaas Kielstra (provincie Fryslân) sloeg de eerste paal en gaf hiermee het startsein voor de bouw, samen met Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat), wethouder Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) en Biense Dijkstra (algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma). Kielstra: “Dankzij goede en intensieve samenwerking met alle partijen en in het bijzonder Rijkswaterstaat, vieren we deze mijlpaal. De komende jaren investeren we circa 1 miljard euro op en rond de Afsluitdijk. De bouw van het Afsluitdijk Wadden Center markeert de start van veel ontwikkelingen op De Nieuwe Afsluitdijk. Met het Afsluitdijk Wadden Center geven we een flinke impuls aan de regionale economie, en dat wordt alleen nog maar meer als ook de andere projecten van De Nieuwe Afsluitdijk in uitvoering komen.”

Afsluitdijk Wadden Center

Een bijzondere attractie wordt de zogenoemde FlyRide, waarbij bezoekers virtueel over de provincie Fryslân vliegen. Verder ervaart de bezoeker naast verhalen, attracties en exposities, ook verschillende uitzichten op het water, het landschap en de dijk, met als beloning het dak als ultiem uitzichtplatform. Het ontwerp is geïnspireerd op een zeshoekige vorm die in de natuur veel voorkomt. Daarnaast scoort het gebouw qua duurzaamheid hoog door het zeer lage energieverbruik en de gebruikte materialen.

Toeristische trekpleister

Doel van het Afsluitdijk Wadden Center is het versterken van het toerisme en werkgelegenheid door de ontwikkeling van de Afsluitdijk, als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland. Zo gebeurt er veel op en rond de Afsluitdijk in het jaar 2018. Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, de opening van het Afsluitdijk Wadden Center in het Jaar van het Water, de functie van dit beleefcentrum als A-locatie voor Werelderfgoed Waddenzee en de uitrol van de verhaallijn ‘Nederland Waterland’, door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in samenwerking met de provinciale marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam.

Planning

De werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in 2016 gestart. De afrit bij Kornwerderzand is verlegd en rond de zomer volgen de parkeerplaatsen, wandelpaden en aanlegplaatsen. De exploitanten Bert Kranendonk (Kexcom) en Theo op de Hoek (Vigilante Makkum) nemen de inrichting en straks de exploitatie voor hun rekening.

 

Impressie Afsluitdijk Wadden Center

Impressie Afsluitdijk Wadden Center

Financiering

Provincie Fryslân is ontwikkelaar en opdrachtgever van het project. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Kranendonk en op de Hoek.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de  gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken we aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Zie ook www.deafsluitdijk.nl.

 

Deltaprogramma en Gebiedsagenda 2050

 29 mei 2017

Het IJsselmeergebied is de spil van de Nederlandse waterhuishouding. Door de Afsluitdijk  is een zoetwatervoorraad gecreëerd waar landbouw, industrie en natuur in een groot deel van Nederland van profiteren. Maar ook op  allerlei manieren gebruiken we het IJsselmeergebied en de oevers, bijvoorbeeld voor recreatie, drinkwaterwinning en zandwinning. Naast deze gebruiksfuncties heeft het gebied ook een rijke cultuurhistorie en natuur.

Gebiedsagenda 2020-2050

Om al deze functies ook in de toekomst goed tot hun recht te laten komen en waar mogelijk te versterken, is het van belang flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. We moeten ons blijven  inzetten om het belang van de natuur en cultuurhistorie op de agenda te houden.
Het ministerie van I&M ontwikkelt samen met de regio en stakeholders een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied. Daarin worden randvoorwaarden en ontwikkelkansen benoemd, en de te nemen maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van verbetering van natuur) gedefinieerd.

Meer informatie over de Gebiedsagenda vindt u hier.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft strategische keuzes voor een veilig en veerkrachtig IJsselmeergebied vastgelegd in de Deltabeslissing IJsselmeergebied en in de Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan. De Deltabeslissing gaat over het op orde houden van de waterveiligheid en het optimaliseren van de zoetwatervoorziening in de regio. Bij de waterveiligheid in de toekomst geldt het principe ‘spuien als het kan, pompen als het moet’. De verbetering van de zoetwatervoorziening wordt in het hoofdwatersysteem van het IJsselmeer/Markermeer bereikt via flexibilisering van het zomerpeil. Voor het eerst wordt er gestreefd naar een meer natuurvolgend peil. Het natuurlijk peil is in de zomer lager dan in de winter. In het nieuwe peilbeheer wordt het water in het vroege voorjaar hoger opgezet en zakt het water meer geleidelijk vanaf augustus naar het winterpeil.

Pact van het IJsselmeergebied: samen verder

Voor monitoring van de voortgang, de programmering en een goede informatie-uitwisseling hebben de betrokken regiopartijen zich verenigd in het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied. De ambities van het platform reiken verder dan het Deltaprogramma. Het gaat ook om het benutten van meekoppelkansen, om het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het scheppen van nieuwe economische ontwikkelingen. Overheden en maatschappelijke organisaties in het IJsselmeergebied hebben deze ambities vastgelegd in een bestuursovereenkomst ’Het Pact van het IJsselmeergebied’.

Blijf hier op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Water verbindt

 29 mei 2017

De provincie Overijssel is dit jaar de organisator van de IJsselmeertop. De IJsselmeertop wordt elk jaar door een andere provincie georganiseerd. Op de top komen alle nieuwe ontwikkelingen in het IJsselmeergebied aan bod en wordt de voortgang besproken van reeds genomen besluiten.

Overijssel heeft gekozen voor het thema: ‘Water verbindt’ en combineert de IJsselmeertop met de de Internationale Hanzedagen in Kampen. Op vrijdag 16 juni a.s. vindt dit ‘Hanzecongres’ plaats.

Toonaangevende sprekers

Op het Hanzecongres spreken twee toonaangevende mannen: econoom Herman Wijffels en watergezant Henk Ovink. Daarnaast zijn er zeven Hanzeroutes. Van innovatie bij familiebedrijven tot wonen en leven in transitie, elke Hanzeroute gaat in op een specifiek onderwerp.. Wat u ’s ochtends hoort, gaat u ’s middags zien, is de opzet.

 

Kijk hier voor meer informatie

 

 

Rondje IJsselmeer op de fiets

 29 mei 2017

Bij dit rondje om de voormalige Zuiderzee – nu het IJsselmeergebied – ervaar je de rijke historie van wat ook wel de ‘Gouden Cirkel’ genoemd wordt. De bedrijvigheid in diverse vissersdorpjes, de rust en ruimte in de Wieden en Weerribben, de uitgestrekte bossen op de Veluwe, maar ook de weidsheid van het Flevolandse polderlandschap.

De Zuiderzeeroute is opgebouwd uit drie Landelijke Fietsroutes: LF21 (Amsterdam-Afsluitdijk), LF22 (Afsluitdijk-Kampen) en LF23 (Kampen-Amsterdam).

Je volgt onderweg de hierbij behorende rechthoekige bordjes met groen opschrift, deze is in twee richtingen aangebracht. De totale lengte is zo’n 400 kilometer. Maar je kunt de route op verschillende manieren inkorten, bijvoorbeeld door te kiezen voor de variant door de Flevopolder of door het veer tussen Enkhuizen en Stavoren of Urk te nemen.

 

Bron: www.nederlandfietsland.nl

 

Zoet Zout Knooppunt moet kennis bundelen

 29 mei 2017

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Texel, Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en Rijkswaterstaat willen een Zoet Zout Knooppunt voor Laag Nederland oprichten. Op dinsdag 13 juni wordt een inspiratiesessie gehouden op het provinciehuis Noord-Holland voor provincies, waterschappen, waterbedrijven, gemeenten, onderzoeksinstellingen, ondernemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties en iedereen die een belang heeft bij een optimaal zoet en/of zout watersysteem.

 

Het Zoet Zout Knooppunt (ZZK) heeft als doel de expertise in regio’s met toenemende druk van zout op zoet water te bundelen. Hierbij slaat het ZZK de brug tussen ondernemers, overheden, onderzoekers en onderwijs. De initiatiefnemers willen het ZZK oprichten samen met andere partners in laag Nederland, waaronder LTO Noord. ‘Als waterschap staan wij de komende tijd voor grote uitdagingen’, stelt Luc Kohsiek, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en voorzitter van de STOWA. ‘Het tekort aan zoet water en de gevolgen van de verzilting kunnen we alleen oplossen in samenwerking met alle partijen. Een centrum waarbinnen alle partijen samenwerken kan daarbij een belangrijke rol spelen.’

 

Nederland leeft van en met het water. De Nederlandse delta wordt daarbij gekenmerkt door een hoge druk van zout water. Vanuit de bodem, kwel en zee komt zout water in het zoete watersysteem waar industrie, landbouw en bewoner gebruik van maken. Door slimme ingrepen weten de waterbeheerders met het beschikbare zoete water de zoutdruk te beheersen. Door klimaatverandering verandert de beschikbaarheid van zoet water. Bovendien neemt de vraag naar zoet water toe. Dit zorgt voor een toenemende zoutdruk in het watersysteem in vooral laag Nederland. Overheden, ondernemers, natuur en bewoners krijgen met de effecten hiervan te maken. Door samenwerking en het delen van expertise kunnen we goed omgaan met de toenemende druk van zout op zoet.

 

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Texel, PWN en Rijkswaterstaat regio West Nederland Noord hebben het initiatief genomen om de haalbaarheid van een Zoet Zout Knooppunt Laag Nederland (ZZK) te onderzoeken. Doel van het ZZK is om kennis en praktijk, wetenschappers en grondgebruikers dichter bij elkaar te brengen en daarmee het maatschappelijk nut van alle verworven kennis en ervaring te vergroten. Hierbij slaat het ZZK een brug tussen ondernemers, overheden, onderzoekers en onderwijs. De initiatiefnemers willen het ZZK oprichten samen met andere partners in laag Nederland. U bent van harte uitgenodigd voor een regionale inspiratiesessie waarin de initiatiefnemers hun idee over het ZZK presenteren en vooral samen met u en andere geïnteresseerde stakeholders in gesprek gaan over het ZZK. Hierbij staat één vraag centraal: “Hoe kunnen we het ZZK voor u en alle betrokken tot een succes maken?”

 

Datum: dinsdag 13 juni 2017
Tijd: 09.30 – 12.00 uur
Locatie: Provinciehuis Noord-Holland Dreef 3 2012 HR Haarlem

 

Programma:

Opening en welkom – Bregje van Beekvelt (sectormanager Omgevingsbeleid provincie Noord-Holland)
Waarom een ZZK? – Rob Veenman (Hoogheemraad HHNK)
Vier vragen: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
Interactieve sessie: wat kan het Zoet Zout Knooppunt voor u betekenen?
Afronding – Bregje van Beekvelt

Naast deze sessie worden ook in Groningen en Middelburg in de tweede helft van juni regionale inspiratiesessies georganiseerd. Doel en inhoud van deze bijeenkomsten zijn hetzelfde als de bijeenkomst 13 juni in Haarlem. De regionale behoeften en ideeën staan hierbij centraal. Nadere informatie, via h.schobben@hhnk.nl.

 

Bron: www.greenportnhn.nl

 

Koning brengt werkbezoek aan Marker Wadden

 24 mei 2017

Zijne Majesteit de Koning bracht vandaag een werkbezoek aan de Marker Wadden in het Markermeer. Het doel van het bezoek was om kennis te nemen over de ontwikkeling van de Marker Wadden, een nieuwe eilandengroep die bijdraagt aan het natuurherstel van het Markermeer. De Marker Wadden worden gerealiseerd door  Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De Koning sprak tijdens de vaartocht en op het eiland met projectleiders, onderzoekers en uitvoerders.

 

Tijdens de vaartocht lichtten Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten  en Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, toe waarom de Marker Wadden worden aangelegd. Door de inpoldering en afscheiding van het IJsselmeer zijn in het Markermeer nauwelijks natuurlijke oevers aanwezig. Daardoor kan slib niet afgezet worden en vormt zich een steeds dikkere slibdeken in het water. Dat heeft negatieve gevolgen voor het bodemleven, de vissen en schelpdieren in het Markermeer. Ook trekvogels hebben daardoor minder voedsel. De Marker Wadden worden aangelegd met zand, slib en klei uit het Markermeer, waardoor eilanden met natuurlijke oevers en begroeiing ontstaan. Dat resulteert in een natuurlijke omgeving waar bedreigde dieren en planten direct van profiteren.

 

Op het eerste voltooide eiland van de Marker Wadden werd de Koning rondgeleid door Roel Posthoorn, projectdirecteur van de Marker Wadden. De Koning sprak met uitvoerders die betrokken zijn bij de aanleg van de eilanden over hun werkzaamheden en ervaringen. Voor de aanleg van dit  eiland met een oppervlakte van 250 hectare was meer dan 4,5 miljoen m3 zand nodig om  stranden, wandelpaden, randen en havendammen te creëren.

 

Tijdens  de rondleiding kreeg de Koning ook een toelichting op het onderzoeksprogramma dat de komende jaren op de Marker Wadden van start gaat. Dit onderzoek richt zich op het herstel van de natuur en de ontwikkeling van het slib tijdens het bouwproces. Daarvoor wordt een monitoringsprogramma opgezet waarbij diverse universiteiten, overheidsinstellingen en onderzoeksbureaus betrokken zijn. Tot en met 2020 wordt gewerkt aan het voltooien van de overige 4 eilanden die de eerste fase van de Marker Wadden vormen. Vooral vogels gaan profiteren van de aanwezigheid van deze eilanden in het Markermeer, maar het gebied is ook bestemd voor recreatie. Daarvoor worden onder meer een natuurhaven, wandelpaden, vogelkijkhutten en een uitkijktoren aangelegd.

 

Vismigratierivier winnaar voorronde Making Waves

 15 mei 2017

Arjan Berkhuysen Making Waves voorrondeArjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, heeft op 8 mei 2017 met zijn presentatie over de Vismigratierivier Afsluitdijk de juryprijs van de voorronde van Making Waves gewonnen. Dit evenement is gebaseerd op een TEDx-achtige manier waar starters op de Nederlandse markt met hun innovaties een Europees podium krijgen. Berkhuysen won met deze prijs een ticket voor het vervolg van Making Waves op 7 september 2017 op de Afsluitdijk. Hier presenteert hij de Vismigratierivier opnieuw aan nationale en internationale stakeholders, investeerders, technici, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers.

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier is een permanente opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 tussen de zoute Waddenzee het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen. De jury was positief over de Vismigratierivier waarbij veel partijen met elkaar een project hebben opgezet dat nog niet eerder is gedaan. Arjan Berkhuysen over de voorronde: “Het voelde als een Voice of Holland wedstrijd, waarbij je je passie in een paar minuten zo goed mogelijk neer moet zetten. Bij de uitslag van de jury was ik eerlijk gezegd best zenuwachtig, want ik geloof zo sterk in dit project dat ik ongelooflijk zou balen als ik dat niet over had kunnen brengen. Een van de uitgangspunten van de Vismigratierivier is juist dat we mensen willen betrekken bij het onderwaterleven.” In totaal hielden zes organisaties een pitch over hun unieke project of idee. De voorronde werd georganiseerd Topsector Water, één van de partners van Making Waves.

Making Waves

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert samen met het Ministerie van Economische Zaken het evenement Making Waves op 7 september 2017 op de Afsluitdijk. Hierbij worden zo’n zeshonderd mensen uitgenodigd op basis van hun betrokkenheid en besliskracht op verschillende waterthema’s. Deze thema’s zijn naast Water ook Food & Health, Energy & Transport, Environment & Raw Materials, Innovative Society & Security. Making Waves is de Nederlandse voorronde voor een tweejaarlijks Europees evenement ‘Ideas from Europe’. Daarna krijgt het een vervolg in de Baltische staten om vervolgens in 2018 voor heel Europa, af te sluiten in Den Haag.

De Nieuwe Afsluitdijk partner Making Waves

De komende jaren wordt de Afsluitdijk ontwikkeld op het gebied van natuur- en energie innovaties, toerisme, regionale economie en werkgelegenheid. De Nieuwe Afsluitdijk is daarom gevraagd om partner te worden van Making Waves. Dat houdt in dat De Nieuwe Afsluitdijk ook drie innovaties aandraagt voor 7 september. De Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Dit programma is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de  gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. De initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen Noord, It Fryske Gea en Het Blauwe Hart.

 

Nieuwe voorzitter van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk

 1 april 2017

Graag stellen we hierbij kort onze nieuwe voorzitter voor: Joop Bongers.

 

sportvisserijnederlandJoop Bongers is directeur van Sportvisserij Nederland, een van de partners van de Coalitie.
Met de aansluiting van Sportvisserij Nederland bestaat de Coalitie niet meer alleen uit natuurorganisaties. Sportvisserij Nederland is -naast haar inzet voor een goede onderwaternatuur- een hele grote recreantenorganisatie.

 

Bij Sportvisserij Nederland zijn bijna 600.000 mensen aangesloten die graag langs de waterkant of vanaf een boot een hengel willen uitgooien. De landelijke koepelorganisatie zorgt dat er mag worden gevist, dat de wateren natuurlijk worden ingericht en beheerd, dat er een gezonde visstand is en dat  de wateren bereik- en bevisbaar zijn voor sportvissers. Zij geeft de VISpas uit en verzorgt opleidingen voor de jeugd. Communicatie naar politiek en samenleving d.m.v. lobby, websites, magazines en eigen tv programma’s is een belangrijke activiteit.

 

Sportvisserij Nederland is de derde sportbond binnen het NOC*NSF. De hengelsportorganisatie is trekker van de samenwerking van de buitensportbonden (varen, wandelen, fietsen, paardrijden etc.)
Buiten het feit dat we blij zijn dat Sportvisserij Nederland is aangesloten bij de coalitie, verheugen we ons ook op de samenwerking met Joop als nieuwe voorzitter!
Met zijn motto: Samen sterker voor het IJsselmeergebied, gaat dit zeker een succes worden.

 

Afscheid Joost Wentink

 31 maart 2017

“2017 is een belangrijk en kansrijk jaar voor het IJsselmeergebied!”….dat benadrukt vertrekkend voorzitter Joost Wentink van Stichting het Blauwe Hart.

Komend uit de ingenieurswereld zag  Joost het bij het aanvaarden van het voorzitterschap medio 2010 als een uitdaging  om de verbinding te leggen tussen de harde bètakant en de wat meer alfa georiënteerde wereld van de natuurorganisaties betrokken bij het IJsselmeergebied. Volgens Joost een spannende uitdaging met een interessante interactie!

 

Ter ondersteuning van Flos Fleischer, die als directeur met haar directe medewerkenden een enthousiast team vormt met echt hart voor het Blauwe Hart heeft Joost zich de afgelopen 6 jaren actief ingezet voor het op de kaart zetten van het gebied, zodat het de aandacht zou krijgen van beslissers en investeerders die het verdiend. En dat is nu een feit, daar is hij trots op.

 

Vooral bij Rijk en provincies is het IJsselmeergebied als “het Blauwe Hart van Nederland” een begrip geworden en gaan leven. De Delta aanpak waterkwaliteit en de Gebiedsagenda 2050 erkennen dat, zoals Frits Palmboom het zo mooi karakteriseert, het als gebied van Metropolitane verademing van grote waarde is voor de toekomst van Nederland. Dit biedt mooie kansen voor investeringen die het gebied versterken en toekomstbestendig maken. Na de Delta werken en Ruimte voor Rivier is in de 21e eeuw het IJsselmeergebied, met de Markerwadden en de Vismigratierivier als iconen, in potentie het gebied waar Nederland in de praktijk kan laten zien wat het vermag op het gebied van Bouwen met de Natuur. Kansen die dit jaar verzilverd kunnen en moeten worden, benadrukt Joost.

 

Hij raakte naar zijn zeggen in toenemende mate gefascineerd bij wat er nog ontdekt moet worden om de onderwater polder, die het IJsselmeer vormt, goed in te richten. Hierbij is, volgens hem, verbinding tussen de theorie en de praktijk onmiskenbaar noodzakelijk. De kennis van de vissers, vogelaars en bewoners moet verbonden worden met die van de wetenschap en adviseurs om op een verstandige en duurzame manier invulling te geven aan het begrip maakbare natuur. Alleen met een goed functionerende ‘IJsselmeer academie’ waarbinnen theorie en praktijk hand in hand deze ontdekkingstocht aangaan zal er borg voor kunnen staan dat we straks de meest optimale keuzes weten te maken bij het investeren in de kwaliteiten van dit gebied.

 

Het IJsselmeergebied is een gebied met vele gezichten. Daardoor is het Blauwe Hart van iedereen maar tegelijkertijd van niemand. Dit feit vormt een belangrijke uitdaging voor de binnenkort nieuw te vormen Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk, die als verbreding van het samenwerkingsverband in deze vorm wordt voortgezet. Waarin nu ook Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en PWN structureel aanschuiven als organisaties, die zich inzetten voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied. Een samenwerking tussen verschillende organisaties die het zicht op integraliteit mogelijk maakt. Niemand kan het alleen, dat is te ingewikkeld. Daarvoor zijn de uitdagingen te gedifferentieerd.

Belangrijkste opgave voor de nieuwe voorzitter en partners van de Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk is, volgens Joost het stimuleren van actieve inzet voor een integrale benadering van het gebied, breder dan vanuit alleen de eigen projecten

 

Als bestuurslid van de Stichting Transitie IJsselmeer blijft hij betrokken bij de verduurzaming van de beroepsvisserij in het IJsselmeergebied en zullen we elkaar nog veelvuldig blijven ontmoeten. Dus zeker niet uit het (blauwe) hart maar voorlopig ook nog niet uit het oog! Joost wenst het gebied en de samenwerkingspartners voor de toekomst een blijvende en constructieve samenwerking toe en verzilvering van alle mooie kansen die er nu liggen.

 

Onderzoeksschip Markermeer

 31 maart 2017

Dankzij alle deelnemers en sponsoren van Rondje Pampus 2016 hebben wij Harm van der Geest, aquatisch ecoloog bij het UvA-Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, vorig jaar een cheque kunnen overhandigen met een fantastisch bedrag van € 4.815,08 voor een nieuw onderzoeksschip voor in het Markermeer. Maar hoe is dat eigenlijk afgelopen?

Het zo ver!

De bouw van het onderzoeksschip is begonnen. Er is genoeg geld ingezameld voor de bouw van het nieuwe onderzoeksschip voor het ecologisch onderzoek in het Markermeer, door onderzoekers en studenten van de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is ook het contract met de scheepswerf getekend en is de bouw begonnen. De boot wordt gebouwd door Stormer Marine Workboats in Amsterdam en zal naar verwachting aan het begin van de zomer te water gaan.

R.V. Dreissena

Het schip heeft inmiddels ook al een naam: R.V. Dreissena. R.V. is de internationale afkorting van ‘Research Vessel’, en geeft aan met welk doel het schip rondvaart. Dreissena is een geslacht van mosseltjes uit de familie van de Dreissenidae. Tot dit geslacht behoren onder andere de Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) en de Quaggamossel (Dreissena bugensis). Deze twee mossels spelen een zeer belangrijke sleutelrol in de veranderende ecologie van het Markermeer. Een toepasselijke naam dus!

Alleen dankzij alle sponsoren

Dit allemaal is mogelijk gemaakt dankzij belangrijke bijdragen en medewerking van het Amsterdams Universiteitsfonds, Samenwerkingsverband het Blauwe hart, alle deelnemers aan het zwemevent rond Pampus, het Wetenschapsknooppunt, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Rijkswaterstaat, Stormer Marine workboats, Raymarine, Bataviahaven Lelystad en natuurlijk alle particuliere crowdfunders van de UvA!

Waar ging het ook al weer om?

Het Markermeer is onderdeel van het IJsselmeergebied: het Blauwe Hart van Nederland. Dit is een beschermd natuurgebied met een grote natuurwaarde. De ecologie van het meer staat echter onder druk: het is slecht gesteld met de leefbaarheid en vogels en vissen verdwijnen in rap tempo. Er zijn tal van initiatieven die de waterkwaliteit en leefbaarheid moeten verbeteren maar omdat we eigenlijk niet goed weten hoe het systeem werkt, is niet duidelijk of deze initiatieven het gewenste resultaat zullen hebben. Fundamenteel onderzoek is daarom nodig om het systeem beter te begrijpen. Met dank aan alle sponsoren wordt er nu een volwaardig onderzoeksschip gebouwd waarmee op een veilige manier experimenteel veldonderzoek kan worden verricht. Een goed uitgerust onderzoeksschip stelt UvA in staat het hele jaar door op ecologisch relevante locaties in het Markermeer monsters te verzamelen en metingen te verrichten. De boot wordt uitgerust met specialistische meetapparatuur en zal een impuls geven aan nieuwe onderzoeksprojecten en samenwerkingen op het gebied van de biologie, de hydrologie en de sedimentologie. Het schip fungeert daarmee als vliegwiel in het onderzoek in het Markermeer. Zo komt er beter inzicht in de ecologie van het meer en kan er effectiever ingezet worden op het behoud van de leefbaarheid. Ook kan dit onderzoek in Nederland leiden tot een beter begrip en duurzaam beheer van grote kunstmatige meren elders in de wereld.

 

Bron: www.markermeer-onderzoek.nl

 

Het Zuiderzeemuseum houdt ambachten levend

 27 maart 2017

Het Zuiderzeemuseum houdt ambachten levend en dit seizoen krijgen de ambachten zelfs nog extra aandacht. Bezoek in het buitenmuseum de werkplaatsen van de zeven kernambachten: zeilmakerij, touwslagerij, smederij, kuiperij, mandenmakerij, visrokerij en stoomwasserij. De ambachtslieden vertellen je er graag alles over.

 

Maak kennis met verschillende ambachten

Verder maak je kennis met ambachtelijke materialen uit het Zuiderzeegebied. En omdat het accent nu ook ligt op deelname aan het maakproces, is er dit seizoen een nieuw paviljoen: het doe-het-zelf-paviljoen. Hier word je uitgedaagd te ontdekken wat je met je eigen handen kunt maken. Het paviljoen biedt daarnaast workshops en films van het maakproces van ontwerpers: er is onder andere een film te zien van studenten van de Design Academy Eindhoven waarin raakvlakken worden gezocht tussen Dutch Design en oude ambachten. Zo belicht het Zuiderzeemuseum de verbinding van het ambacht met hedendaags design.

 

Doe-het-zelf-paviljoen

In dit paviljoen worden de bezoekers uitgenodigd zelf – als amateurambachtslieden – aan de slag te gaan met verschillende materialen die aanhaken bij oude ambachten. Zo kan er gewerkt worden met touw, zeildoek, bezemstelen en ‘kloten’, maar ook met een variatie aan grote, creatieve en hedendaagse materialen. Iedereen kan hier haar of zijn creativiteit en ambachtelijke vaardigheden ontdekken of verder ontwikkelen. Er is een werkplaatsbegeleider in het paviljoen die de bezoekers op weg helpt.

Gedurende het seizoen worden er ook diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals workshops of bezigheden die voortvloeien uit de speciale ambachtsweekenden; elke maand is er één weekend een specifiek ambacht extra belicht.

 

Ambachtenweekenden

22 – 23 april Mandenvlechtweekend

20 – 21 mei Smeedweekend

10 – 11 juni Touwslaanweekend

1 – 2 juli Zeilmaakweekend

11 – 13 augustus Maritiem festival (visserijambachten)

16 – 17 september Stoomweekend

7 – 8 oktober Kuipweekend

 

Filmhuis

In het filmhuis van het buitenmuseum draait een documentaire van filmmaakster Wendy van Wilgenburg over zes ambachtslieden die vandaag de dag nog werken rond de voormalige Zuiderzee. Zij vertellen over het uitvoeren van hun ambacht in 2017, waarbij wordt stilgestaan bij actuele bedreigingen, zoals gebrek aan opvolgers, milieuregels, klagende omwonenden en onbekendheid bij de jongere generaties.

 

Historische portretten

In de kerkbuurt hangt in de fotosalon een kleine tentoonstelling over de diverse werkplaatsen van het museum met historische portretten van ambachtslieden uit het voormalige Zuiderzeegebied. Waar komen de werkplaatsen vandaan? En welke functie hadden ze?

 

Studio ZZM

Bezoek vanaf vrijdag 30 juni in het binnenmuseum de tentoonstelling Studio ZZM. De tentoonstelling toont het resultaat van de samenwerking tussen de zeven leermeesters van het Zuiderzeemuseum en zes (inter)nationale ontwerpers.

 

Kom naar het Zuiderzeemuseum en maak het mee!

 

Bron: www.zuiderzeemuseum.nl

 

Twee miljoen glasaaltjes uitgezet

 26 maart 2017

Een aantal vissers heeft vrijdag 2 miljoen glasaaltjes uitgezet in de zoete wateren van Spakenburg, Harderwijk en Almere. Zij deden dit in opdracht van de Stichting Dupan, die de palingstand met ‘het herbevolkingsproject’ een flinke impuls wil geven.

 

Herbevolken

Het grote probleem voor de jonge glasaaltjes zijn de kustbarrières. De glasaal verlaat de Sargassozee, een langwerpige regio in het noorden van de Atlantische Oceaan en wil zich voeden in de voedselrijke zoete Europese wateren, maar de trekvis kan door allerlei verdedigingssystemen tegen hoogwater de tocht niet vervolgen. Om die reden worden de glasaaltjes een handje geholpen. Vissers vangen jaarlijks 20 ton glasaal in de zoute zeeën voor ‘het herbevolken’ van binnenwateren in een groot aantal Europese landen.

 

„In heel Europa geldt de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten”, zegt Koelewijn. „Dat staat in inkt geschreven in de Europese Aalverordening. Door ze te vangen en hier uit te zetten eindigen de jonge palinkjes niet als visvoer of vogelvoer. Nietsdoen is geen optie.”

 

Vrijheid

De uitgezette glasaaltjes krioelen hun vrijheid tegemoet in het Eemmeer. De trekvissen moeten hun weg zien te vinden door Europese zoete wateren waar ze kunnen groeien. Als ze volwassen zijn (een jaar of vijftien oud) en niet voortijdig zijn gevangen of in een gemaal terecht zijn gekomen dan trekken ze als schieraal (die 3 kilo kan worden en een meter lang) weer terug naar de Sargassozee. De schieraal paait daar en de cirkel is rond. De cyclus kan opnieuw beginnen.

 

„Niet alle uitgezette glasaaltjes zullen het redden. Roofvogels en roofvissen zullen er wat verorberen”, zegt William Swinkels, terwijl hij glasaaltjes te water laat. „Maar als één volwassen schieraal de tocht van 6000 kilometer aflegt naar de Sargassozee om daar kuit te schieten, is dat goed voor 1 tot 3 miljoen eitjes.”

 

Dupan beheert het Eel Stewardship Fund. De stichting investeert behalve in het ‘herbevolken’ van Nederlandse wateren met jonge paling, vanuit dit fonds ook in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

 

Hindernissen

De volwassen paling (schieraal) wil zich voortplanten, maar stuit volgens Koelewijn op weg naar de oceaan in Nederland op zo’n 15.000 hindernissen: „Dammen, sluizen en gemalen. De laatste dertig jaar zijn veel gemalen vervangen door snel draaiende pompen met desastreuze gevolgen voor migrerende palingen. Zij komen in die ‘gehaktmolen’ en worden vermorzeld.”

 

Medewerkers van Dupan redden met het project ”Paling over de Dijk” geslachtsrijpe palingen door ze voor gemalen weg te vangen met fuiken en aan de andere kant van het gemaal weer uit te zetten.

 

Bron: www.rd.nl

 

Geen geld voor beroepsvissers

 13 maart 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam trekt geen geld uit om beroepsvissers op het IJssel- en Markermeer te compenseren als ze ermee moeten stoppen. Hij zegt dat dat volgens regels voor staatssteun niet mag. Van Dam schrijft dat in antwoord op een brandbrief van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Friesland. Die brandbrief is mede ondertekend door de Nederlandse Vissersbond, sportvisserij Nederland én een aantal natuurorganisaties. Volgens de opstellers dreigt er een crisis op de meren. De visstanden zijn slecht en er zijn te veel vissers met een vergunning. Vooral het aantal brasem en blankvoorn is sterk teruggelopen.

Van Dam maakt te weinig haast met sanering

De briefschrijvers vinden dat de staatssecretaris te weinig haast maakt met de verduurzaming van de beroepsvisserij. De staatssecretaris bestrijdt dat en zegt dat er een pakket maatregelen ligt om iets te doen aan de slechte visstand. Zo is het moeilijker voor vissers om aan een vergunning te komen. Ook laat hij onderzoeken wat de economische waarde van de visserij is en wordt op basis van dat onderzoek gekeken of vissers met privaat geld kunnen worden uitgekocht.

Vissers uitkopen goedkoper dan natuurherstellende maatregelen

Om de IJsselmeervissers uit te kopen, zou volgens de opstellers van de brief 5 tot 7 miljoen euro nodig zijn. Een relatief laag bedrag, vergeleken met de bedragen die worden uitgetrokken voor natuurherstelprojecten als de Markerwadden, schrijven ze.

Advies onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (voorheen Imares)

Er moeten minder brasems en blankvoorns worden gevangen op het IJsselmeer en het Markermeer. Dat adviseert het onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research aan het ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers zien dat deze vissoorten steeds minder voorkomen en ze adviseren om van die soort 30% minder te vangen Ook worden er te kleine snoekbaarzen gevangen. Door de maaswijdte te vergroten kan dat voorkomen worden. De minister moet nog bepalen of hij dit advies zal overnemen.

 

Bronnen: www.nos.nl, www.omroepflevoland.nl en www.omropfryslan.nl

 

Vaartocht de Kreupel met FOGOL was geweldig!

 11 maart 2017

De zon staat stralend aan de hemel als we inschepen aan boord van museumschip MS Friesland. In Enkhuizen verdringen honderden vogelaars zich met goed gevulde rugtassen voor het beste plaatsje op een van de 3 dekken die het schip kent. Er wordt van alles uit de rugtas getoverd: Lenzen worden op indrukwekkende camera’s geschroefd, verrekijkers omgehangen en statieven uitgeschoven.

 

FOGOL

De jaarlijkse boottocht van FOGOL kan beginnen, zij zijn er klaar voor! FOGOL, opgericht in 2009, is een bedrijf dat als doelstelling heeft de natuur op een positieve manier bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Dit keer voert de tocht over ‘het IJsselmeergebied: het Blauwe Hart van Nederland’ waarbij vogeleiland De Kreupel, beheerd door RWS, centraal staat. Op dit eiland bevindt zich elk jaar een grote kolonie aalscholvers maar ook bontbekplevier en zwarte stern vinden hier hun rust om te broeden en voedsel. Wanneer we bij het volgeleiland varen vertelt Jan van der Winden (vrijwilligersgroep de Kreupel) over het onderzoek op het eiland. Ook boswachter Leon Kelder van Staatsbosbeheer vertelt over het eiland en wat we daar zien.

 

Vogels kijken, lezingen en pitches

Aan boord is behalve het ‘vogels kijken’ een programma met diverse lezingen en pitches. De lezingen worden verzorgd door Mennobart van Eerden (RWS) over Oevers in de breedte en Roel Doef (RWS) die ingaat op Oevers verbinden met voor- en achteroevers. De 3 pitches worden gegeven door Chris Bakker, Hoofd Natuurkwaliteit It Fryske Gea: Natuurlijke oevers van het IJsselmeer – ontwikkelingen aan de Friese Kust, Ron Stoltz, Marker Wadden-Natuurmonumenten: Van eiland naar Archipel en Ruud Cuperus (MN): Met het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied kan iedereen van de natuur blijven genieten, mens en dier.

 

Ruud Cuperus

Ruud Cuperus, projectmanager Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied, vertelt als voortouwnemer en grootste beheerder namens de 9 bevoegde gezagen in het gebied (6 provincies en 3 ministeries) dat het niet goed gaat met de doelen die voor de deelgebieden zijn gesteld. Er is onvoldoende voedsel, rust en kwaliteit van habitat. Daarom zijn in het beheerplan maatregelen opgenomen die er voor moeten zorgen dat kwetsbare natuur en herstel van de rietkwaliteit mogelijk zijn zodat de aantallen en diversiteit van (water)vogels terugkomen in het gebied.

 

Dit vraagt samenwerking van iedereen, ook recreanten en beheerders. Soms moet een gebied tijdelijk of definitief worden gesloten om de doelen te bereiken. De Gedragscode voor het IJsselmeergebied kan helpen om gebieden (gedeeltelijk) weer te openen. Ruud: ‘Experimenteren met het sluiten en beperkt openzetten van Natura 2000 gebieden voor recreatie is eigenlijk sleutelen aan de natuur.’ Terwijl hij dit zei overhandigde hij symbolisch een grote sleutel aan Flos Fleischer van Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart, met de HISWA initiator van de Gedragscode, waarmee hij aangaf dat niet alleen de beheerders maar ook de recreanten invloed hebben op het slagen van het Beheerplan. ‘Daarom heb jij niet alleen een sleutel maar ook wij hebben er een. Overleg en samenwerking is de sleutel tot het succes!’

 

Flos nam de sleutel in ontvangst en sprak zich uit voor deze goede samenwerking en op het succes. ‘Samen sterk voor een rijk IJsselmeer!’ aldus Flos Fleischer.

 

De procedure voor het Beheerplan loopt tot eind dit jaar. Zo kan in 2018 het plan in werking treden.

 

Bron: www.rwsnatura2000.nl

 

Extra eilanden voor Marker Wadden

 8 maart 2017

Vandaag is het startsein gegeven voor uitbreiding van Marker Wadden. Het tweede, derde, vierde en vijfde natuureiland zijn financieel rond en worden de komende twee jaar gerealiseerd.
De uitbreiding is een geweldige impuls voor dit nieuwe natuurparadijs in het Markermeer. Om dat te vieren onthulde minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) in gezelschap van de andere financiers vanmiddag op het eerste eiland een gigantisch meterslang bord van de natuurarchipel.

 

Beheer en financiering Natura 2000 moeten beter

 2 maart 2017

Verbetering op het gebied van beheer, de financiering en de monitoring van Natura 2000-gebieden is noodzakelijk. Die conclusie trekt de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport over Natura 2000, het programma voor biodiversiteit van de Europese Unie. De Rekenkamer stelt vast dat de lidstaten het Natura 2000-beleid niet goed genoeg uitvoeren. De coördinatie tussen de betrokken autoriteiten, belanghebbenden en buurlanden is vaak onvoldoende.

 

Tekortkomingen

De Europese Rekenkamer erkent dat Natura 2000 een belangrijke rol speelt bij de bescherming van de biodiversiteit, maar constateert tekortkomingen in het beheer en een gebrek aan betrouwbare informatie over kosten en financiering. Volgens het rapport hebben de nodige maatregelen ter bescherming en instandhouding van natuurgebieden vaak vertraging opgelopen in lidstaten.

 

Onvoldoende transparantie

Een van de belangrijkste problemen is onvoldoende transparantie over financiering. Europees geld bedoeld voor de aanpak van natuurverlies komt van diverse, bredere EU-fondsen. Het is daardoor onduidelijk hoeveel geld er exact wordt besteed aan Natura 2000. Er is namelijk geen specifiek financieringsinstrument voor het programma.

 

Aanbevelingen

De Rekenkamer stelt dat de lidstaten aanzienlijke vooruitgang moeten boeken en dat de Europese Commissie meer inspanningen moet leveren om beter bij te dragen aan de natuurdoelen voor 2020. De Rekenkamer doet hiervoor in het rapport aanbevelingen, zoals het beter meten van resultaten. De Europese Commissie heeft toegezegd deze aanbevelingen mee te nemen in haar beleidsplannen. Zij werkt momenteel aan een actieplan ter verbetering van de implementatie van natuurrichtlijnen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn.

 

Bron: www.nieuweoogst.nu

 

Varen op het IJsselmeer betekent één zijn met de natuur! Hoe doe je dat?

 1 maart 2017

Om vogels (en tijdens het broedseizoen ook hun nesten) en hun omgeving voldoende rust en ruimte te geven, is aangepast gedrag noodzakelijk. Binnen het IJsselmeergebied gaat dat vooral om de Gouwzee, Pampushaven en de kustzone van Muiden. In deze gebieden zijn in grote getalen vogels aanwezig.

Natura 2000-gebied

Het hele IJsselmeergebied (inclusief randmeren en oevers) is een Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden en is gericht op de bescherming van de biodiversiteit. Daarom worden maatregelen genomen zoals afsluiting en gericht beheer van gebieden. Maar ook uw medewerking draagt hier veel aan bij. Houdt u zich aan de regels en bewaar in de zomer én winter de rust op open water waar groepen vogels voorkomen, ook bij riet en oevers. De vogels hebben rust nodig om te eten en energie op te bouwen zodat zij de duizenden kilometers naar hun broedgebieden goed kunnen afleggen.

Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van ‘Natura 2000 gebieden’. Grote delen van gebieden die natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. Het gaat om de bescherming van natuur én om het duurzaam gebruik en de beleving ervan.

Gedragscode

In de gedragscode staan regels voor ‘vogelvriendelijk en natuurvriendelijk varen’. Daarnaast zijn er een aantal gebieden aangewezen die om extra rust vragen. De gedragscode is ontwikkeld door verschillende natuur- en watersportorganisaties. De code zal breed worden verspreid onder iedereen die gebruik maakt van het gebied.

Klik hier voor meer informatie

 

Teleurstellende uitspraak toplichten windpark Noordoospolder

 13 februari 2017

De provincie Flevoland hoeft geen maatregelen te nemen tegen exploitant Windpark Agrowind om de toplichten op zijn windmolens in de Noordoostpolder aan te passen. De Raad van State besliste woensdag dat de huidige toplichten voldoen aan de eisen van de Natuurbeschermingswet.

Teleurstellende uitspraak

Deze uitspraak vindt het Samenwerkingsverband het Blauwe Hart erg teleurstellend en dat komt niet alleen omdat de impact van lichtvervuiling op vogels door de Raad van State wordt onderkend. Lichtvervuiling door deze windturbines tasten de beleving van duisternis (een andere kernwaarde van het IJsselmeergebied) ook voor de mens behoorlijk aan. Zo zijn de windturbines NOP vanaf de Afsluitdijk ’s nachts goed zichtbaar. Navraag bij Pondera Consult BV, specialist op het gebied van windmolens, leert dat er voldoende technische mogelijkheden zijn de zichtbaarheid vanaf de grond van de verlichting voor vliegverkeer te beperken. Dus er kunnen heel wat lichten uit!

Rotterdamse Hoek eiste maatregelen

Stichting De Rotterdamse Hoek eiste maatregelen van de provincie, omdat de toplichten met hun uitstraling vogels verstoren in het naastgelegen beschermde natuurgebied IJsselmeer. De toplichten zijn aan de onderkant wel afgeschermd, maar ze stralen desondanks licht uit op een groot oppervlakte van het IJsselmeer.

Volgens provincie zijn lichten afgeschermd

Volgens de provincie zijn alle toplichten aan de onderkant afgeschermd. Daardoor straalt het licht horizontaal uit. De wet vereist niet dat er geen enkele verstoring is. Dat zou ook niet kunnen, omdat anders de werking van de lichten zinloos wordt, zegt de provincie. De toplichten moeten zichtbaar zijn voor de luchtvaart.

Raad van State: wet wordt niet overtreden

De Raad van State wijst erop dat de wet lichtverstoring bij beschermde gebieden zoveel mogelijk wil voorkomen. Daarom moeten de toplichten aan de onderkant worden afgeschermd, waardoor ze horizontaal uitstralen. Het feit dat het lichtschijnsel toch vogels bereikt, betekent volgens de Raad nog niet dat de wet wordt overtreden.

 

Zienswijze beheerplannen Natura 2000 IJsselmeergebied

 11 februari 2017

Op 1 februari 2017 hebben de partners van het Samenwerkingsverband het Blauwe Hart in 28 punten hun zienswijze gegeven op de beheerplannen Natura 2000 voor het IJsselmeergebied. Zij gaven aan dat het IJsselmeergebied zich vooral kenmerkt, door de aanleg van de Afsluitdijk, als een jong zoetwatermeer met majeure inpolderingen. Dit betekende een verlies van de dynamiek van het getij en de bijbehorende zoet-zout gradiënt.

Het Blauwe Hart roept op om te kiezen voor een stevige inzet op natuur herstellende maatregelen, die er voor zorgdragen dat in deze eerste beheerplanperiode verbetering van natuur kan plaatsvinden, zodat de instandhoudingsdoelstellingen zoals opgenomen in de aanwijzingsbesluiten ook daadwerkelijk kunnen worden bereikt. Want ondanks de over het algemeen ontoereikende staat van instandhouding voor veel soorten wordt de natuur tevens bedreigd door nieuwe menselijke activiteiten, zoals de aanleg van nieuwe havens en de bouw van windparken.

Daarom dringt Het Blauwe Hart aan op een veel duidelijker toetsingskader in de beheerplannen, maar ook om een volwaardig monitoringsprogramma en vraagt zij aandacht voor de handhaving, die nu absoluut ondermaats is.

Tot slot pleit Het Blauwe Hart ervoor om in deze planperiode een instrumentarium te ontwikkelen dat de cumulatieve effecten in beeld kan brengen.

Lees hier de gehele zienswijze

 

Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond

 10 februari 2017

Een groep natuur- en recreatieve organisaties maakt zich grote zorgen over de plannen van Windpark Fryslân om een windmolenpark midden in het IJsselmeer te bouwen. Hun zorgen over de negatieve effecten op de natuur zijn getoetst door het onderzoeksinstituut Alterra. De studie geeft aan dat deze zorgen terecht zijn. Deze groep heeft in november beroep aangetekend tegen het besluit om windmolens te bouwen in dit kwetsbare natuurgebied. Het rapport van Alterra is als aanvullende informatie naar de Raad van State, de overheden en initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State bepaalt het verdere verloop van het beroep dat is ingesteld tegen het besluit.

Onzekere aannames

De betreffende organisaties streven naar een rijk IJsselmeer voor natuur en mens. Alhoewel zij vóór een overgang naar duurzame energie zijn, wordt met de bouw van dit park een grens overschreden met betrekking tot het aantal windmolenparken in en om het IJsselmeer. Woordvoerder Chris Bakker:  “Belangrijke studies, waarin veel vogelslachtoffers van windmolens zijn geteld, worden door Windpark Fryslân onterecht buiten beschouwing gelaten. Tevens is de beoordeling gebaseerd op onzekere schattingen over  de kans dat een vogel geraakt wordt, vlieghoogtes en ontwijkingsgedrag. Bij natuurbescherming geldt een zogenaamd voorzorgsbeginsel, dit betekent ‘bij twijfel niet doen’. Daarom moet aan deze onzekerheden aandacht besteed worden.”

Misplaatst optimisme

Windpark Fryslân gaat uit van 1% extra toelaatbare sterfte van veel vogelsoorten door aanleg van het park. Echter de studie van Alterra toont aan dat bij een veel lagere sterfte het voortbestaan van populaties al in gevaar kan komen. Ook wordt aan de effecten voor vogels die niet in het IJsselmeergebied broeden, zoals trekvogels of roofvogels die op zoek naar voedsel het gebied doorkruisen, door Windpark Fryslân te weinig aandacht besteed. Om het effect goed te kunnen beoordelen stelt Alterra dat de vogelsterfte door windmolenparken en andere projecten bij elkaar opgeteld moet worden, dat doet Windpark Fryslân. Daarnaast zet het rapport grote vraagtekens bij het optimisme van Windpark Fryslân over de positieve effecten van een te bouwen werkeiland. Dit werkeiland zou de negatieve effecten voor veel vogelsoorten te niet doen. Volgens Alterra zijn deze positieve effecten overschat. Visetende vogels als visdief, zwarte stern en toppereend dreigen hierdoor in gevaar te komen, dat geldt ook voor roofvogels zoals de bruine kiekendief.

De groep organisaties die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzetten bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond,  Don Quichot, de Vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Bekijk hier de contra expertise

 

Rietplaggen Zwarte Meer krijgen tweede leven op Marker Wadden

 8 februari 2017

Natuurmonumenten herstelt met het LIFE-project ‘Roerdomp in het riet – A better LIFE for Bittern’ de rietlanden langs het Zwarte Meer om deze geschikt te maken voor zeldzame vogelsoorten als grote karekiet en roerdomp. Rietplaggen die hier worden afgegraven krijgen een tweede leven op de natuureilanden van Marker Wadden.
Het plaggen van rietland en het graven van slenken zorgt ervoor dat meer water het gebied in kan stromen. Dit stimuleert de groei van waterriet. Juist dit waterriet is van groot belang als broedplaats voor grote karekiet en roerdomp. Boswachter Rutger de Vries: “Rietplaggen worden normaal gesproken verwerkt in het terrein zelf. We leggen de plaggen op bulten, rillen genoemd, en laten ze vergaan. Dat is een langdurig proces. Met het transport van plaggen naar Marker Wadden slaan we twee vliegen in 1 klap.

Marker Wadden

In het Markermeer bouwt Natuurmonumenten momenteel aan een archipel van natuureilanden. Marker Wadden zorgt ervoor dat de natuur in het gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen. Boswachter André Donker van de Marker Wadden: ”Het is geweldig dat het oude rietland van het Zwarte Meer gebruikt wordt als basis voor de nieuwe ontwikkeling van rietmoeras op de nu nog kale grond en oevers van Marker Wadden. Met de planten en wortels komen ook insecten, schimmels en de zo belangrijke bacteriën mee. Onmisbaar voor het welslagen van het gebied.”

 

Postcodeloterij helpt natuur IJsselmeergebied

 6 februari 2017

De Nationale Postcodeloterij heeft gulle giften gedaan ten gunste van onder andere de natuur, de vissen en de vogels in het IJsselmeergebied en de wilde bijen in Flevoland. Deze giften zijn gedaan aan Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en LandschappenNL.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft een extra bijdrage van € 6,9 miljoen ontvangen van de Nationale Postcode Loterij voor uitbreiding van Marker Wadden, een natuurparadijs in wording. In een uitzending van RTL Late Night over Marker Wadden kreeg boswachter André Donker tot zijn grote verrassing de check van de Postcode Loterij overhandigd door Humberto Tan.

Schitterend natuurparadijs

Deze extra bijdrage voor Marker Wadden is een geweldige opsteker voor de aanleg van dit schitterende natuurparadijs voor mens en dier. Het plan omvat de aanleg van een serie eilanden in het Markermeer die voor een betere waterkwaliteit zorgen, ruimte voor vogels en recreatiemogelijkheden voor mensen.

Vogelbescherming Nederland

Humberto Tan is ook op bezoek geweest bij Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland. Met een donatie van 1,7 miljoen kan de vogelbescherming aan de slag kan met het verbeteren van de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland.

Nieuw leefgebied voor vissen en vogels

Dankzij de Nationale Postcode Loterij-schenking van 1,7 miljoen euro start de Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes aan de verbetering van de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij. Visetende vogels als visdieven, zwarte sterns, dwergmeeuwen en reuzensterns, visarend- en zeearenden krijgen er zo een zwemmend visbuffet bij.

LandschappenNL

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL

1,7 miljoen euro ontvangen voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. Dit is fantastisch nieuws voor de bedreigde wilde bijen. Met een deel van dit bedrag gaan het Flevo-landschap en Landschapsbeheer Flevoland aan de slag met de realisatie van de Wilde Bijenlinie.

Wilde Bijenlinie

De Wilde Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Het Flevo-landschap gaat nieuwe wilde bijen-plekken realiseren op hun terreinen en Landschapsbeheer Flevoland juist buiten deze gebieden. Nieuwe en bestaande bijenprojecten worden verbonden tot een verfijnd netwerk, noodzakelijk voor de wilde bijen om te overleven. Samen met maatschappelijke partners gaat gewerkt worden aan een bijvriendelijke inrichting van infrastructurele werken zoals dijken en spoorbermen.

 

 

Bouw haven Flevokust van start

 1 februari 2017

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman pompte op 1 februari 2017 het laatste water uit de bouwkuip van Flevokust. Een mijlpaal in de aanleg van de haven. Nu de bouwkuip is drooggelegd, kan het vullen met zand beginnen. Zo ontstaat er een nieuw stuk Flevoland! Door het droogleggen heeft provincie Flevoland  nieuwe contouren gekregen. De kade in het IJsselmeer is nu onderdeel van het Flevolandse landschap. In de toekomst is de kade ook op kaartmateriaal te zien.

Samen met betrokken partijen

Het leegpompen van de bouwkuip gebeurde tijdens een feestelijk moment. Onder toeziend oog van de partijen die tot nu toe bij de plannen en uitvoering betrokken zijn. Zij voeren met een schip naar de toekomstige haven en konden het terrein van alle kanten bekijken.

Het begin van nog veel meer

Gedeputeerde Appelman is trots op wat de provincie samen met gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en andere partijen heeft bereikt. “De plannen worden nu werkelijkheid. We zien het voor onze ogen gebeuren en dat is prachtig. Met Flevokust verbinden we de Flevolandse agrariërs en andere exportbedrijven met afnemers in Nederland en de rest van de wereld. De nieuwe haven brengt bedrijvigheid en banen; bovendien is het een motor voor andere ontwikkelingen. Flevokust is ook het begin van nog veel meer.”

Rustplaats voor watervogels

Het Flevo-Landschap heeft gepleit voor de golfbreker. Hiermee wordt een rustplaats gecreëerd voor de watervogels. Het Flevo-Landschap en Het Blauwe Hart gaan er vanuit dat er voldoende rekening gehouden wordt met de natuur.

 

Wandelaars opgelet: het Zuiderzeepad is vernieuwd

 1 februari 2017

Het afgelopen jaar is het Team Zuiderzeepad druk bezig geweest met de voorbereiding van de nieuwe gids. Het Zuiderzeepad loopt nu echt rond de Zuiderzee en is in de nieuwe vorm 491 kilometer lang! Enkhuizen is het start- en eindpunt van de route.

Team Zuiderzeepad heeft hard gewerkt

Team Zuiderzeepad heeft nieuwe trajecten verkend, routebeschrijvingen gemaakt, routes ingetekend op de kaart, bestaande trajecten gecontroleerd, informatie verzameld voor de beschrijvingen in de gids, nieuwe foto’s gemaakt en natuurlijk gesprekken gevoerd met terreineigenaren om de toestemmingen te regelen. Met verschillende gemeenten hebben zij overlegd over de route en ook over een bijdrage in de kosten. Het gaat dan vooral om die gemeenten waar nieuwe trajecten moesten worden ontwikkeld. Ambtenaren verleenden volop medewerking en bestuurders beslisten positief over medefinanciering.

Nog even geduld

De redacteuren zijn hard bezig de teksten te redigeren en de gids op te maken. De veldmedewerkers zijn de nieuwe trajecten aan het markeren. De verwachting is dat alles gereed is in februari 2017. Vanaf dat moment zullen de trajecten beschikbaar zijn via de website van Wandelnet. De officiële lancering van de gids is voorzien voor 13 april en zal plaats vinden in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Kijk hier voor meer informatie over het Zuiderzeepad

 

Video aanleg Marker Wadden

 17 januari 2017

Vorig jaar is in razend tempo het eerste eiland van Marker Wadden aangelegd. Een nieuw natuureiland in het Markermeer dat de komende jaren uitgroeit tot een prachtig natuurparadijs. Bekijk de clip van de aanleg tot dusver.

 

 

Brandbrief aan staatssecretaris Van Dam: ‘regel visserij IJsselmeer’

 16 januari 2017

De overheid moet de beroepsvisserij op het IJsselmeer beperken, vinden de drie IJsselmeerprovincies. Gebeurt dat niet, dan dreigen ze dit voorjaar geen vergunningen af te geven voor de visserij op schubvis.

Dat blijkt uit een brief die het Friese provinciebestuur aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft gestuurd. De brief is mede ondertekend door de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Nederlandse Vissersbond, Sportvisserij Nederland, samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Vogelbescherming Nederland.

In de brief, die donderdag door Sportvisserij Nederland op zijn website werd geplaatst, laken de organisaties het feit dat er sinds de presentatie van het Masterplan Toekomst IJsselmeer –binnenkort drie jaar geleden– nog niets terecht is gekomen van een sanering van de IJsselmeervisserij. „Er zijn te veel vergunningen en met het huidige wettelijke beheersstelsel zijn er te veel (potentieel) inzetbare netten.”

Het masterplan moest de weg vrijmaken naar een herstel van de visstand in het IJsselmeer en een duurzame toekomst van de beroepsvisserij. De opstellers braken destijds een lans voor een driejarige stand-still van de visserij op schubvis (snoekbaars, rode baars, brasem en blankvoorn), waarvan de stand een historisch dieptepunt had bereikt. De visserij op paling ligt sowieso al acht maanden per jaar stil.

De vissers eisten een warme sanering: de overheid zou hun vangstrechten moeten uitkopen. Het ministerie heeft echter herhaaldelijk laten weten daar geen geld voor over te hebben.

De briefschrijvers doen „een dringend beroep” op Van Dam om op dat standpunt terug te komen. Reden daarvoor is dat de visstand alleen maar verder achteruit gaat. Onderzoek door Wageningen Marine Research (het vroegere visserijonderzoeksinstituut Imares) meldde in 2016 een „instorten” van het brasembestand en een verdere teruggang bij de andere schubvissoorten. „Dit kan zo niet langer doorgaan”, vinden de organisaties.

Het ministerie wees er vrijdagmiddag in een reactie op al aangegeven aangegeven te hebben dat er sprake is van een ernstige situatie. „Het gaat niet goed met de schubvisbestanden in het IJsselmeer. Voor de visserij op het IJsselmeer is het vijf voor twaalf. We komen op korte termijn met een aanpak voor de toekomst.”

Uitkoop van vissers vergt volgens de brief 5 tot 7 miljoen euro. De organisaties vinden dat „een relatief laag bedrag” in vergelijking met het geld dat naar natuurherstel in het IJsselmeer gaat en de opbrengst van andere economische activiteiten in het IJsselmeer, zoals de exploitatie van windparken en de winning van zand. Ze verwijzen hierbij naar de aanleg van de Markerwadden en een vismigratierivier in de Afsluitdijk, die beide 70 miljoen euro kosten.

Als de staatssecretaris niets doet, schuift het probleem opnieuw door naar de provincies, stelt de brief. Die dreigen dit voorjaar geen vergunning meer te geven voor de visserij op schubvis. Zo’n vergunning is verplicht volgens de Wet Natuurbeheer. „De beschermde watervogels hebben vis nodig als voedsel. Mochten de provincies wel een vergunning verlenen, dan zullen andere partijen dit vrijwel zeker gaan aanvechten”, aldus de briefschrijvers. Ze trekken daarbij een parallel met de spieringvisserij, die in het verleden diverse keren tot in de rechtszaal is bevochten door Vogelbescherming Nederland.

Als de vergunning er niet komt, raken volgens de Friese gedeputeerde Johannes Kramer „tientallen vissersgezinnen” in juli hun inkomen kwijt. Bovendien zal de illegale visserij toenemen, waarschuwen de briefschrijvers. De laatste twee jaar, toen de visserij op schubvis al drastisch was beperkt, heeft toezichthouder NVWA veel illegale netten in beslag genomen.

 

Bron: www.rd.nl

 

Documentaire: “ZOUT vs ZOET”- Vismigratierivier

 12 januari 2017

Filmmaker Hans den Hartog (van o.a. “De Vogelwachter; tijd bestaat niet, enkel tij”) gaat samen met producent Annemiek van der Hell van Windmill Film de documentaire “ZOUT vs ZOET” produceren. ZOUT vs ZOET wordt een documentaire over de totstandkoming en bouw van de Vismigratierivier, een ecoduct door de Afsluitdijk nabij de spuisluizen van Kornwerderzand. Den Hartog volgt het hele proces vanaf de start begin 2018, tot realisatie. ZOUT vs ZOET gaat omstreeks 2022 in première. Het filmproject wordt ondersteund door het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) * en de initiatiefnemers* van De Vismigratierivier. Naar aanvullende financiering wordt nog gezocht.

Den Hartog filmt niet alleen de complete aanleg van de Vismigratierivier. Gedurende vier jaar volgt hij een aantal personen die een sleutelrol spelen in de realisatie van de Vismigratierivier. Zo laten beroepsvissers aan de zoute (Wadden) en de zoete (IJsselmeer) kant zien hoe zij inspelen op de veranderingen, gemaakt door mens en natuur. Ook de vissen zelf spelen een belangrijke rol. Zo is Den Hartog van plan om de migrerende vis vanaf de Waddenzee en het IJsselmeer, via de IJssel en de Rijn  in Duitsland tot aan Zwitserland te gaan volgen vanaf een schip. Niet voor niets is de subtitel van de film: “De Vismigratierivier; een internationale reis dwars door de Afsluitdijk”. Sluitstuk in de film is het kunstproject ‘Happy Fish’ ofwel de Blije Vis van landschapsarchitect Bruno Doedens, waarbij opvallende roestvrij stalen  vissen van af de Afsluitdijk het belang van wat zich onder water afspeelt, zichtbaar maken. Bekijk hier de pilot van de documentaire.

Wereldwijd uniek project

De Vismigratierivier is een permanente opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 vrijuit door heen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. Trekvissen hebben zoet- én zoutwater nodig voor hun levenscyclus. Door de aanleg van dijken en dammen, zoals de Afsluitdijk is dat niet of nauwelijks meer mogelijk. Dat is een belangrijke reden waarom het slecht gaat met trekvissen in het algemeen en de visstand in het IJsselmeer in het bijzonder. De innovatieve Vismigratierivier, nergens in de wereld is dit eerder zo gedaan,  zorgt er, samen met het visvriendelijk spui-en schutssluisbeheer van Rijkswaterstaat, voor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het project is eind 2022 gereed en volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk.

Kijk hier voor meer informatie.

* De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): De Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de  gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken we aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.

*Initiatiefnemers Vismigratierivier: Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, netVISwerk, It Fryske Gea en Samenwerkinsverband Het Blauwe Hart.

 

Onze successen van 2016

 11 januari 2017

Ook in 2016 heeft Het Blauwe Hart door onder andere samenwerking met de partners een hoop successen bereikt. Zo is het eerste deel van de Marker Wadden een feit, is het zeker dat de vismigratierivier door gaat en was het zwemevent met een recordaantal deelnemers van ruim 200 een enorm succes. En dit is een kleine greep van de behaalde successen. Bekijk onderstaand filmpje voor alle successen:

 

Natura 2000-ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied ter inzage

 10 januari 2017

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 ter inzage. Tot 1 februari 2017 kunnen belanghebbenden hun mening geven over het plan door een zienswijze in te dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Het ontwerpbeheerplan beschrijft welke maatregelen er de komende 6 jaren genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft dit ontwerpbeheerplan opgesteld, in overleg met andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken. In het IJsselmeergebied ligt in bovengenoemde periode het Natura 2000 ontwerpbeheerplan voor zes gebieden ter inzage: Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Markermeer & IJmeer, Veluwerandmeren, Zwarte Meer.

Inzagelocaties en informatiebijeenkomsten

Kijk hier voor meer informatie en het ontwerpbeheerplan. De stukken zijn ook in te zien op diverse locaties in het IJsselmeergebied. De adressen vindt u op deze site. Rijkswaterstaat organiseert inspraakavonden die om 18.00 uur beginnen en duren tot 21.00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom op de volgende locaties:

Woensdag 14 december 2016: Van der Valk Hotel, Leuvenumseweg 7 in Harderwijk
Dinsdag 20 december 2016: Schouwburg Het Park, Westerdijk 4 in Hoorn
Donderdag 5 januari 2017: Sporthotel Iselmar, Plattedijk 16 in Lemmer

Meer informatie

Meer informatie over het ontwerpbeheerplan en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen staat op deze website.

 

 

Het zevende landschapskunstwerk in Flevoland geopend

 10 januari 2017

Op vrijdag 7 oktober is officieel het zevende landschapskunstwerk in de provincie Flevoland geopend. De opening van het kunstwerk Pier+Horizon werd door gedeputeerde Michiel Rijsberman en de voorzitter van Natuurmonumenten, Hans Wijers verricht. Het kunstwerk is van de hand van kunstenaar Paul de Kort.

Pier+Horizon

Het zevende landschapskunstwerk ligt in het Zwarte Meer bij Kraggenburg. Pier+Horizon bestaat uit een 135-meter lange steiger, waar omheen 15 ‘kraggen’ in het water liggen. Deze kraggen zijn drijvende bakken, gevuld met rietkragen, die meebewegen met de wind en de stroming. In het landschapskunstwerk weet de kunstenaar Paul de Kort op bijzondere wijze een verbinding te leggen tussen de geschiedenis van de locatie, het huidige gebruik van het meer als natuurgebied en de geschiedenis van de beeldende kunst en Land Art in het bijzonder.

Land Art

Het zevende Landschapskunstwerk is een initiatief van de Provincie Flevoland en werd gerealiseerd in samenwerking met onder andere de Gemeente Noordoostpolder.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Flevoland is de provincie van de landschapskunst. Nergens ter wereld staan per vierkante meter zoveel landschapskunstwerken als in onze provincie. Zij benadrukken de kwaliteiten van het door mensenhanden geschapen landschap met zijn grootschaligheid, ruimte en lange lijnen. Hiermee dragen ze op unieke wijze bij aan onze culturele identiteit, aan het verhaal van Flevoland.”

Vanaf vrijdag wordt het kunstwerk eigendom van de gemeente Noordoostpolder. Aansluitend op de onthulling worden op 8 en 9 oktober extra rondleidingen georganiseerd bij alle Land Art werken in Flevoland.

De foto’s zijn genomen door fotostudio Wierd.

 

Bouw gemaal Schardam

 9 januari 2017

Nabij Schardam, in de Rietkoog en naast de brug en sluis, wordt door aannemer aan de Stegge Bouw en Werktuigbouw uit Goor de laatste hand gelegd aan de bouw van een nieuw gemaal bij Schardam, genaamd ‘Gemaal C. Mantel’ en doet dit in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het gemaal wordt aangelegd in een Provinciaal monument ‘de Klamdijk’ . Er is  veel aandacht besteed aan architectuur, de landschappelijke inpassing van het gemaal en de afvoerwatergang. Tevens is er rekening gehouden met de natuurwaarden door middel van onder andere de mogelijkheid voor vismigratie.

Waarom een nieuw gemaal

Er is ruimte nodig voor extra waterafvoer in Noord-Holland omdat het steeds vaker en harder regent. De Schermerboezem loopt van Den Helder tot aan Zaandam en helemaal door naar 3 spuilocaties (Schardam, Monnickendam en Edam/Volendam). Tot nu toe werd overtollig boezemwater via Den Helder (afvoer op Waddenzee) en Zaandam (afvoer op Noordzeekanaal) afgevoerd. Een tweetal nieuwe gemalen aan de oostzijde van de boezem (Gemaal C. Mantel bij Schardam en een nieuw te bouwen gemaal bij Monnickendam), zorgen ervoor dat ook in het middelste gedeelte van de boezem water afgevoerd kan worden. Dit vindt plaats richting het Markermeer en zal helpen bij het beter reguleren van het waterpeil in het middelste gedeelte van het beheergebied. Ook kan er bij droogte water ingelaten of zelfs ingemalen worden.

Wonen onder zeeniveau

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. En het hoogheemraadschap zorgt dat dit op een veilige manier kan. Een hele klus, want de zeespiegel stijgt, het regent vaker en de Noord-Hollandse bodem zakt. Doen we niets, dan kan de provincie onderlopen op sommige plaatsen. Daarom investeert HHNK de komende jaren honderden miljoenen in droge voeten, en in voldoende en schoon water. Hiermee werken zij aan het Deltaprogramma Hollands Noorderkwartier. Met behulp van dijken, een boezemsysteem, waterbergingen en gemalen houdt HHNK de provincie droog. Primaire dijken keren het water van de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer. Andere dijken omsluiten de boezemwateren en houden het water buiten de polders.

Ecologische randvoorwaarden bouw

Voorafgaand aan de werkzaamheden is een werkprotocol opgesteld om de ecologische randvoorwaarden voor deze uitvoering vast te leggen. Aan de Stegge heeft bijvoorbeeld rekening moeten houden met een aantal beschermde diersoorten (de rugstreeppad, de bittervoorn en de noordse woelmuis). Tijdens het broedseizoen hebben zij maatregelen genomen om te voorkomen dat de broedende vogels verstoord werden. Ook hebben zij paddenschermen geplaatst om te voorkomen dat de padden bij de werkzaamheden in de buurt komen.

In stand houden natuurgebied Rietkoog

Om het natuurgebied de Rietkoog in stand te houden is de afvoerwatergang van het gemaal zo ontworpen dat hij niet door dit natuurgebied gaat. Daarnaast zijn aan de pompen hoge eisen gesteld ten aanzien van rendement en wordt er LED-verlichting toegepast in het bedieningsgebouw, wat zorgt voor minder verbruik van energie.

Vismigratie

Gemaal C. Mantel is het grootste visvriendelijke gemaal van Nederland. De pompen zijn visvriendelijk uitgevoerd en er is een aparte vispassage gerealiseerd waardoor vissen tussen Markermeer en boezem kunnen migreren. In de vispassage van het gemaal wordt gebruik gemaakt van  schutten. De richting is afhankelijk van het seizoen. Op gezette tijden, die worden bepaald door de ecologen van het hoogheemraadschap, worden de vissen via een lokstroom uit de afvoerwatergang of boezem gelokt. De vissen verzamelen in de vispassage. Na verloop van tijd wordt de hefschuif gesloten en aan de andere kant geopend, zodat de vissen de Schermerboezem of het Markermeer in kunnen zwemmen.

Vorderingen bouw

7 december is de planning van de functionele oplevering van het vernieuwde gemaal. Er staan nog twee proefmomenten gepland in 2017. Aan het eind van het voorjaar, wordt de uitslag van het rendement van de geteste pompen verwacht. In het najaar van 2017 wordt tijdens de natuurlijke vistrek naar het Markermeer de visvriendelijkheid van de pompen getest.

 

Eindconferentie van Eesteren Leerstoel

 8 januari 2017

Op 13 december 2016 organiseert de Van Eesteren Leerstoel onder leiding van Frits Palmboom, hoogleraar aan de Eesteren Leerstoel, de vierde en laatste kennisconferentie over de toekomst van het IJsselmeergebied. Tijdens deze conferentie wordt een totaaloverzicht van drie jaar ontwerpend onderzoek gepresenteerd.

Centraal staat de vraag hoe de waarden van het IJsselmeergebied zich aftekenen in de concrete ruimte van het landschap. Hieruit zijn een aantal Gouden regels afgeleid, die als handreikingen voor ruimtelijke kwaliteit kunnen worden gebruikt. Inzet is om het IJsselmeergebied te ontwikkelen als ‘metropolitane verademing’ voor de Hollandse Deltametropool.

Naast een aantal andere sprekers geeft Pieter den Besten (programmamanager Gebiedsagenda IJsselmeergebied, Min. I&M) een overzicht van: het lopende programma Gebiedsagenda IJsselmeergebied, de bestuurlijke aansturing, het samenspel tussen top-down en bottom-up initiatieven en de rol van kennisontwikkeling.

Saline Verhoeven, onderzoeker van Eesteren leerstoel onderbouwt dat Recreatie en toerisme belangrijke pijlers zijn onder de economie van het IJsselmeergebied. Door het ontwikkelen van diverse bestemmingen, door het verbinden van het dagelijkse met het unieke en door het benutten van water in de stedelijke mobiliteitsnetwerken kan het IJsselmeergebied zich nog veel sterker ontwikkelen tot een publiek landschap.

In het voorjaar 2017 volgt de publicatie van het boek “Atlas van het IJsselmeergebied” (werktitel). De benoeming van Frits Palmboom als hoogleraar aan de TUD is verlengd tot augustus 2017.

Meer informatie en aanmelden:

13 december 2016 | 11:00 – 17:00

plaats: Berlage, TU Delft Faculteit Bouwkunde, BG.OOST.600, Delft

Vragen/aanmelden: n.m.terpstra@tudelft.nl onder vermelding van “Eindconferentie Van Eesterenleerstoel 2016”

Kosten:

De kosten voor deze kennisconferentie bedragen € 35,00 als tegemoetkoming voor de catering (€ 10,00 voor studenten)

Meer informatie over de Van Eesteren Leerstoel vind je hier.

 

Waterkustland sfeervol afgesloten

 7 januari 2017

In het Mirror Paviljoen in Monnickendam is donderdagavond 10 november het jubileum jaar van 100 jaar Droge Voeten, Water Kust Land afgesloten met film, muziek en mooie dankwoorden. De ruim 100 betrokkenen bij het project keken naar een slideshow van honderden foto’s van ‘hun’ activiteiten waarin de watersnood van 1916 herdacht werd of gevierd werd dat we sindsdien in onze regio 100 jaar droge voeten hebben.

Reconstructie Watersnoodfilm

Daarnaast werd de reconstructie van de Watersnoodfilm uit 1916 getoond. Een team deskundigen heeft de ‘stomme’  beelden vertaald naar de huidige situatie. Ook werden eerder onbekende, unieke filmfragmenten van de watersnood op Marken, toegevoegd.

Herinneringsalbum 2016

De eerste exemplaren van het Herinneringsalbum 1916-2016, met daarin foto’s en informatie over de activiteiten, werden uitgereikt aan Erika Hes, vertegenwoordiger van hoofdsponsor Rabobank Waterland en aan NH1816 verzekeringen, sponsor van het album. Alle aanwezigen kregen gratis een exemplaar.

Activiteiten in 2016

Voorzitter Erik Tuijp van de Stichting Een Dijk van een Kust, die onder de titel ‘100 jaar droge voeten, Water Kust Land’,  de coördinatie heeft verzorgd van talrijke vaak locale initiatieven,  noemde meer dan 200 activiteiten die door de inzet van honderden vrijwilligers in 2016 tot stand zijn gekomen: 16 boeken, 7 herdenkingsbijeenkomsten, educatieve projecten op 42 scholen, 41 tentoonstellingen, 17 concerten, 12 lezingen, 6 dansvoorstellingen, 28 toneel- en theatervoorstellingen, 4 muziektheater, 30 stads- en polderwandelingen, 6 sportevenementen, 6 ‘rampendiners’, 5 festivals en dorpsfeesten, waterpeilbordjes op 130 plaatsen, 4 ouderenactiviteiten, 6 discussiebijeenkomsten en een internationaal symposium. Verder: een bridgetoernooi, een quiz, een meezingavond, geocaching, muzieklessen, poëzie- en schrijfwandeling en een watershow. Niet alleen het verleden, maar ook het heden en de toekomst van waterbewustzijn stond daarin centraal.

Samenwerking en media

Initiatiefnemer Jetty Voermans en projectleider Wil Spanjer van ‘100 jaar droge voeten, Water Kust Land’,  roemden de samenwerking. Jetty: “We wilden dat het thema lokaal weerklank vond, geen elitair gebeuren. Dat is enorm gelukt. De pers gaf ook bijzonder veel aandacht aan het thema. Zowel het Jeugdjournaal, als het ‘gewone’ journaal brachten het onder de aandacht. Zowel op NPO als op RTVNH verschenen series. In honderden artikelen werd informatie gegeven over de activiteiten en hun bedoeling. We zijn geslaagd in onze opzet”. Wil voegt eraan toe: “Het is prachtig wat je met elkaar kunt bereiken. Een overkoepelende organisatie die stimuleert, coördineert en de publiciteit verzorgt is dan noodzakelijk om de boel bij elkaar te houden. Samen sta je altijd sterker.”

 

Vogelgriep treft onder andere trekvogels

 6 januari 2017

Aan het Markermeer, de Gouwzee en bij Rotterdam zijn honderden dode vogels aangespoeld. Van de wilde vogels die bij Monnickendam gevonden zijn, is vastgesteld dat ze besmet waren met vogelgriepvariant H5N8. Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken, PvdA) heeft de maatregelen aangescherpt om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. In Nederland is al een ophok- en afschermplicht voor pluimvee.

Vogelgriep eendenbedrijf Biddinghuizen (Flevoland)

Op een vleeseenden bedrijf in Biddinghuizen is één van de besmettelijke varianten van de vogelgriep (de H5N8-variant) vastgesteld. Er zijn circa vijfhonderd dode eenden gevonden. Na vaststelling van de vogelgriep en sterke vermoedens dat het ging om de besmettelijke variant werden alle eenden op het bedrijf gedood om de verspreiding van het virus te voorkomen. Een pluimveebedrijf in de buurt van het besmette bedrijf is uit voorzorg geruimd. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen geldt een vervoersverbod voor pluimvee.

Andere meldingen

Uit Medemblik, de Zaanstreek en Uitgeest zijn ook meldingen binnengekomen over dode vogels, maar daarvan staat niet vast of ze ook aan de vogelgriep zijn overleden. Omdat het daar om enkele dode dieren gaat wordt dat vooralsnog beschouwd als normale sterfgevallen.

Ruiming wilde vogels

De dode vogels worden opgeruimd en onderzocht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De medewerkers die de vogels opruimen dragen handschoenen, beschermende pakken en gezichtsbescherming. GGD Zaanstreek-Waterland heeft inmiddels laten weten dat de H5N8-variant niet gevaarlijk is voor mensen, maar riep ook op om dode vogels niet aan te raken.

Maatregelen

Stallen met pluimvee mogen niet langer door buitenstaanders worden bezocht en er geldt een vervoersverbod voor pluimvee in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen. Kinderboerderijen en dierentuinen moeten ervoor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels. Ook mogen watervogels en sierpluimvee voorlopig niet worden tentoongesteld. Daarnaast is er een verbod ingesteld op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Foto’s zijn genomen door: Jordy Rietbroek

 

Fietsroute Waterlandse Vloed

 5 januari 2017

Al eeuwenlang leven Nederlanders onder zeeniveau en hebben ze eindeloos veel kennis opgedaan over waterbeheersing. Nederlandse deskundigen worden regelmatig geraadpleegd als elders in de wereld problemen zijn met de waterveiligheid. Maar hoe zit het vandaag de dag eigenlijk met het wonen in de laaggelegen polders van Amsterdam-Noord, in het stedelijk en landelijk gebied? Realiseert elke bewoner van Noord zich wat er kan gebeuren als het water stijgt – en de dijken breken?

In het herdenkingsjaar 2016 – honderd jaar na de watersnood van 1916 –presenteerde de stichting Waterlandse Vloed kunst en cultuur op wisselende locaties rond het thema ‘wij en water’: toen, nu en later. Om de opgedane kennis en mooie ontdekkingen niet verloren te laten gaan, brengt Waterlandse Vloed een fietsroute uit langs de zeven (voormalige) dorpen van Amsterdam-Noord en andere markante punten. Nog maar een eeuw geleden brak de Waterlandse Zeedijk op diverse plaatsen en overstroomde een enorm gebied. Nu voelen we ons veilig achter onze dijken en vergeten we bijna dat we onder zeeniveau leven. De Waterlandse Vloed maakt ons bewust van onze verbondenheid met het water en het land waarop we leven.

Klik hier voor meer informatie.

 

Zoetwatervoorraad IJsselmeergebied op peil

 4 januari 2017

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

Droogte

In de zomer is ongeveer 30 procent van Nederland afhankelijk van het water in het IJsselmeergebied. Verzilting wordt tegengegaan door het doorspoelen van de sloten en vaarten met IJsselmeerwater, boeren gebruiken het water om te sproeien, de industrie (bijv. Corus) heeft  het water nodig als  koelwater en voor het drinkwaterbedrijf PWN is het IJsselmeer de natuurlijke bron voor het drinkwater. Ook heeft het water een belangrijke recreatieve functie. Reden genoeg om het peil van het IJsselmeergebied onnatuurlijk te laten verlopen. Dat wil zeggen: zomers ‘hoog’ opzetten en ’s winters ‘laag’ (dit vanwege het stormseizoen en de veiligheid)

De natuurorganisaties betreuren het dat, ook met het nieuwe peilbesluit, de onnatuurlijke peilen blijven gehandhaafd. Dat is namelijk niet gunstig voor natuurontwikkeling. Voor de vorming van nieuw riet is het belangrijk dat het riet in het (vroege) voorjaar flink overstroomt, zodat het oude riet kan worden afgevoerd. Aan het einde van de zomer is echter een drogere periode van belang zodat nieuwe rietscheuten kunnen ontwikkelen.

De afspraak die eerder met RWS in het Deltaprogramma IJsselmeergebied is gemaakt om het peil voor de natuur in maart hoger op te zetten, waarna het weer uitzakt naar het zomerpeil (-20 cm) is nu door RWS en de waterschappen opnieuw ter discussie gesteld. De reden daarvoor is dat het op sommige plekken in het Markermeer (aan de kant van Noord-Holland) tot onveilige situaties zou kunnen leiden. Het zoeken naar een goed alternatief, waarbij er ook nog winst te halen valt voor natuur, is nu in volle gang. Men wil aan het einde van de zomer binnen 2 weken –  medio augustus-  uitzakken naar het winterpeil (-30 cm) zodat er een drogere periode voor het riet aanbreekt.

Inzage en zienswijzen

Het milieueffectrapport, de natuurtoets en de passende beoordeling komen samen met het ontwerp-peilbesluit begin 2017 ter inzage te liggen. Dan is ook de mogelijkheid om het ontwerp-peilbesluit en het milieueffectrapport in te zien en eventueel een zienswijze in te dienen. Naar verwachting wordt eind 2017 het nieuwe peilbesluit vastgesteld. Na vaststelling zal in 2022 het flexibel peil volledig in werking zijn.

 

FOGOL-Excursie: Aan de kant van het IJsselmeer

 3 januari 2017

Fogol en Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart organiseren ook in 2017 een excursie. Op 11 maart 2017 kunt u weer genieten van een prachtige vaartocht met de MS Friesland op zoek naar allerlei vogelsoorten.

Oevers verbinden met voor- en achteroevers in het blauwe hart

Tijdens deze eerste vogelvaartocht van het seizoen varen we met de MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling) vanuit Enkhuizen het open water van het IJsselmeer op. We gaan op zoek naar diverse soorten vogels die hier de winter doorbrengen. Natuurlijk gaan we ook op zoek naar de tienduizenden toppereenden en varen we langs vogeleiland de Kreupel.

Tijdens de excursie vertelt Jan Marbus van de KNNV alles over het gebied en de directe omgeving. Op de boot zijn deskundige vogelkenners die u op de vogels kunnen wijzen. Naast de lezingen zijn er ook vijf korte pitches over het thema, een prijsvraag en ontvangen opvarenden een excursiemap.

Informatie:

Zaterdag 11 maart, 10:30 – 15:30 uur

Enkhuizen

Kosten: € 23,- p.p.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Beroep tegen Windpark Fryslân

 2 januari 2017

Een groep landelijke, provinciale en regionale natuurbeschermings- en recreatieve organisaties gaat samen als coalitie in beroep tegen Windpark Fryslân, een groot gepland windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer. Het windpark vormt een bedreiging voor een van de meest open landschappen van Nederland en levert de natuur in het IJsselmeer en de Waddenzee grote schade op. De gelegenheidscoalitie ziet het grote belang van windmolens, maar vraagt wel nadrukkelijk om een zorgvuldige inpassing in het landschap. De samenwerkende organisaties streven naar een open en rijk IJsselmeer voor natuur en recreanten. Windpark Fryslân doet daar grote afbreuk aan.

Het IJsselmeer is volgens de samenwerkende organisaties van internationaal belang als natuurgebied. “De bescherming van het IJsselmeer is dan ook stevig verankerd in beleid en wetgeving. Dat geldt zowel voor de landschappelijke waarden als voor de natuur. De keuze voor alweer een windmolenpark in het IJsselmeer leidde daarom terecht tot zorgen van een groep natuurbeschermings- en recreatieve organisaties”, aldus Chris Bakker, hoofd Natuurkwaliteit van It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. Hij treedt op als woordvoerder namens de coalitie bestaande uit It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond en Don Quichot. Eerder maakten ze hun grote zorgen over dit windpark kenbaar in een zienswijze. Met de gemelde negatieve effecten van het windturbinepark voor natuur en landschap is echter weinig gedaan.

Grens is bereikt!

Bakker: “Het overgrote deel van de Nationale windopgave op land wordt nu al gerealiseerd in het Zuiderzeegebied. De recent ontwikkelde windparken zorgen ervoor dat je inmiddels bijna overal in het IJsselmeergebied windmolens kunt zien. En ook met de natuur in het IJsselmeer gaat het al een lange tijd niet goed. Een aanpak van de overheid waarbij er steeds weer een nieuw windpark bijkomt, leidt tot steeds weer een aantasting van de natuur- en landschapskwaliteit. Per park lijken de effecten misschien mee te vallen, maar de optelsom van alle windparken bij elkaar is zonder meer negatief. De grens is wat ons betreft bereikt. De enige optie die wij daarom nu nog zien is in beroep gaan om natuur- en landschapsbescherming te waarborgen.”

Windmolens passen niet op deze plek

De in de coalitie verenigde organisaties vinden duurzame energie belangrijk, maar vinden windmolens op deze plek onacceptabel. Chris Bakker: “Het plaatsen van een windmolenpark op deze locatie heeft niet alleen negatieve invloed op de natuur van het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland, maar ook op de Waddenzee. De natuur is hier van internationaal belang. Beide grote wateren vormen het leefgebied van bijzondere en grote aantallen vogelsoorten, maar ook vleermuizen en vissen. Niet voor niets zijn beide aangewezen als Natura-2000 gebieden. Verstoring of verlies van leefomgeving, planten en dieren moet daarom voorkomen worden. Bovendien wordt een groot deel van de nationale windopgave op land reeds gerealiseerd in het Blauwe Hart. Nog meer windmolens in dit gebied kan de natuur niet dragen.”

Aantasting landschappelijke openheid

Het IJsselmeer en het nabijgelegen Waddengebied zijn bij uitstek gebieden van ruimte, rust, weidsheid en duisternis. “Het zijn de meest open landschappen van Nederland”, aldus Bakker. “Veel natuurliefhebbers, watersporters en recreanten genieten van dit unieke landschap. We moeten dit soort plekken waar mensen nog kunnen genieten van groen, rust en ruimte koesteren. Bijna negentig torenhoge windmolens doen daar sterk afbreuk aan. Omdat de bescherming van het IJsselmeer ook in beleid en regelgeving is opgenomen, is de keuze voor deze locatie onbegrijpelijk”.

Alternatieve locaties

De plek in het IJsselmeer is aangewezen door het Rijk en de provincie Fryslân Volgens de coalitie zijn er echter voldoende alternatieve locaties voor een windpark beschikbaar. Bakker: ”Natuurorganisaties hebben in de planfase meegedacht en alternatieve locaties aangedragen. Er zijn op het vaste land bijvoorbeeld geschikte plaatsen beschikbaar bij industriegebieden of langs snelwegen. Op deze plekken zijn de natuurwaarden al laag en daarnaast hebben ook de inwoners van Fryslân hier minder hinder van windmolens. Helaas heeft de provincie Fryslân alle alternatieven terzijde geschoven en voor een locatie midden in het IJsselmeer gekozen. De plannen van zes windmolenparken in en om het IJsselmeer staat haaks op het eigen beleid van het Rijk. Daarin staat de open ongestoorde horizon van het IJsselmeer en de bescherming van IJsselmeernatuur juist centraal.”

Contra-expertise in de maak

De passende beoordeling bij de ruimtelijke plannen voor windpark Fryslân geeft aan dat significante negatieve effecten op natuur en landschap met zekerheid kunnen worden uitgesloten. De groep natuur- en recreatieve organisaties heeft echter bedenkingen bij deze conclusies. Bakker: “Daarom laten wij een contra-expertise opstellen door Alterra Wageningen over de mogelijke natuureffecten. De definitieve uitkomsten hiervan worden in december verwacht.”

 

Waterwolf op Marken

 30 december 2016

Dankzij een fictieve dijkdoorbraak op Marken zullen Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Defensie, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de bewoners beter voorbereid zijn, mocht er ooit een overstroming plaatsvinden. Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 zal er een grootschalige crisisoefening plaats vinden op Marken.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen zijn: te ervaren hoe de samenwerking (op alle niveaus) tussen de partijen verloopt en met inwoners de rampen- en crisisplannen in de praktijk te testen. Eén van deze plannen is het onlangs vastgestelde ‘coördinatieplan Marken’. Dit plan beschrijft de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming op Marken. Het plan is samen met de Eilandraad Marken en de verschillende crisispartners opgesteld.

Realistisch

Het is wenselijk dat de oefening een zo realistisch mogelijk karakter heeft. Daarom is gekozen voor een periode in het najaar en een meerdaagse periode waarbij de focus ligt op 2 en 3 november. De bewoners van Marken zijn via een huis aan huis brief over de oefening geïnformeerd. Marken blijft bereikbaar tijdens de oefening, maar iedereen wordt wel verzocht om zich tijdens de oefening te houden aan de aanwijzingen van de aanwezige hulpdiensten. De gemeente Waterland houdt bewoners verder in het traject op de hoogte van relevante zaken.

De crisis oefening kent drie fasen;

fase 1: aanloopfase (3 dagen)
fase 2: dreiging van overstroming (woensdag 2 november)
fase 3: overstroomd Marken (donderdag 3 november)

Convenant

De grootschalige oefening op Marken is één van de maatregelen die voortkomt uit het convenant dat afgesloten is in het kader van het project Meerlaagse veiligheid Marken. In dit convenant hebben de vijf crisispartners afspraken gemaakt over maatregelen die getroffen moeten worden om tot een goede rampenbestrijding te komen, de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken en waar mogelijk te voorkomen.

 

Drastische renovatie afsluitdijk

 28 december 2016

Al meer dan 80 jaar houdt de Afsluitdijk grote delen van Nederland droog. Steen voor steen is neergelegd door duizenden mensenhanden. Gebouwd om Nederland te beschermen tegen de woeste Zuiderzee en om landbouwgrond te creëren. Dankzij de dijken in Nederland, kunnen wij onder zeeniveau wonen. De dijk is echter niet bestand tegen de extreem zware storm die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen. Door een grondige renovatie zal de Afsluitdijk dat wel zijn.

Renovatie Afsluitdijk

Tien jaar nadat de Afsluitdijk bij een toetsing werd afgekeurd, is de aanbesteding van de renovatie nabij. Op 24 november om 16.00 uur maakt Rijkswaterstaat gunningseisen voor de renovatie van de Afsluitdijk openbaar. Vanaf dat moment kunnen bedrijven een offerte indienen.

Industry Day

Rijkswaterstaat heeft een zogeheten “industry day” georganiseerd. Daar werden aannemers, adviseurs en financiers op de hoogte gesteld van de scope van het contract, de planning en andere aspecten. De sessie zou aanvankelijk in Kornwerderzand plaatsvinden bij het kantoor van projectbureau “De Nieuwe Afsluitdijk”. Maar vanwege de grote belangstelling werd er uitgeweken naar de grotere Jaarbeurs in Utrecht. Daar kwamen ruim 250 mensen samen om zich te laten informeren.

Drie knoppen

De dijk, die strikt genomen een dam is, kan op drie punten worden aangepast. Door de bekleding aan de Waddenzeekant te vervangen en te verruwen, door de kruin licht te verhogen en door de zone achter de kruin overslagbestendig te maken. De aannemers kunnen zelf kiezen in welke mate ze aan die drie verschillende knoppen gaan draaien om de dijk tot 2050 aan alle veiligheidseisen te laten voldoen. Na 2050 wordt er opnieuw gekeken in hoeverre de dijk verder moet worden aangepast aan eventuele extra zeespiegelrijzing en klimaatverandering.

Grootste gemaal van Europa

Behalve het 32 kilometer lange dijklichaam moeten ook de kunstwerken als de schut- en spuisluizen worden gerenoveerd. Bij Kornwerderzand komt een afsluitbare coupure als voorbereiding op de vismigratierivier. Bij Den Oever komen pompen om ook bij hogere waterstanden te kunnen spuien. Die pompen gaan bij elkaar het grootste gemaal van Europa vormen.

Energieneutraal

De ambitie van Rijkswaterstaat is om alles energieneutraal te laten werken. Met behulp van zonne-energie, stromingsenergie of andere duurzame energievormen moet de benodigde energie dus zoveel mogelijk rond de dijk zelf worden opgewekt.

 

Luwtemaatregelen Hoornse Hop van de baan

 24 december 2016

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten in te stemmen met het advies van de Stuurgroep Markermeer-IJmeer (SMIJ) om te stoppen met de planuitwerking en realisatie van de Luwtemaatregelen Hoornse Hop en in overleg met de SMIJ een nieuwe verkenning te starten om een andere maatregel te ontwikkelen voor het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer.

Het oorspronkelijke plan van Rijkswaterstaat bestond uit het aanleggen van dammen van zo’n 2,5 kilometer en een ondiepte van 100-150 ha in het Hoornse Hop. Hierdoor ontstaat een luwe zone met helder water, waar zich verschillende soorten waterplanten kunnen ontwikkelen. Waterplanten zijn goed voor de ecologie in het Markermeer.

Het advies van de SMIJ is tot stand gekomen op basis van nadere analyses, waaruit blijkt dat de luwtemaatregelen in de Hoornse Hop niet voldoende bijdragen aan de verwachte regionale effecten voor een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem in het Markermeer-IJmeer.

Uit de laatste berekeningen met het geoptimaliseerde model blijkt nu dat de aanleg van luwtedammen in de Hoornse Hop niet zorgt voor grootschalige verbetering van het doorzicht, maar dat het effect beperkt blijft tot de directe omgeving van de dammen. Recent onderzoek toont voorts aan dat de waterkwaliteit in de Hoornse Hop, vooral de laatste jaren, op een natuurlijke wijze al is verbeterd. Het water is helderder geworden; het aantal waterplanten is toegenomen en ook de hoeveelheid mosselen is gegroeid. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het onzeker is of deze ontwikkeling zich doorzet.

Hoewel de luwtemaatregelen wel degelijk een lokaal effect hebben op de versterking van het ecologisch herstel, is de Stuurgroep SMIJ van mening dat dit niet voldoende is om de maatregelen uit te voeren, omdat hiermee de oorspronkelijke doelstelling: ‘het bereiken van een regionaal effect’ niet wordt behaald. Dit was reden voor de Stuurgroep om advies uit te brengen over hoe nu verder te gaan.

Op 13 oktober jl. heeft minister Schultz van Haegen, mede namens het ministerie van EZ en samen met de provincies het advies overgenomen van de SMIJ om de planfase stop te zetten en opnieuw een gezamenlijke verkenning uit te voeren. In deze verkenningsfase zal met  actuele kennis en ervaringen en geoptimaliseerde rekenmodellen onderzocht worden op welke wijze de ecologische doelen in het Markermeer het beste kunnen worden bereikt en welke locatie hiervoor het meest geschikt is.

Investeren in de ecologie van het Markermeer-IJmeer blijft wel nog steeds nodig. De ecologische situatie in het Markermeer voldoet nog steeds niet aan de doelstellingen van zowel de Europese Kaderichtlijn water (KRW) als die van Natura 2000. Het behalen van deze doelstellingen is ook een van de streefdoelen van het RRAAM-project.

Door de projectleiding werd op 26 oktober jl. in het Van der Valk hotel te Hoorn gesteld dat zowel de opgave om te komen tot een gezond Toekomstbestendig Ecologisch Systeem in het Markermeer als het budget van € 15 miljoen nog steeds keihard overeind blijven staan. Er is geen sprake van  een verschuiving van financiële middelen naar andere projecten als bijvoorbeeld de Markerwadden.

Omdat veel factoren zijn veranderd moet men helemaal opnieuw beginnen met een verkenning, ondanks dat er heel wat onderzoek verricht is. Het budget van € 15 miljoen is ook het maximale budget. Dat betekent ook dat eventuele maatregelen in de Houtribdijk niet worden meegenomen in het onderzoek. Dit soort maatregelen bedragen aanzienlijke miljoenen euro’s meer en de consequenties hiervan voor de veiligheid zijn veel groter. Wel is toegezegd dat het Samenwerkingsverband Blauwe Hart betrokken wordt bij deze verkenningsfase.

 

Kansen voor natuur bij de versterking van de Houtribdijk

 23 december 2016

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Stichting Het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland werken samen om de kwaliteit van de natuur en de natuurbeleving van het IJsselmeergebied te versterken.

Zij kijken kritisch aan tegen de huidige versterkingsplannen voor de Houtribdijk, omdat bestaande natuurwaarden de dupe dreigen te worden wanneer er alleen maar vanuit de veiligheidsopgave wordt gedacht en ontworpen. Deze zorgen hebben zij ook in een formele zienswijze op de plannen aan de overheid geuit.

Ze zien juist kansen als bij het ontwerpen wordt gekeken naar mogelijkheden om met behulp van de natuur een veiliger dijk te creëren. Deze kansen hebben zij verwoord in de “Catalogus Kansen voor de natuur bij versterking Houtribdijk”.

Deze rapportage is gemaakt om tijdens de komende aanbesteding voor de versterking van de dijk, de marktpartijen te verleiden om dergelijke kansen aan te bieden bij de inschrijving. Door bijvoorbeeld de kans te benutten om het zand voor de versterking van de dijk, ook in te zetten voor luwteplekken en ondieptes, wordt niet alleen de dijk versterkt maar ook de natuur!

 

Dijkversterking Durgerdam complex

 22 december 2016

Op 5 juli 2016 zijn mogelijke oplossingen om de Durgerdammer dijk te versterken voorgelegd aan bewoners en andere belanghebbenden. Het gaat om een buitenwaartse versterking en om een geheel nieuwe oplossing: een dijk buitenom. Als deze oplossingen niet haalbaar of niet wenselijk zijn, kan worden teruggevallen op de mogelijkheid om een damwand in de dijk aan te brengen, mogelijk gecombineerd met andere technieken.

De buitenwaartse versterking was al eens eerder besproken. Deze oplossing heeft behoorlijke consequenties voor de jachthaven en het beschermd dorpsgezicht, maar ook voor de natuur.

Een andere oplossing is een dijk buitenom: vanaf de kaap onder Uitdam, via de kaap bij het Kinselmeer naar de kop van polder IJdoorn tot aan het Blauwe Hoofd ten westen van Durgerdam. De dijk biedt bescherming aan zowel Durgerdam als de Uitdammerdijk. Door deze oplossing ontstaan binnenmeren waarbij de scheepvaart bij Durgerdam door een vrijwel permanent openstaande keersluis kan passeren. De huidige karakteristieke dijk zou in dat geval ongemoeid blijven en haar functie als primaire waterkering verliezen.

Tijdens de omgevingsbijeenkomst op 13 september gaf de Alliantie Markermeerdijken aan voor Durgerdam op dit moment nog geen keuze te maken voor een versterkingsoplossing. De oplossing van een dijk buitenom is inhoudelijk complex, want er zijn ook veel bezwaren tegen dit idee. Zeker voor wat de natuurwaarden betreft is dit geen goede optie. Daarnaast lopen ook de wensen van belanghebbenden uiteen.

Frits Palmboom, Hoogleraar van Eesteren leerstoel, pleit in een groot achtergrondartikel voor voorzichtigheid t.a.v. de te nemen voorkeursvariant. Hij draagt daarbij zijn ‘tien gouden regels’ voor het Blauwe Hart aan om te komen tot een zorgvuldige keuze.

 

Rijksplan voor een windpark in het IJsselmeer bij Fryslân

 21 december 2016

De ministers Kamp (Economische Zaken) en Schultz van Haegen (Ruimtelijke Ordening) hebben het Rijksinpassingsplan voor windpark Fryslân vastgesteld. Dit inpassingsplan ligt samen met een zestal andere besluiten vanaf vrijdag 14 oktober tot en met vrijdag 25 november ter inzage op het Gemeenteloket in Sneek, Marktstraat 15. De betreffende stukken zijn ook in te zien op deze website.

Bij het vaststellen van het inpassingsplan is rekening gehouden met de in totaal 306 zienswijzen (waarvan 182 uniek), die dit voorjaar werden ingebracht op de voorlopige vergunningen. Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen nog tot en met vrijdag 25 november in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de nu gepubliceerde definitieve besluiten.

In het IJsselmeergebied zetten de drie aan het IJsselmeergebied grenzende, provincies in op windrealisaties in/rond het IJsselmeergebied. Omdat de verantwoordelijkheid van het aanwijzen van de windlocaties wordt overgelaten aan provincies/gemeenten, worden de keuzes voor locaties ook gemaakt op lokaal niveau. Het Rijk heeft ca. 11 plekken in het IJsselmeergebied aangewezen waar windparken eventueel zouden kunnen worden geplaatst en keurt vervolgens concrete provinciale plannen goed in een Rijksinpassingsplan.

Het resultaat is een wirwar van een heleboel windplannen in het gehele IJsselmeergebied. De optelsom van het aantal windmolens in het IJsselmeergebied wordt steeds groter. Dit betekent ook een vergroting van de negatieve effecten voor landschap en natuur (dit zijn cumulatieve effecten).

Als we zo, zonder integraal plan doorgaan met het bouwen van grootschalige windparken in het IJsselmeergebied, dan is er nergens meer te beleven hoe weids het IJsselmeer als Blauwe Hart van Nederland is. Maar ook ’s nachts is het dan nergens meer echt donker. En die duisternis is ook een belangrijke kernwaarde van het gebied.

En dit gebeurt, terwijl er mogelijkheden zijn voor aansluiting bij grootschalige infrastructuur en industriegebieden (gebieden die al niet meer ongerept zijn) waar ook draagvlak is onder omwonenden. Bovendien zou het clusteren van windmolens een betere aanpak zijn, in plaats van het telkens aanwijzen van nieuwe windmolenlocaties, want met clustering kunnen natuur en landschap elders gespaard worden.

 

Expeditie Marker Wadden: oplevering Hoofdeiland

 20 december 2016

Nederland is officieel een nieuw eiland rijker: het hoofdeiland van de Marker Wadden. De feestelijke oplevering werd afgelopen weekend opgeluisterd door tientallen grote en kleine boten. Zaterdag 24 september zette staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (natuur) de eerste officiële stap op het nieuwe eiland in het Markermeer. in zijn kielzog volgden honderden natuur- en watersportliefhebbers. Natuurmonumenten legt hier samen met Rijkswaterstaat en Boskalis een archipel van eilanden aan die de natuur in het Blauwe Hart van Nederland een enorme impuls gaat geven. De eerste fase van Marker Wadden omvat in totaal circa 800 hectare en zal klaar in 2020 klaar zijn.

Eerste eiland boven water

Met een eiland van liefst 250 hectare in het Markermeer doet ons land haar waterbouwkundige naam weer eer aan. Projectdirecteur Roel Posthoorn van Natuurmonumenten: “Begin mei kwam het eerste stukje land boven water. Nu, vijf maanden later, ligt er een heel eiland. Daar hebben we met zijn allen hard voor gewerkt en daar zijn we enorm trots op. Afgelopen weekend kon iedereen het resultaat met eigen ogen bewonderen.” Dat deden enkele honderden bezoekers. Met driemaster Abel Tasman en in zijn kielzog een indrukwekkende vloot van grote en kleine schepen voer staatssecretaris Van Dam naar het eerste eiland van dit unieke natuurproject. Na dit weekend is het eiland pas in 2018 weer toegankelijk voor bezoekers.

Natuurherstel

De Marken Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer, als onderdeel van het Blauwe Hart. Het ontwerp pakt het slibprobleem aan en verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers en ondieptes. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich goed kunnen ontwikkelen. Al tijdens de bouw zijn er duizenden vogels geteld die het eiland als slaapplek gebruikten, zoals visdiefjes, zwarte sterns en verschillende meeuwensoorten.

Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat: “Rijkswaterstaat heeft een belangrijke taak om het Markermeer ecologisch te verbeteren. Hiermee laten we zien hoe we samenwerken met maatschappelijke partners aan een duurzame leefomgeving.“

”Niet alleen de natuur profiteert van dit project, voor de regio komt er met dit nieuwe land een belangrijke recreatieve bestemming bij”, zegt Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland. Bouwen met slib is bovendien een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is.

Help mee

Meehelpen om van Marker Wadden een vogelparadijs te maken? Doneer dan eenmalig voor de vogelparadijs in wording via deze link.

 

Tentoonstelling ‘100 jaar droge voeten’ in de Trekvogel van Flevo-Landschap

 19 december 2016

Dit jaar herdenken we de slachtoffers van 100 jaar geleden. Maar ook vieren wij dat we al 100 jaar droge voeten hebben rondom Het Blauwe Hart van Nederland. Onze fototentoonstelling ‘100 jaar droge voeten’ heeft zijn eindstemming bereikt: bezoekerscentrum de Trekvogel van Flevo-Landschap. Wij spreken hierover met Martin Jansen, directeur van Flevo-Landschap:

Op 22 oktober 2015 is de tentoonstelling geopend door gedeputeerde Jaap Lodders in het Nieuwland Erfgoed Centrum. Daarna is de expositie op tournee gegaan door het Blauwe Hart, langs de randen van het IJsselmeer. De tentoonstelling is nu terug in Flevoland op een bijzonder plek: als pop-up is hij geland in Nationaal Park Nieuwland dat ondertussen is opgericht. Daarmee is de cirkel rond, verteld Martin Jansen.

Bijzondere tentoonstelling

Hij geeft aan de tentoonstelling zo bijzonder te vinden, omdat de fotografen een zeer persoonlijke plek of persoonlijk moment hebben gekozen. Dit geeft het gebied prachtig weer en hierdoor komen de kernwaarden van Het Blauwe Hart goed naar voren: robuust en vitaal, maar tegelijkertijd intiem en een plek waar je oer belevingen op kan doen door wind, water en weidsheid. Het gebied is niet alleen belangrijk voor onze belevingen, het gebied geeft ons ook veel: recreatie, drinkwater, natuur en vis. Kortom: het is een gebied waar iedereen kan genieten en een gebied wat erg belangrijk is om wat het ons geeft.

Wil je de tentoonstelling ook graag bewonderen?

Nu kan het nog. De tentoonstelling is tot 25 oktober 2016 te zien in Bezoekerscentrum de Trekvogel. En je komst is zeker niet voor niets, want naast onze prachtige tentoonstelling is er nog meer te doen. Naast onze tentoonstelling hangen er exposities over de natuur van Flevoland, zoals de Lepelaarsplassen. Je kunt een wandeling maken naar de vogelkijkhut in de Lepelaarsplassen of fietsen door het Vaartsluisbos naar de Oostvaardersplassen, waar je ook een hapje kunt eten in het restaurant in het centrum van Oostvaarders. Je kunt naar het gemaal Blocq van Kuffeler lopen en hoogte verschil binnen en buitendijks ervaren. Kortom, er is genoeg te beleven. Kijk voor alle activiteiten op de website van het Flevo-Landschap.

De Trekvogel

De Trekvogel is de plek waar Almere letterlijk begonnen is, vertelt de heer Jansen. Hier verzamelden, aten en sliepen de pioniers die het land ontgonnen hebben toen het droogviel. Vlakbij onder de grond zijn schuilkelders uit de koude oorlog. Bedoeld om een crisiscentrum in te richten als er een atoomoorlog zou zijn. Nooit gebruikt gelukkig en helaas niet te bezichtigen.

Het Blauwe Hart

Uit de ramp die zich 100 jaar geleden voltrok, is Het Blauwe Hart ontstaan. Een gebied dat ooit levendig en dynamisch was en dat nu weer moet worden. Er zijn diverse projecten gaande om het ecologisch systeem van het Blauwe Hart weer levend en dynamisch te maken. “Ter hoogte van Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen zouden we een mooie stap kunnen maken door het water aan beide kanten van de dijk met elkaar te verbinden. De nu gescheiden systemen zullen dan een stuk rijker worden”, aldus Martin Jansen.

 

Boskalis baggert op biobrandstof voor Marker Wadden

 18 december 2016

Baggeraar Boskalis heeft de eerste fase van het project Marker Wadden afgerond. Het baggerschip dat het nieuwe natuurgebied aanlegde, deed dat voor de helft op biobrandstof. Dat meldt Goodfuels, de Nederlandse specialist in biobrandstoffen voor de scheepvaart. Het baggerschip Edax maakte voor het opspuiten van het nieuwe hoofdeiland in de Marker Wadden gebruik van biodiesel uit houtafval. Dat leverde een CO2-reductie op van 600 miljoen ton.

Biobrandstoffen

De proef is onderdeel van het Sustainable Marine Fuel Program, waar naast Boskalis en Goodfuels ook scheepsmotorbouwer Wärtsila bij betrokken is. Doel van deze partijen is biobrandstoffen betaalbaarder en breder beschikbaar te maken.

De biobrandstof wordt geproduceerd door het Finse UPM Biofuels. De brandstof kan worden gebruikt om fossiele diesel helemaal te vervangen. Dat zou volgens Goodfuels een CO2-besparing van 80 tot 90 procent kunnen opleveren. Ook de emissies van SOx en NOx zijn lager.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Maatregelen voor betere visstand in het Blauwe Hart

 17 december 2016

De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 had grote voordelen voor de veiligheid en de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse economie. Maar de aanleg veroorzaakte ook schade aan de natuur (was een ecologische ramp). Twee grote Nederlandse natuurgebieden – de Waddenzee en de Zuiderzee – werden plotseling van elkaar gescheiden. Met als gevolg dat de visstand in het IJsselmeer dramatisch terugliep en dat routes voor trekvissen naar het Europese achterland werden geblokkeerd.

De Nieuwe Afsluitdijk voor herstel

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk willen de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer herstellen. Dat is goed voor de natuur en in het bijzonder voor de visstand in beide belangrijke natuurgebieden. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen we de natuur bij onze strijd tegen het water vooral als tegenstander, die we buiten de deur moesten houden, zo vertelt Flos Fleischer, directeur van het Samenwerkingsverband. Geleidelijk aan veranderde dit inzicht. We proberen de natuur nu steeds meer te ontzien bij waterbouwkundige werken, want het kan zoveel mooier en beter voor natuur. De uitdaging én noodzaak is om de overgang tussen land en water op een vloeiender manier vorm te geven, want nu is de Afsluitdijk een kale barrière voor vissen die heel moeilijk te nemen is!

Maatregelen zijn:

Vispassage Den Oever groot succes

De dit voorjaar geopende vispassage in de Afsluitdijk bij Den Oever lijkt in ieder geval voor de intrek van glasaal een succes. Tellingen wijzen uit dat in de periode tussen half april en eind juni liefst 805.337 vissen de passage passeerden. Het overgrote deel, ruim 90%, betreft glasaaltjes. Ze hebben het zoete water van het IJsselmeer nodig om op te groeien tot paling. Tot voor kort wachtten de aaltjes tevergeefs voor de Afsluitdijk. Behalve glasaal maken ook voor vogels belangrijke soorten als stekelbaars en spiering gretig gebruik van de passage, zo blijkt uit de tellingen. Ook verdwaalde zoetwatervissen als snoekbaars, brasem en grondel weten de weg terug te vinden via de vispassage.

Eenvoudige techniek

De vispassage bij Den Oever is een zuiver technisch werk. Een buis door de voorhaven bij Den Oever mondt uit in een zoetwaterbak in het IJsselmeer. Door een pomp blijft het waterniveau in de bak altijd boven het zeeniveau staat. Hierdoor is er altijd een zoetwaterstroom van IJsselmeer naar Waddenzee die fungeert als een lokstroom.

 

Provincie Flevoland gaat voor Nationaal Park Nieuwland

 16 december 2016

14 september 2016 dienden de samenwerkende partners in Flevoland het bidbook voor hetNationaal Park Nieuw Land in bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarmee is de deelname aan de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ officieel. Nieuw Land dingt vanaf nu mee naar status van Nationaal Park van Wereldklasse. Binnen Nationaal Park Nieuw Land werken Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, Rijkswaterstaat, de gemeenten Lelystad en Almere en provincie Flevoland samen. In het bidbook laten zij zien hoe ze de natuurgebieden Oostvaardersplassen, Marker Wadden, Lepelaarplassen en Markermeer in en rond het Blauwe Hart verder met elkaar gaan verbinden, versterken en toegankelijk gaan maken voor het (inter)nationale publiek. Het Nationaal Park geeft een groene impuls aan zowel Flevoland als de metropoolregio Amsterdam.

Winnen

Om de status van Nationaal Park van Wereldklasse te verkrijgen, moet Nieuw Land de door het Ministerie van Economische Zaken uitgeschreven verkiezing tot ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ winnen. De uitverkoren parken zullen in binnen- en buitenland gepromoot worden als dé iconen van Nederland. Daarmee komen ze in het rijtje te staan van Amsterdam, Tulpen, Kaas, Klompen en Molens en zal naar verwachting van de provincie miljoenen kijkers trekken. Vanaf 14 oktober 2016 kan het publiek stemmen op hun favoriete natuurgebied. Naar verwachting wordt begin november 2016 bekendgemaakt welke gebieden als winnaar uit de bus komen.

Bekijk de video op Youtube of lees de samenvatting van het Bidbook. Kijk voor meer informatie op deze website. En laat je stem horen!

Natuurwaarden voorop

De 4 kerngebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en Markermeer hebben ongelofelijke natuurwaarden. Grootse kudde Konik paarden, edelherten en tal van bijzondere vogelsoorten. Het gebied vertelt als geen ander het unieke Nederlandse verhaal van land maken uit water. Voorop staat dat de natuur zorgvuldig beschermd wordt. Tegelijkertijd maken de partijen deze bijzondere natuur en cultuur beter beleefbaar voor gasten uit binnen- en buitenland. Het gebied wordt toegankelijker en komen er meer recreatiemogelijkheden.

Pop-up recreatie

Bijzonder in het bidbook zijn de plannen om met pop-up recreatieactiviteiten te gaan werken. De natuur bepaalt in grote mate wanneer iets op een bepaalde plek wel of niet kan. Zo wordt een bezoek aan het park iedere keer anders en altijd een avontuurlijke belevenis. Ondernemers worden uitgenodigd met ideeën voor pop-up recreatie te komen.

 

Memorabele vijfde zwemtocht rond Pampus

 15 december 2016

Het was weer fantastisch! Ons jaarlijkse zwemevent rond Pampus werd zondag 28 augustus voor de vijfde keer gehouden. 200 deelnemers zwommen mee, waaronder een groep openwaterzwemmers uit Turkije. Na wat onweer en een regenbui kon de prestatietocht starten. Een krachtig opstekende wind maakte de wat later beginnende tocht van de wedstrijdzwemmers onverwacht pittig. Opnieuw liet het Blauwe Hart zich van zijn goede kant zien met fantastische vergezichten en indrukwekkende wolkenluchten. Pure Holland promotie die zeker tot in Turkije zal worden doorverteld.

Ons jaarlijkse zwemevent wordt steeds groter

Nog nooit deden zoveel mensen mee en nog nooit hadden we ook een groep deelnemers uit Turkije. Samen met de jubileumbarbecue aan het slot was dit een editie die we niet snel zullen vergeten.

De eerste deelnemers die het water in gingen waren de zwemmers van de prestatietocht. Ze konden één of twee ronden zwemmen. De meesten haalden hun doel, slechts een paar ‘stapten’ uit. Ze hadden zich verkeken op het grillige natuurwater rond Pampus dat zich steeds weer wisselend gedraagt. De wedstrijdzwemmers vertrokken daarna voor een tocht van drie ronden om het eiland, 2700 meter in totaal. Zij haalden allen de eindstreep en dat was gezien de wind en de golven een hele prestatie!

Turkije

12 Turkse open waterzwemmers deden, op uitnodiging van zwemcoach Marjon Huibers van zwemschool Swimfantastic, mee aan de zwemwedstrijd. Ze hadden hun eigen t-shirts laten maken waarmee ze na afloop nog een prachtig gebaar maakten door de shirts te doneren aan het goede doel, de bijdrage aan een onderzoeksschip voor het IJsselmeergebied.

Swimfantastic

Dit jaar had de organisatie de samenwerking gezocht met Marjon van Swimfantasic. Ter voorbereiding op het rondje Pampus heeft zij 3 workshops in het water gegeven. Daar leerde ze je hoe je het beste koers kan houden in open water en werd o.a. de ademhalingstechniek bijgeschaafd. Door haar workshops kon Flos Fleischer (directeur Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart) echt genieten van haar eerste rondje Pampus!

Donaties voor onderzoek

Samen met een gulle gift van de vereniging van beunschepen hebben de deelnemers  € 4815,08 bijeengebracht als bijdrage aan een onderzoeksschip van de Universiteit van Amsterdam. Dit bedrag werd na een klinkende toespraak van Joost Wentink, voorzitter van het Samenwerkingsverband het Blauwe Hart, aangeboden aan Harm van der Geest, aquatisch ecoloog bij het UvA-Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica. Hij wil met zijn collega’s een schip kopen en inrichten voor veldonderzoek in het Markermeer en IJsselmeer. Van der Geest noemde het bedrag een ‘vliegende start’ voor het schip dat volgend jaar moet gaan varen. Volgens de onderzoeker is nog veel onbekend over de oorzaken van de achteruitgang van het (onderwater) ecosysteem van het Markermeer. Ze hopen met meet- en monsterapparatuur die oorzaken te achterhalen. We zullen zeker nog verslag doen van de ontwikkelingen rond het schip en de onderzoeksresultaten.

De uitslag

Prestatietocht, vrouwen: Douce van Beukering

Prestatietocht, mannen: Ruud Mets

Wedstrijdtocht, vrouwen: Marein de Jong

Wedstrijdtocht, mannen: Bart Groenemans

Aanmoedigingsprijs: Rosa Schot

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor deze in vele opzichten fantastische dag!

 

 

Sterkere Markermeerdijken

 14 december 2016

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat tussen 2017 en 2021 de ruim 33 kilometer lange Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Grote delen van de historische dijken zijn niet stabiel genoeg meer om bij extreme omstandigheden de ongeveer 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Veengrond als ondergrond, beschermde dorpsgezichten, cultuurhistorie, Natura 2000 gebied en Ecologische Hoofdstructuur zijn allemaal uitdagingen die bij dit project het hoofd geboden moeten worden. HHNK voert dan ook intensief overleg met alle betrokken partijen, zowel de partners als alle omwonenden.

Historisch dijklandschap

De dijken langs de Markermeerkust, zoals de Zeedijken en de Waterlandse Zeedijk die onderdeel is van de Noorder IJdijk, zijn provinciaal monument met een lange geschiedenis. Ze horen al eeuwenlang bij het Noord-Hollandse polderlandschap. De Waterlandse Zeedijk bijvoorbeeld stamt uit 1300. Oorspronkelijk in de middeleeuwen aangelegd als bescherming tegen het water van de Zuiderzee kronkelen ze langs polders en dorpjes waar mensen hebben gewoond die ooit leefden van de Zuiderzee. De vele bochten en wielen tonen de dijkdoorbraken uit het verleden. De laatste was honderd jaar geleden: de watersnoodramp van 1916, dit jaar herdacht.

Toch waterkering

In de oorspronkelijke plannen, toen er nog sprake was van de Markerwaard als vierde IJsselmeerpolder, zouden de oude dijken slechts langs een randmeer komen te liggen. Toen de Markerwaard definitief niet doorging (2003) veranderde de situatie: de dijken kregen weer de status van primaire waterkering.

De toetsing op geschiktheid voor die taak (2006) kwamen ze echter niet door. Klimaatverandering, extreem weer en daardoor kans op vaker hoog water zorgen voor verzwaarde veiligheidseisen. De dijken zijn op een aantal plaatsen niet hoog genoeg en ze zijn instabiel. Wanneer hoog water lange tijd tegen de Markermeerdijken aan drukt zijn er als gevolg van de instabiliteit een aantal scenario’s mogelijk, bijvoorbeeld dat de dijk zijn kracht verliest en gaat afschuiven.

De dijken zijn dus hard aan een opknapbeurt toe. HHNK is bezig met een versterkingsprogramma, maar wel een waarbij het bijzondere karakter van het gebied behouden blijft.

Alliantie

Gezien de complexiteit van het project heeft HHNK de Alliantie Markermeerdijken in het leven geroepen. De Alliantie Markermeerdijken is een bundeling van krachten tussen HHNK en een aantal grote ondernemingen. In nauwe samenwerking wordt de dijkversterking uitgevoerd. Kennis, ervaring en creativiteit worden op die manier in de planvormingsfase al samengebracht; problemen, latere veranderingen en daarbij behorende kostenverhogingen hopelijk zo veel mogelijk voorkomen. Er gaat gebruik gemaakt worden van heel nieuwe technieken en methoden, zoals Dijken op veen en de oeverdijk. De Alliantie wil zoveel mogelijk bodemgegevens verzamelen over de ondergrond, zowel over de landbodem als over de waterbodem. Om die reden wordt er regelmatig onderzoek gedaan in het gebied rondom de Markermeerdijken.

Per 1 januari 2017 wijzigt de Waterwet wat inhoudt dat er nieuwe veiligheidsnormen komen, gebaseerd op een risicobenadering. De Alliantie Markermeerdijken gaat de nieuwe regels in het definitieve projectplan voor dijkversterking meenemen. Op dit moment is er nog niets definitief en is men nog met alle betrokken partijen in overleg. De verwachting is dat de definitieve plannen in 2017 gereed zijn, met als uiteindelijke doel dat de dijken er weer vijftig jaar tegen kunnen.

Dijken op veen

Een deel van de Markermeerdijken staat op een ondergrond van veen. Kennisinstituut Deltares heeft gezorgd voor een rekenmodel ‘Dijken op veen’ waarmee de benodigde sterkte van de dijken berekend kan worden gekoppeld aan het gedrag van veengrond. Onderzoek heeft uitgewezen dat het veen onder de dijken sterker is dan gedacht. Het rekenmodel van Deltares is aangepast aan de specifieke eigenschappen van veen. Maar feit is wel dat bij belasting vervorming op treedt. Om die reden heeft Deltares de interactie tussen dijk en veengrond onderzocht.

Voorgangers HHNK

HHNK is niet de eerste organisatie die zorg draagt voor de dijken langs de voormalige Zuiderzee. Al in 1843 ging een aantal waterschappen samenwerken in de ‘Dijkvereeniging Noorder IJ en Zeedijk’ om delen van de dijken te beheren. Deze vereniging ging in 1919 op in Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier dat naar aanleiding van de watersnoodramp in 1916 was opgericht. Er was behoefte aan centralisatie en zeven kleine waterschappen werden opgeheven. Het hoogheemraadschap was verantwoordelijk voor alle zeeweringen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: het Noorderkwartier.

De aanleg van de Afsluitdijk (geopend in 1933) zorgde voor vermindering van de kilometers zeewering die onderhouden moesten worden en in de loop der jaren veranderden de taken. In 2003 is na een aantal fusies het huidige Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontstaan.

Meer weten over de plannen voor de Markermeerdijken of wilt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden over de laatste ontwikkelingen, klik dan hier.

 

Onze partners