Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Vogelaars op Pampus

20-09-2017 00:00

Op Pampus zijn er alle jaargetijden tientallen verschillende soorten vogels te zien. Over die vogels en hun levenswijze valt van alles te vertellen: waarom zien we in de zomer andere vogels dan in de winter? Waarom trekken sommige soorten weg en andere niet? Vogelaars Engbert van Oort en Dick Jonkers komen al jaren op Pampus om vogels te vangen en te ringen en kunnen je deze antwoorden geven. Kijk met ze mee en ontdek wat er op Pampus vliegt, nestelt en broedt.

De vogelaars zijn op Pampus aanwezig op 20 september, 4, 18, 20, 25 en 27 oktober 2017.

Kijk voor meer informatie op www.pampus.nl

 

Fietsen langs het IJsselmeer

Het IJsselmeer is maar liefst 1100 vierkante kilometer groot. Het meer grenst aan diverse steden, waaronder Makkum, Lemmer, Enkhuizen en Den Oever. Omdat het meer zo groot is, zijn er tientallen mooie fietsroutes in de omgeving van het IJsselmeer uitgestippeld. De vijf mooiste fietsroutes in de omgeving, zijn de volgende:

  • Rondje IJsselmeer
  • Route Morrapad
  • Route Door het Friese Hemel en Hel
  • Route Sud Westergoapaad
  • Route Gaasterland

Wil je meer weten over deze fietsroutes? Lees dan snel verder, want in onderstaande alinea’s worden de fietsroutes stuk voor stuk kort beschreven.

Rondje IJsselmeer

Rondje IJsselmeer is veruit de bekendste fietstocht in de buurt van het IJsselmeer. Zoals de naam van deze route al verklapt, gaat de fietstocht rond het IJsselmeer. Je kunt de ronde overigens op verschillende manieren rijden, namelijk langs het water in Friesland of dwars door Flevoland. De route die je kiest, bepaalt het aantal kilometers dat je af moet leggen. Let op: een rondje IJsselmeer is zeker niet kort, namelijk gemiddeld 300 kilometer.

Route Morrapad

Route Morrapad is minder bekend dan het rondje IJsselmeer, maar ook zeker de moeite waard. De route start in Rijs en gaat vanuit hier naar Galamadammen, Hemelum, Warns en langs de oevers van het IJsselmeer naar de woonplaats Mirns. Ook gaat de route door het Rijsterbos, want hier moet je doorheen om terug naar Rijs te gaan. Omdat het een rondrit betreft, kun je jouw fietstocht overigens ook ergens anders op de route starten.

Route Door het Friese Hemel en Hel

De naam van deze route is misschien een beetje vreemd, maar ook deze route is erg bijzonder. Zo brengt de route Door het Friese Hemel en Hel je door het prachtige Friese landschap vol weilanden, meren en sloten. Natuurlijk kom je ook langs het IJsselmeer, namelijk van het Rijsterbos langs de IJsselmeerkust naar Stavoren.

Route Sud Westergoapaad

Route Sud Westergoapaad start in Workum en brengt je uiteindelijk in Ferwoude, om vanuit Ferwoude met een omweg naar Makkum te fietsen. Vanuit Makkum rijd je langs het IJsselmeer naar de woonplaats Gaast, om vanuit hier weer terug naar Workum te fietsen. Omdat het een rondrit is, kun je de route ook op een andere plek starten. Zo hoef je niet te vertrekken in Workum, maar kun je ook starten in Ferwoude, Makkum of Gaast.

Route Gaasterland

Route Gaasterland loopt door het zuidwesten van de provincie Friesland. De tocht voert je niet alleen langs de IJsselmeerkust, maar ook door diverse prachtige bossen en houtwallen. De volledige route is uitgezet in Gaasterland, een groene streek waar je echt je ogen uitkijkt. De totale afstand van de route is 33 kilometer.

Een lange fietstocht maken: wat moet je meenemen?

Ga je een lange fietstocht maken, dan zijn er altijd een paar dingen die je mee moet nemen. Denk hierbij niet alleen aan een bidon met voldoende water en een paar boterhammetjes voor onderweg, maar ook aan een fietspompje, een regenjas en bij ruige tochten zelfs binnenbanden en een helm. Zeker als je het rondje IJsselmeer gaat fietsen, zijn deze items voor in de bagage een must. Deze tour is namelijk niet alleen lang, maar kan ook vrij ruig zijn. Voldoende bagage meenemen dus!

 

Bron: www.fietsenopfietsen.nl

 

Laatste nieuwsOud-VN-baas Annan houdt toespraak op ‘iconische Afsluitdijk’

 13 september 2017

“Ik kan geen betere locatie bedenken die zo symbolisch en inspirerend is om innovatieve oplossingen te promoten rondom water, voedsel en energie dan de iconische Afsluitdijk. Ik hoop dat ik het correct uitspreek.” Zo begon Kofi Annan zijn toespraak bij het symposium ‘Making Waves’. Het congres over milieu en duurzaamheid is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt gehouden op de ‘Iconic Afsluitdijk’, zoals de oud-secretaris general van de Verenigde Naties zei.

De hele dag wordt gesproken over innovatieve oplossingen om mondiale problemen aan te pakken. Zoals water, klimaat, gezondheid, voedsel en veiligheid. Sprekers zijn onder andere Kofi Annan, milieuminister Schultz van Haegen en Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp. Ook waterinstituut Wetsus houdt er een presentatie, over hun uitvinding om fosfaat uit het water te halen.

De grootste naam is natuurlijk de oud-baas van de VN. Hij is blij dat hij zoveel jonge innovatoren ziet zitten in het publiek. Hij noemt de Afsluitdijk een ‘masterpiece of Dutch engineering’. “Jullie ingenieurs beseften al vroeg dat je met de natuur moet werken. In plaats van tegen de natuur door alleen zeewater tegen te houden.”

 

Waterrecreatie Advies: waterplantenprobleem IJsselmeergebied

 13 september 2017

Waterplanten leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit en aan de voedselketen. De kwaliteit van het water in kanalen, plassen en meren is eenvoudig af te lezen aan de planten die in het water groeien. Schoon, gezond water willen we allemaal, maar de planten brengen ook overlast met zich mee. Grote delen van het vaarwater in Nederland raken zo onbevaarbaar, vooral voor de pleziervaart.

Er zijn verschillende oplossingen om overlast van waterplanten tegen te gaan, maar is er onduidelijkheid over de te nemen maatregelen en welke op korte en lange termijn succesvol zijn. Maaien is kostbaar, beperkt in de omvang en kan op verschillende manieren. Ook is het niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het probleem.

Over het waterplantenprobleem zijn inmiddels verschillende rapporten verschenen. Soms met tegenstrijdige beweringen. Waterrecreatie Advies heeft na een presentatie in het Platform jachthavens IJsselmeergebied geconcludeerd dat er soms achterhaalde gegevens in de rapporten staan. Ook worden er soms bijzondere en tegenstrijdige conclusies getrokken. Verschillende partijen hebben aan Waterrecreatie Advies gevraagd deze informatie in begrijpelijke taal in een rapport samen te vatten. Wat is er werkelijk aan de hand met het waterplantenprobleem en wat is het perspectief op termijn?

Het Watersportverbond is blij dat het onderzoek naar het te verwachten overlast van waterplanten IJsselmeergebied is mogelijk gemaakt en dat het rapport inzicht levert in de achtergronden van het probleem. Het rapport geeft op deze manier belangrijke informatie voor het overleg tussen alle betrokkenen. Extra bijzonder is de totstandkoming van het onderzoek en het rapport. Via crowdfunding en door de bereidwilligheid van partijen die niet direct met de problematiek te maken hebben is het onafhankelijke onderzoek gefinancierd.

 

Bron: www.watersportverbond.nl

 

De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markermeerdijken

 13 september 2017

De provincie Noord-Holland coördineert de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project versterking Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Dit gebeurt op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In deze fase gaat het om de ontwerpbesluiten die naar verwachting eind dit jaar ter visie worden gelegd voor de formele inspraak.

De coördinatieregeling zorgt ervoor dat alle besluiten op tijd en tegelijkertijd klaar zijn. Hierdoor wordt tijd en geld bespaard. Het gaat om de omgevingsvergunning, de vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming (Natura 2000), de ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming (Flora en Fauna) en de ontgrondingenvergunning. Ook het dijkversterkingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) horen bij de coördinatieregeling.

Vervolgprocedure

Voor inspraak door belanghebbende legt de provincie alle besluiten over deze vergunningen en plannen eind 2017 ter inzage. Tijdens deze zogenaamde tervisielegging worden meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Ook is er periodiek spreekuur in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude. Naar verwachting kan de uitvoering van de dijkversterking dan medio 2018 van start gaan. Ook wordt er een toetsingsadvies gevraagd aan de commissie MER. De inspraak op het dijkversterkingsplan en de MER wordt behandeld door het HHNK en de vergunningen door de provincie Noord-Holland. Alleen de ontgrondingenvergunningen wordt behandeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Samen met partners en omwonenden zoekt het HHNK naar een maatwerk oplossing, passend in het gebied.

 

Bron: www.rijkswaterstaat.nl

 

Plan B voor IJsselmeervisserij

 11 september 2017

IJsselmeervissers kopen met plan B tijd om belangrijke maatregelen voor verduurzaming van de visserij door te voeren. Het komende jaar moeten zij de registratie van hun visvangsten aan boord digitaal opslaan en doorgeven. Ook moeten hun schepen uitgerust worden met een ‘track and trace’ systeem. Het is belangrijk dat er een goede registratie komt waarbij de vangstresultaten gekoppeld worden aan de vangstinspanningen. Daarnaast moet de illegale visserij drastisch teruggedrongen worden.

De afgelopen maanden werd gesproken over een alternatief plan voor het beheer van de schubvis. Dat plan kwam van visserijvereniging Producentenorganisatie (PO) IJsselmeer, als reactie op het oorspronkelijke plan van Wageningen Marine Research (WMR). In dat plan van WMR werd geadviseerd om de toegestane visserij-inspanning op schubvis te reduceren met 36 procent, wat tot kritiek van veel vissers leidde.

In plan B wordt de reductie geschrapt, en worden andere maatregelen geopperd. Zo mag er niet met staande netten worden gevist zonder een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet, en wordt het gebruik van ladders – touwtjes die ervoor zorgen dat het net gaat warrelen, waardoor meer vis gevangen kan worden – bij staande netten deels aan banden gelegd. Ook moeten levende karpers worden teruggezet.

Recent gestopte staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) meldde in juni al dat hij akkoord was met het alternatief. Wel moest aan twee voorwaarden worden voldaan. Zo moesten leden en niet-leden van PO IJsselmeer instemmen en de visserij eigen controle en handhaving opzetten en financieren.

In een brief meldt Van Dam dat PO er in geslaagd is een private overeenkomst te bereiken met leden en niet-leden over plan B. De bevoegde gezagsdragers, waaronder de provincie Fryslân, hebben de Natuurbeschermingswet-vergunning inmiddels gegeven voor 2017/2018. Vissers die het akkoord niet tekenden, kregen die niet. De PO ziet toe op naleving van de maatregelen, naast het reguliere toezicht van onder meer de politie.

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!of bekijk het nieuwsbriefarchief

Onze partners