Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Zwemevent

27-08-2017 12:00

Zondag 27 augustus 2017, Zwemevent Pampus

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

 

Laatste nieuwsBrochure ‘aandacht voor de natuur’

 17 augustus 2017

Wat is de relatie tussen project Afsluitdijk en de natuur? Hoe wordt er tijdens de werkzaamheden aan de dijk en in de definitieve situatie rekening gehouden met de flora en fauna? Dit is samengevat in de brochure ‘aandacht voor de natuur’.

De Afsluitdijk is een natuurlijke leefomgeving van veel soorten planten en dieren en beschikt over een aantal ecologische kernkwaliteiten:

  1. De Afsluitdijk vormt een ecologische verbindingszone. Hoewel de Afsluitdijk zelf geen natuurgebied is, grenst hij aan twee Natura 2000-gebieden. Daarom beschouwen we de Afsluitdijk niet ‘slechts’ als een steenverharding, maar als onderdeel van een groter ecologisch systeem.
  2. De Afsluitdijk biedt spontane natuur op een kunstmatige structuur. Het natuurvriendelijke karakter van het dijkprofiel, de open structuur van stortsteen en basalt en grote oppervlaktes grasland bevorderen deze ontwikkeling.
  3. De Afsluitdijk brengt luwte in een dynamisch milieu waar weer en wind vrij spel hebben.

In de plannen voor de versterking van de Afsluitdijk respecteren we deze bijzondere kwaliteiten. Daarnaast bepaalt de Wet Natuurbescherming dat we rekening moeten houden met beschermde soorten en Natura 2000-gebieden. Zowel tijdens de renovatiewerkzaamheden als in de nieuwe situatie, wanneer de Afsluitdijk klaar is. In deze brochure laten we zien om welke soorten het gaat en welke maatregelen we hiervoor treffen.

Lees hier meer over het bestellen of downloaden van de brochure.

 

Icoon Afsluitdijk kweekt lichtgevende algen

 17 augustus 2017

Iconisch is het, de 32 kilometer lange dijk die Nederland al sinds 1933 beschermt tegen het water. Met het project Icoon Afsluitdijk probeert de overheid de dijk op recreatief gebied aantrekkelijker te maken. Bovendien is het gestelde doel van het Rijk dat de dijk in 2022 volledig energieneutraal moet zijn. Een doel waar dit kunstwerk op aansluit. Tijdelijke en permante projecten, bedacht door Studio Roosegaarde, vertegenwoordigen functies van de dijk, zoals waterbescherming, erfgoed, energie en mobiliteit. Zo wordt er op een speciale manier een verbinding gemaakt tussen de mens en het landschap.

Het begon met Waterlicht in 2016. Een lichtinstallatie die de rol die de dijk speelt bij de bescherming tegen het water moest symboliseren. Een soort van Noorderlicht werd getoond door middel van de nieuwste LED-technologie, software en lenzen.

Windvogel [JB1] is het volgende project. Vliegers die energie op kunnen wekken zullen boven de dijk komen te hangen. Aan deze vliegers zitten kleine LED-lampjes, zodat ze goed te zien zijn. De vliegers vliegen op 120 tot 300 meter hoogte en door te vliegen, wordt er energie opgewekt. Een dynamo genereert elektriciteit, die 400 huishoudens daarvan kan voorzien. Dit om de Afsluitdijk innovatiever en groener te maken.

Om de kracht van de natuur als bron van energie en lichten als nieuwe energieoplossing voor de steden van morgen te representeren, kwam het project Glowing Nature. Studio Roosegaarde kweekt hierbij een van de oudste micro-organismen, lichtgevende algen. Als deze algen in beweging komen, geven ze licht. De bezoeker mag deze dan ook aanraken, om zo licht te creëren.

Lichtpoort is het enige project dat er permanent zal blijven. De sluisgebouwen, die er al sinds 1932 staan, worden bedekt met reflecterende strips. Hierdoor geven ze alleen licht als de koplampen van auto’s erop schijnen. Er is dus geen sprake van een toename in lichtvervuiling.

 

Eerste flessenpost bereikt Marker Wadden

 17 augustus 2017

Afgelopen weekend spoelde op Marker Wadden voor het eerst flessenpost aan. Boswachter André Rijsdorp van Natuurmonumenten vond op het strand van het eiland een fles met daarin de brief van een Duitse schoolklas. Voor hun studiereis aardrijkskunde bezochten de leerlingen Nederland en maakten daarbij een zeiltocht over het Markermeer.

De school was wegens de zomervakantie niet bereikbaar, maar had een verslag van de zeiltrip op hun website staan. Als het eerste eiland straks afgerond is, ontvangt Natuurmonumenten de klas graag een keer op Marker Wadden!

Over Marker Wadden

Met de aanleg van Marker Wadden herstellen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat de natuur in het Markermeer. Met zand, klei en slib uit het meer worden paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers gemaakt. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Met dit project creëren we een robuust natuurgebied dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is.

Nog niet toegankelijk

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanleg van de natuureilanden en geldt in het gebied een vaarverbod. In de zomer van 2018 wordt de haven van het eerste eiland toegankelijk voor het publiek. In 2016 is Boskalis gestart met de eerste fase van Marker Wadden: de aanleg van vijf eilanden. Samen met het onderwaterlandschap zal de oppervlakte hiervan 750 hectare worden. Natuurmonumenten wil van de Marker Wadden een grote archipel maken van in totaal 10.000 hectare. Het is daarmee een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa.

Met dank aan

Marker Wadden worden mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij, Natuurmonumenten, de Rijksoverheid, de provincies Flevoland en Noord-Holland.

 

Gaan de visdieven weer eens een goed jaar beleven?

 17 augustus 2017

Het IJsselmeergebied is in potentie een prachtig vogelgebied. Maar het ontbreekt aan ondieptes en natuurlijke overgangen. Ook de aansluiting van vissen met de Waddenzee en het binnenland laat te wensen over. Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben daarvoor de handen ineen geslagen en onderzoeken het broedsucces van visdieven in het IJsselmeergebied.

Jarenlang hield het broedsucces van de visdief in en om het IJsselmeer niet over. Daarom doet Vogelbescherming Nederland in samenwerking met andere natuurorganisaties onderzoek naar deze fraaie sternsoort. We onderzoeken kolonies in Wieringermeer, De Kreupel, de sluizen van Lelystad, de Marker Wadden en een eiland in het Eemmeer. Op de Kreupel (2500) en Marker Wadden (1800) bevinden zich de grootse kolonies. Elders zijn de aantallen veel kleiner met enkele tientallen tot ongeveer 175 paar op een fraai nieuw eiland in het Eemmeer.

Twee geboortegolven

In de afgelopen jaren was het broedsucces meestal slecht, maar dit jaar zijn de eerste indrukken goed. Er zijn duidelijk twee reproductiegolven. Vanaf mei vestigden zich veel visdieven en in de loop van juni volgde een tweede ‘golf’ legsels. Wellicht omdat op 7 juni een storm over Nederland raasde en vele visdiefparen hun nesten verloren. Op de Marker Wadden kwamen diverse nesten onder het zand. Van de eerste golf zijn de eerste jongen al vliegvlug, terwijl die van de tweede golf begin juli uitgekomen zijn. De komende weken zal blijken of deze jongen ook voldoende vis krijgen en of er wezenlijke verschillen in broedsucces zijn tussen de kolonies.

Visdief is een ambassadeur

Als visdieven veel jongen kunnen grootbrengen weten we dat er veel kleine jonge vis aanwezig is, bijvoorbeeld spiering in het diepe water of jonge witvis in de ondiepe zones langs de oever. Daarvoor zijn onderzoekslocaties van noord naar zuid in diepe en ondiepe delen van het gebied gekozen. We hopen er zo achter te komen waar het goed of slecht gaat met visdieven en wat we kunnen verbeteren.

De visdief is daarbij een fijne ambassadeur voor een natuurlijker IJsselmeer. Als het goed gaat met visdieven, gaat het ook goed met andere watervogels als futen, nonnetjes, zwarte sterns en grote zaagbekken. Visdiefjes broeden op kale eilanden die van nature thuishoren in zoetwaterwetlands met veel dynamiek. Ze eten kleine vis die volop aanwezig zou moeten zijn in een natuurlijk zoetwatermeer dat aansluit op de zee en rivieren.

Instant succes in het Eemmeer

Met veel sterns in ons land, waaronder de visdief, gaat het niet goed. Vogelbescherming werkt daarom, mede dankzij de financiële steun van de Stern Groep, aan het herstellen van broedeilandjes in voedselrijke gebieden. Sterns houden van onbegroeide maar voldoende hoge eilanden, zandplaten en strandjes, bij voorkeur moeilijk bereikbaar voor predatoren en recreanten.

Soms komt natuurbeschermingssucces snel. Eind 2016 hebben Vogelbescherming en Natuurmonumenten drie dichtbegroeide eilandjes in het Eemmeer weer geschikt gemaakt voor broedvogels als de visdief. Het was een instant succes: er werden dit jaar maar liefst 175 visdiefnesten geteld, tegen slechts één vorig jaar! Het is daarmee meteen een van de grootste kolonies van de Randmeren.

 

Tekst en foto’s: Vogelbescherming Nederland

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!of bekijk het nieuwsbriefarchief

Onze partners