Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Vogelaars op Pampus

20-09-2017 00:00

Op Pampus zijn er alle jaargetijden tientallen verschillende soorten vogels te zien. Over die vogels en hun levenswijze valt van alles te vertellen: waarom zien we in de zomer andere vogels dan in de winter? Waarom trekken sommige soorten weg en andere niet? Vogelaars Engbert van Oort en Dick Jonkers komen al jaren op Pampus om vogels te vangen en te ringen en kunnen je deze antwoorden geven. Kijk met ze mee en ontdek wat er op Pampus vliegt, nestelt en broedt.

De vogelaars zijn op Pampus aanwezig op 20 september, 4, 18, 20, 25 en 27 oktober 2017.

Kijk voor meer informatie op www.pampus.nl

 

Fietsen langs het IJsselmeer

Het IJsselmeer is maar liefst 1100 vierkante kilometer groot. Het meer grenst aan diverse steden, waaronder Makkum, Lemmer, Enkhuizen en Den Oever. Omdat het meer zo groot is, zijn er tientallen mooie fietsroutes in de omgeving van het IJsselmeer uitgestippeld. De vijf mooiste fietsroutes in de omgeving, zijn de volgende:

  • Rondje IJsselmeer
  • Route Morrapad
  • Route Door het Friese Hemel en Hel
  • Route Sud Westergoapaad
  • Route Gaasterland

Wil je meer weten over deze fietsroutes? Lees dan snel verder, want in onderstaande alinea’s worden de fietsroutes stuk voor stuk kort beschreven.

Rondje IJsselmeer

Rondje IJsselmeer is veruit de bekendste fietstocht in de buurt van het IJsselmeer. Zoals de naam van deze route al verklapt, gaat de fietstocht rond het IJsselmeer. Je kunt de ronde overigens op verschillende manieren rijden, namelijk langs het water in Friesland of dwars door Flevoland. De route die je kiest, bepaalt het aantal kilometers dat je af moet leggen. Let op: een rondje IJsselmeer is zeker niet kort, namelijk gemiddeld 300 kilometer.

Route Morrapad

Route Morrapad is minder bekend dan het rondje IJsselmeer, maar ook zeker de moeite waard. De route start in Rijs en gaat vanuit hier naar Galamadammen, Hemelum, Warns en langs de oevers van het IJsselmeer naar de woonplaats Mirns. Ook gaat de route door het Rijsterbos, want hier moet je doorheen om terug naar Rijs te gaan. Omdat het een rondrit betreft, kun je jouw fietstocht overigens ook ergens anders op de route starten.

Route Door het Friese Hemel en Hel

De naam van deze route is misschien een beetje vreemd, maar ook deze route is erg bijzonder. Zo brengt de route Door het Friese Hemel en Hel je door het prachtige Friese landschap vol weilanden, meren en sloten. Natuurlijk kom je ook langs het IJsselmeer, namelijk van het Rijsterbos langs de IJsselmeerkust naar Stavoren.

Route Sud Westergoapaad

Route Sud Westergoapaad start in Workum en brengt je uiteindelijk in Ferwoude, om vanuit Ferwoude met een omweg naar Makkum te fietsen. Vanuit Makkum rijd je langs het IJsselmeer naar de woonplaats Gaast, om vanuit hier weer terug naar Workum te fietsen. Omdat het een rondrit is, kun je de route ook op een andere plek starten. Zo hoef je niet te vertrekken in Workum, maar kun je ook starten in Ferwoude, Makkum of Gaast.

Route Gaasterland

Route Gaasterland loopt door het zuidwesten van de provincie Friesland. De tocht voert je niet alleen langs de IJsselmeerkust, maar ook door diverse prachtige bossen en houtwallen. De volledige route is uitgezet in Gaasterland, een groene streek waar je echt je ogen uitkijkt. De totale afstand van de route is 33 kilometer.

Een lange fietstocht maken: wat moet je meenemen?

Ga je een lange fietstocht maken, dan zijn er altijd een paar dingen die je mee moet nemen. Denk hierbij niet alleen aan een bidon met voldoende water en een paar boterhammetjes voor onderweg, maar ook aan een fietspompje, een regenjas en bij ruige tochten zelfs binnenbanden en een helm. Zeker als je het rondje IJsselmeer gaat fietsen, zijn deze items voor in de bagage een must. Deze tour is namelijk niet alleen lang, maar kan ook vrij ruig zijn. Voldoende bagage meenemen dus!

 

Bron: www.fietsenopfietsen.nl

 

Laatste nieuwsVerkenning Ecologische Maatregelen Markermeer

 8 november 2017

Rijkswaterstaat heeft onlangs een update over het project “Verkenning Ecologische Maatregelen Markermeer” (het vervolg op het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop) verzonden.

Verkenning Markermeer

De verkenning is het afgelopen jaar door Rijkswaterstaat uitgevoerd in opdracht van DG Ruimte en Water van het ministerie van Intrastructuur en Milieu. Het doel van de verkenning was om een investeringsbeslissing te nemen over de inzet van een budget van vijftien miljoen euro, dat voor het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop ter beschikking stond voor één of meerdere kansrijke fysieke maatregelen die op korte termijn uitgevoerd konden worden. Dat besluit heeft Stuurgroep Markermeer-IJmeer (SMIJ) nu genomen.

Negen miljoen euro naar maatregelen Noord-Hollandse kust en Trintelzand

De SMIJ heeft op 28 september 2017 geadviseerd negen miljoen euro te investeren in twee gebieden in en rond het Markermeer. Drie miljoen euro is voorzien voor maatregelen van natuurvriendelijke oevers aan de Noord-Hollandse kust. Daarnaast is zes miljoen gereserveerd voor extra areaal ondiep en luw gebied op het Enkerhuizerzand, aansluitend op het project Trintelzand A+.

Op 30 maart 2017 heeft SMIJ zich achter het plan van Rijkswaterstaat geschaard om in dit gebied zes miljoen euro te investeren van het budget voor de Kader Richtlijn Water (KRW). Voor het gebied Trintelzand-Enkhuizen is hiermee een totaalbudget van twaalf miljoen euro beschikbaar. Aan het eind van het jaar wordt dit besluit bekrachtigd in de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland en Flevoland en door de minister van Infrastructuur en Milieu.

Trintelzand A+

Tevens werd er besloten een deel van het budget (zes miljoen euro voor KRW-maatregelen) te bestemmen voor de realisatie van een project voor ongeveer 180 ha luwte, ondiepte en land-waterovergangen op het Enkhuizerzand: Trintelzand A+. Uitvoering vindt plaats voor 2021, in combinatie met de versterking van de Houtribdijk.

Daarnaast is het aantal zoekgebieden, voor de inzet van het resterende budget van negen miljoen euro voor een ecologische maatregel met recreatief medegebruik, ingekaderd tot vier zoekgebieden aan de randen van het Markermeer:
–        Noord-Hollandse kust;
–        Enkhuizen-Trintelhaven (Trintelzand B);
–        Trintelhaven-Lelystad (Marker Wadden);
–        Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen.

Lees verder over dit project in de verkenning-ecologische-maatregelen-markermeer van Rijkswaterstaat. (PDF)

Hoe nu verder?

Op basis van het advies van SMIJ zetten de provincie Noord-Holland en Flevoland de besluitvorming in gang over de inzet van de provinciale middelen. Naar verwachting nemen Provinciale Staten van beide provincies hierover eind 2017 een besluit. Daarna neemt de minister van Infrastructuur en Milieu het definitieve formele besluit over de besteding van de negen miljoen euro.

 

Afsluitdijk Wadden Center

 1 november 2017

Het Afsluitdijk Wadden Center wordt de plek waar (buitenlandse) toeristen het verhaal van onder andere Dutch Delta Design, Unesco Werelderfgoed Waddenzee, het IJsselmeer en de Vismigratierivier kunnen beleven. Door de ontwikkeling van een toeristische toegangspoort op de Afsluitdijk wordt de toeristisch-economische structuur versterkt.

Wat is het?

Bij Kornwerderzand wordt het Afsluitdijk Wadden Center gerealiseerd. Hier vertellen we straks het verhaal van het UNESCO Werelderfgoed De Waddenzee, de Vismigratierivier, de vernieuwde, toekomstbestendige Afsluitdijk en het IJsselmeer als Blauwe Hart van Nederland. Het Afsluitdijk Wadden Center beperkt zich niet tot een traditioneel gebouw met daarin een informatiecentrum. Het wordt een totaalbeleving met daarin onderdelen die Kornwerderzand en de Afsluitdijk tot een bezienswaardigheid maken.

Startpunt voor breder bezoek

Zo wordt het Afsluitdijk Wadden Center het startpunt voor een bezoek aan het Kazemattenmuseum, de mogelijk verruimde schutsluizen, de te renoveren spuisluizen en de mogelijk te realiseren Vismigratierivier. In de aanloop naar Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad 2018 is Kornwerderzand bovendien één van de belangrijkste poorten naar Fryslân.

Ontwikkelingen faciliteren

De Nieuwe Afsluitdijk wil initiatieven – publiek en privaat – die gerelateerd zijn aan het verhaal van de Afsluitdijk faciliteren. Dit betreft verhalen over onder meer de ontstaansgeschiedenis van de dijk, de Vismigratierivier, zoet-zout, UNESCO Waddenzee en het IJsselmeer. De ontwikkeling van niet-Afsluitdijk gerelateerde concepten faciliteren we in het achterland (de halters). Dit zijn de gebieden waar de Afsluitdijk in Noord-Holland en Friesland weer aanlandt.

Denk hierbij aan het op de Strip te ontwikkelen centrum in Den Oever en de huidige (maritieme) initiatieven in de Willemshaven te Harlingen.

De (bouw)werkzaamheden zijn hier via de webcam te volgen.

Bron: www.denieuweafsluitdijk.nl

 

Boek: Polderkoorts

 1 november 2017

De aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering van Flevoland worden gezien als het grootste waterbouwkundig project ooit in Nederland. Maar de keerzijde van dit succes bleef lange tijd onbelicht. Emiel Hakkenes brengt daar verandering in brengen met zijn boek Polderkoorts. Daarin legt hij uit hoe de Zuiderzee verdween en wat de keerzijde daarvan betekende voor de ondernemers en vissers in met name Harderwijk en Elburg.

Hakkenes (40) kwam enige tijd geleden op het idee om dit eens uit te zoeken, vertelt hij in de radiostudio van Omroep Gelderland. ‘Toen mijn vorige boek verscheen, was er ook een boekje over Volendam dat uitkwam. Daar zat een hoofdstukje in wat de afsluiting van de Zuiderzee betekende voor de vissers. Toen kwamen we tot de conclusie dat daar wel een heel boek in zit.’ En zo is Hakkenes over die vraag gaan nadenken en op onderzoek uit gegaan.

De Afsluitdijk is het mooiste, beste en meest grandioze wat Nederland ooit gepresteerd heeft, maar er zat ook een andere kant aan het verhaal. ‘Er moeten ook mensen zijn die daar de dupe van zijn geworden’, zegt Hakkenes. En naast Volendam had je ook een hele Gelderse kust die daar iets van gemerkt heeft, zoals Harderwijk en Elburg en daar was weinig over terug te lezen. Volgens Hakkenes is deze keerzijde weggepoetst in de geschiedenis.

De uiteindelijke aanleiding om de Zuiderzee aan te pakken, kwam in 1916 vanwege een grote overstroming. ‘Nederland kon nu laten zien waar het toe in staat was. De slag in Verdun was in volle gang en terwijl andere landen met tanks en vliegtuigen hun grondgebied aan het uitbreiden waren,  deden wij dat met pompen op een vreedzame manier.’

Verzet was hevig

Er was een man die niet blij was met het plan: Eibert den Herder uit Harderwijk. ‘Je vindt hem vooral terug in de voetnootjes waarin hij werd weggezet als die ene gek die er tegen was.’ Daar geloofde Hakkenes niets van en hij ging dieper op onderzoek uit. Den Herder is toen een strijd begonnen tegen de drooglegging. ‘Hij publiceerde boekjes waarom het zo’n slecht idee was en mocht overal door het land spreekbeurten houden.’

Maar ondanks zijn protest ging de bouw van de Afsluitdijk gewoon door. ‘Hoe langer de bouw doorging hoe radicaler zijn protest. Hij deed zelfs mee met de Tweede Kamerverkiezingen om zo de bouw te stoppen.’

Veel gebracht

De drooglegging heeft verschillende dingen gebracht. ‘Je kan het op twee manieren bekijken, namelijk positief of negatief.’ Volgens Hakkenes wordt die positieve manier erg vaak al gebracht. ‘Veiligheid, minder kans op overstromingen, een extra provincie voor de landbouw. Maar daar stond wel iets tegenover. ‘Het viswater is verdwenen en hele gemeenschappen raakten hun middelen van bestaan kwijt.’

Ook het hele biologische leven is veranderd en dat besef dringt langzaam door bij de mensen die er nu over gaan. Zo moet er een nieuwe visgeul komen waardoor vissen zowel in de zee als in het IJsselmeer kunnen komen. ‘Die lopen nu nog tegen een doodlopende muur van de Afsluitdijk aan.’

Er is dus een verschuiving dat we meer om het milieu gaan geven. ‘En er was al iemand in 1931 die daar al wat over heeft gezegd, dus eigenlijk krijgt Eibert den Herder nu gelijk.’

 

Bron: www.omroepgelderland.nl

 

Nieuws, achtergronden en resultaten onderzoek Wageningen University & Research IJsselmeergebied

 1 november 2017

Het IJsselmeer, het Markermeer en de Veluwerandmeren worden sterk beïnvloed door regionale economische ontwikkelingen. Bovendien verandert het klimaat en is het effect van de Zuiderzeewerken nog steeds merkbaar. Extra maatregelen worden nu in overweging genomen om het water- en natuurbeheer toekomst- en klimaatbestendig te krijgen. In het oog springende voorbeelden zijn de aanleg van de Marker Wadden en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten uit onderzoek van Wageningen University & Research over het IJsselmeergebied.

Onderzoek

Wageningen University & Research voert meerjarig onderzoek uit in het IJsselmeergebied in opdracht van o.a. Economische Zaken, Rijkswaterstaat en stichting EcoShape. Hierbij werken ze nauw samen met o.a. Natuurmonumenten, Deltares en PBL in netwerken zoals het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), NKWK, LIFE IP Delta Natuur en het nationale Deltaprogramma. Ook zijn er verschillende NWO-projecten en vindt er advieswerk plaats voor omliggende provincies en waterschappen. Voor uitgebreide informatie klik hier.

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!of bekijk het nieuwsbriefarchief

Onze partners