Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Zwemevent

27 augustus, 2017

Save the date!

Zondag 27 augustus 2017, Zwemevent Pampus

Details volgen nog, wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen.

 

Laatste nieuwsNieuwe voorzitter van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk

 1 april 2017

Graag stellen we hierbij kort onze nieuwe voorzitter voor: Joop Bongers.

 

sportvisserijnederlandJoop Bongers is directeur van Sportvisserij Nederland, een van de partners van de Coalitie.
Met de aansluiting van Sportvisserij Nederland bestaat de Coalitie niet meer alleen uit natuurorganisaties. Sportvisserij Nederland is -naast haar inzet voor een goede onderwaternatuur- een hele grote recreantenorganisatie.

 

Bij Sportvisserij Nederland zijn bijna 600.000 mensen aangesloten die graag langs de waterkant of vanaf een boot een hengel willen uitgooien. De landelijke koepelorganisatie zorgt dat er mag worden gevist, dat de wateren natuurlijk worden ingericht en beheerd, dat er een gezonde visstand is en dat  de wateren bereik- en bevisbaar zijn voor sportvissers. Zij geeft de VISpas uit en verzorgt opleidingen voor de jeugd. Communicatie naar politiek en samenleving d.m.v. lobby, websites, magazines en eigen tv programma’s is een belangrijke activiteit.

 

Sportvisserij Nederland is de derde sportbond binnen het NOC*NSF. De hengelsportorganisatie is trekker van de samenwerking van de buitensportbonden (varen, wandelen, fietsen, paardrijden etc.)
Buiten het feit dat we blij zijn dat Sportvisserij Nederland is aangesloten bij de coalitie, verheugen we ons ook op de samenwerking met Joop als nieuwe voorzitter!
Met zijn motto: Samen sterker voor het IJsselmeergebied, gaat dit zeker een succes worden.

 

Afscheid Joost Wentink

 31 maart 2017

“2017 is een belangrijk en kansrijk jaar voor het IJsselmeergebied!”….dat benadrukt vertrekkend voorzitter Joost Wentink van Stichting het Blauwe Hart.

Komend uit de ingenieurswereld zag  Joost het bij het aanvaarden van het voorzitterschap medio 2010 als een uitdaging  om de verbinding te leggen tussen de harde bètakant en de wat meer alfa georiënteerde wereld van de natuurorganisaties betrokken bij het IJsselmeergebied. Volgens Joost een spannende uitdaging met een interessante interactie!

 

Ter ondersteuning van Flos Fleischer, die als directeur met haar directe medewerkenden een enthousiast team vormt met echt hart voor het Blauwe Hart heeft Joost zich de afgelopen 6 jaren actief ingezet voor het op de kaart zetten van het gebied, zodat het de aandacht zou krijgen van beslissers en investeerders die het verdiend. En dat is nu een feit, daar is hij trots op.

 

Vooral bij Rijk en provincies is het IJsselmeergebied als “het Blauwe Hart van Nederland” een begrip geworden en gaan leven. De Delta aanpak waterkwaliteit en de Gebiedsagenda 2050 erkennen dat, zoals Frits Palmboom het zo mooi karakteriseert, het als gebied van Metropolitane verademing van grote waarde is voor de toekomst van Nederland. Dit biedt mooie kansen voor investeringen die het gebied versterken en toekomstbestendig maken. Na de Delta werken en Ruimte voor Rivier is in de 21e eeuw het IJsselmeergebied, met de Markerwadden en de Vismigratierivier als iconen, in potentie het gebied waar Nederland in de praktijk kan laten zien wat het vermag op het gebied van Bouwen met de Natuur. Kansen die dit jaar verzilverd kunnen en moeten worden, benadrukt Joost.

 

Hij raakte naar zijn zeggen in toenemende mate gefascineerd bij wat er nog ontdekt moet worden om de onderwater polder, die het IJsselmeer vormt, goed in te richten. Hierbij is, volgens hem, verbinding tussen de theorie en de praktijk onmiskenbaar noodzakelijk. De kennis van de vissers, vogelaars en bewoners moet verbonden worden met die van de wetenschap en adviseurs om op een verstandige en duurzame manier invulling te geven aan het begrip maakbare natuur. Alleen met een goed functionerende ‘IJsselmeer academie’ waarbinnen theorie en praktijk hand in hand deze ontdekkingstocht aangaan zal er borg voor kunnen staan dat we straks de meest optimale keuzes weten te maken bij het investeren in de kwaliteiten van dit gebied.

 

Het IJsselmeergebied is een gebied met vele gezichten. Daardoor is het Blauwe Hart van iedereen maar tegelijkertijd van niemand. Dit feit vormt een belangrijke uitdaging voor de binnenkort nieuw te vormen Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk, die als verbreding van het samenwerkingsverband in deze vorm wordt voortgezet. Waarin nu ook Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en PWN structureel aanschuiven als organisaties, die zich inzetten voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied. Een samenwerking tussen verschillende organisaties die het zicht op integraliteit mogelijk maakt. Niemand kan het alleen, dat is te ingewikkeld. Daarvoor zijn de uitdagingen te gedifferentieerd.

Belangrijkste opgave voor de nieuwe voorzitter en partners van de Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk is, volgens Joost het stimuleren van actieve inzet voor een integrale benadering van het gebied, breder dan vanuit alleen de eigen projecten

 

Als bestuurslid van de Stichting Transitie IJsselmeer blijft hij betrokken bij de verduurzaming van de beroepsvisserij in het IJsselmeergebied en zullen we elkaar nog veelvuldig blijven ontmoeten. Dus zeker niet uit het (blauwe) hart maar voorlopig ook nog niet uit het oog! Joost wenst het gebied en de samenwerkingspartners voor de toekomst een blijvende en constructieve samenwerking toe en verzilvering van alle mooie kansen die er nu liggen.

 

Onderzoeksschip Markermeer

 31 maart 2017

Dankzij alle deelnemers en sponsoren van Rondje Pampus 2016 hebben wij Harm van der Geest, aquatisch ecoloog bij het UvA-Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, vorig jaar een cheque kunnen overhandigen met een fantastisch bedrag van € 4.815,08 voor een nieuw onderzoeksschip voor in het Markermeer. Maar hoe is dat eigenlijk afgelopen?

Het zo ver!

De bouw van het onderzoeksschip is begonnen. Er is genoeg geld ingezameld voor de bouw van het nieuwe onderzoeksschip voor het ecologisch onderzoek in het Markermeer, door onderzoekers en studenten van de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is ook het contract met de scheepswerf getekend en is de bouw begonnen. De boot wordt gebouwd door Stormer Marine Workboats in Amsterdam en zal naar verwachting aan het begin van de zomer te water gaan.

R.V. Dreissena

Het schip heeft inmiddels ook al een naam: R.V. Dreissena. R.V. is de internationale afkorting van ‘Research Vessel’, en geeft aan met welk doel het schip rondvaart. Dreissena is een geslacht van mosseltjes uit de familie van de Dreissenidae. Tot dit geslacht behoren onder andere de Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) en de Quaggamossel (Dreissena bugensis). Deze twee mossels spelen een zeer belangrijke sleutelrol in de veranderende ecologie van het Markermeer. Een toepasselijke naam dus!

Alleen dankzij alle sponsoren

Dit allemaal is mogelijk gemaakt dankzij belangrijke bijdragen en medewerking van het Amsterdams Universiteitsfonds, Samenwerkingsverband het Blauwe hart, alle deelnemers aan het zwemevent rond Pampus, het Wetenschapsknooppunt, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Rijkswaterstaat, Stormer Marine workboats, Raymarine, Bataviahaven Lelystad en natuurlijk alle particuliere crowdfunders van de UvA!

Waar ging het ook al weer om?

Het Markermeer is onderdeel van het IJsselmeergebied: het Blauwe Hart van Nederland. Dit is een beschermd natuurgebied met een grote natuurwaarde. De ecologie van het meer staat echter onder druk: het is slecht gesteld met de leefbaarheid en vogels en vissen verdwijnen in rap tempo. Er zijn tal van initiatieven die de waterkwaliteit en leefbaarheid moeten verbeteren maar omdat we eigenlijk niet goed weten hoe het systeem werkt, is niet duidelijk of deze initiatieven het gewenste resultaat zullen hebben. Fundamenteel onderzoek is daarom nodig om het systeem beter te begrijpen. Met dank aan alle sponsoren wordt er nu een volwaardig onderzoeksschip gebouwd waarmee op een veilige manier experimenteel veldonderzoek kan worden verricht. Een goed uitgerust onderzoeksschip stelt UvA in staat het hele jaar door op ecologisch relevante locaties in het Markermeer monsters te verzamelen en metingen te verrichten. De boot wordt uitgerust met specialistische meetapparatuur en zal een impuls geven aan nieuwe onderzoeksprojecten en samenwerkingen op het gebied van de biologie, de hydrologie en de sedimentologie. Het schip fungeert daarmee als vliegwiel in het onderzoek in het Markermeer. Zo komt er beter inzicht in de ecologie van het meer en kan er effectiever ingezet worden op het behoud van de leefbaarheid. Ook kan dit onderzoek in Nederland leiden tot een beter begrip en duurzaam beheer van grote kunstmatige meren elders in de wereld.

 

Bron: www.markermeer-onderzoek.nl

 

Het Zuiderzeemuseum houdt ambachten levend

 27 maart 2017

Het Zuiderzeemuseum houdt ambachten levend en dit seizoen krijgen de ambachten zelfs nog extra aandacht. Bezoek in het buitenmuseum de werkplaatsen van de zeven kernambachten: zeilmakerij, touwslagerij, smederij, kuiperij, mandenmakerij, visrokerij en stoomwasserij. De ambachtslieden vertellen je er graag alles over.

 

Maak kennis met verschillende ambachten

Verder maak je kennis met ambachtelijke materialen uit het Zuiderzeegebied. En omdat het accent nu ook ligt op deelname aan het maakproces, is er dit seizoen een nieuw paviljoen: het doe-het-zelf-paviljoen. Hier word je uitgedaagd te ontdekken wat je met je eigen handen kunt maken. Het paviljoen biedt daarnaast workshops en films van het maakproces van ontwerpers: er is onder andere een film te zien van studenten van de Design Academy Eindhoven waarin raakvlakken worden gezocht tussen Dutch Design en oude ambachten. Zo belicht het Zuiderzeemuseum de verbinding van het ambacht met hedendaags design.

 

Doe-het-zelf-paviljoen

In dit paviljoen worden de bezoekers uitgenodigd zelf – als amateurambachtslieden – aan de slag te gaan met verschillende materialen die aanhaken bij oude ambachten. Zo kan er gewerkt worden met touw, zeildoek, bezemstelen en ‘kloten’, maar ook met een variatie aan grote, creatieve en hedendaagse materialen. Iedereen kan hier haar of zijn creativiteit en ambachtelijke vaardigheden ontdekken of verder ontwikkelen. Er is een werkplaatsbegeleider in het paviljoen die de bezoekers op weg helpt.

Gedurende het seizoen worden er ook diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals workshops of bezigheden die voortvloeien uit de speciale ambachtsweekenden; elke maand is er één weekend een specifiek ambacht extra belicht.

 

Ambachtenweekenden

22 – 23 april Mandenvlechtweekend

20 – 21 mei Smeedweekend

10 – 11 juni Touwslaanweekend

1 – 2 juli Zeilmaakweekend

11 – 13 augustus Maritiem festival (visserijambachten)

16 – 17 september Stoomweekend

7 – 8 oktober Kuipweekend

 

Filmhuis

In het filmhuis van het buitenmuseum draait een documentaire van filmmaakster Wendy van Wilgenburg over zes ambachtslieden die vandaag de dag nog werken rond de voormalige Zuiderzee. Zij vertellen over het uitvoeren van hun ambacht in 2017, waarbij wordt stilgestaan bij actuele bedreigingen, zoals gebrek aan opvolgers, milieuregels, klagende omwonenden en onbekendheid bij de jongere generaties.

 

Historische portretten

In de kerkbuurt hangt in de fotosalon een kleine tentoonstelling over de diverse werkplaatsen van het museum met historische portretten van ambachtslieden uit het voormalige Zuiderzeegebied. Waar komen de werkplaatsen vandaan? En welke functie hadden ze?

 

Studio ZZM

Bezoek vanaf vrijdag 30 juni in het binnenmuseum de tentoonstelling Studio ZZM. De tentoonstelling toont het resultaat van de samenwerking tussen de zeven leermeesters van het Zuiderzeemuseum en zes (inter)nationale ontwerpers.

 

Kom naar het Zuiderzeemuseum en maak het mee!

 

Bron: www.zuiderzeemuseum.nl

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!pampus

Onze partners