Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Zwemevent

27-08-2017 12:00

Save the date!

Zondag 27 augustus 2017, Zwemevent Pampus

Details volgen nog, wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen.

 

Laatste nieuwsOpen water zwemmer en coach: Michiel Land

 19 juli 2017

Michiel Land kan als geen ander vertellen hoe het is om in open water te zwemmen. Daarom hebben wij hem geïnterviewd. Hij heeft al vele tochten in het binnen- en buitenland gezwommen. Hij is naast coördinator zwemzaken bij het sportcentrum Het Marnix ook actief met zijn eigen bedrijf Topswim. Hier coacht en traint hij triatleten en open water zwemmers. We vragen Michiel wat het zwemmen in het IJsselmeer zo bijzonder maakt. “In het IJsselmeer ervaar je als open water zwemmer het samenspel van de golfslag, de stroming en de wind. Het is een absolute uitdaging om in het IJsselmeer zo efficiënt mogelijk te zwemmen, je aan te passen aan de omgeving en vooral te genieten van de enorme rust en ruimte die het water je biedt. Als je eenmaal de juiste slag te pakken hebt, voel je je compleet vrij. Al je zintuigen worden geprikkeld. Je proeft, voelt, ruikt,  hoort en ziet je omgeving en bent er letterlijk in ondergedompeld. “

De kick van het open water zwemmen

Hoe ben je begonnen met open water zwemmen? “6 jaar lang heb ik in het zwembad gewerkt aan een verbeterde en efficiënte slag. Zwemmen in een zwembad vind ik redelijk saai. Je trekt baantjes, volgt de lijnen van het bad en dat vaak en veel. De kick van het open water zwemmen is dat je vrij bent en één wordt met de natuur. In het begin is het moeilijk. Vooral het leren navigeren want als je geen eindpunt voor ogen hebt, moet je je tussentijds richten op iets groots. Daarvoor navigeer je in het water op boeien. Ook is het belangrijk dat je zo rustig mogelijk zwemt, een regelmatige ademhaling hebt en een efficiënte beenslag. Hoe meer ontspannen je zwemt, hoe verder je kan komen. Maar de grootste kick is het gevoel van vrijheid en de weidsheid als je midden op het water ligt. Je geniet van de natuur, voelt soms de onderwater planten, ziet ijsvogels en andere watervogels. Het is werkelijk fantastisch!’

Uitdaging Stavoren – Medemblik

Michiel is in volle voorbereiding op een nieuwe uitdaging. Begin augustus (afhankelijk van de condities van het weer) hoopt hij van Stavoren naar Medemblik te zwemmen. 22 kilometer in open water zwemmen, kan niet zonder voorbereiding. Hoe bereid jij je voor op deze uitdaging? “De afstand op zich heb ik al vaker gezwommen, maar de uitdaging zit vooral in de dynamiek van het IJsselmeer. Ter voorbereiding werk ik een paar keer week in het zwembad aan het verbeteren van mijn techniek. De kunst is om zo mooi mogelijk, zo ontspannen mogelijk te zwemmen. Daarnaast zwem ik langer afstanden in open water. Om mijn conditie op te bouwen en sterker te worden doe ik kracht- en looptrainingen. Op de dag van de tocht heb ik een eigen boot en begeleider bij me. Dat is noodzakelijk, want ik lig 7 à 8 uur in het water. Het is dus van belang om op gezette tijden te eten en te drinken. Al in de voorbereiding is het lastig om op gewicht te blijven, dus tijdens de race krijg ik speciale sportdrankjes. Een ander aspect is dat je bij een dergelijke lange race ook psychologisch ondersteund moet worden. De race wordt in tijdsblokken ingedeeld en de begeleiding aan boord van de boot biedt mij elke 20 minuten een nieuwe uitdaging aan om de focus te kunnen blijven houden op mijn einddoel, anders kan het saai worden en verlies je de concentratie op het zo relaxed mogelijk zwemmen.” Michiel kijkt er naar uit. Zwemmen in het IJsselmeer, het Blauwe Hart van Nederland is een fantastische uitdaging!

Zwemmen in het IJsselmeer is natuurlijk genieten van water en natuur

Het IJsselmeer is heel bijzonder om in te zwemmen, volgens Land. “Je zwemt in de buurt van de forten, je ziet schitterende schepen voorbij varen, soms zie je zelfs de bodem. De weidsheid is adembenemend en je voelt je als een vis in het water als je door de onderwaterplanten zwemt.” Soms komt hij scholen met kleine vissen tegen en een enkele keer is hij tegen een flinke karper aangezwommen. Michiel onderstreept de aandacht die de organisatie wil vragen voor de kwetsbare natuur en het schone, levende water. “Als open water zwemmer ben je je zeer bewust van de kwaliteit van het water. Tijdens het zwemmen krijg je altijd water binnen en dat geeft je vaak een opgeblazen gevoel. Ik kan wel zeggen dat ik heel goed kan proeven of het water gezond en schoon of verontreinigd is.”

 

Foto is gemaakt door: Liesbeth Hassing

 

Cees Loggen: samen sterk voor het IJsselmeer

 6 juli 2017

Het meer van Genéve, Vancouver Lake, het Gardameer. Wereldwijd bekende meren met allure. Ik zou hier graag het IJsselmeergebied aan toevoegen. Een uniek gebied. Waarin al zo ontzettend veel gebeurt. En komende jaren nog veel meer gaat gebeuren.

Daarom ben ik heel erg blij dat wij afgelopen woensdag opnieuw in Den Haag waren voor een gesprek met het Rijk over het IJsselmeergebied. En met ‘wij’ bedoel ik niet alleen de provincie Noord-Holland, maar ook Friesland, Overijssel en Flevoland. Samen werken we namelijk aan een interprovinciale Agenda IJsselmeergebied 2050.

Versterken en beter benutten

Waarom een gezamenlijke agenda? Simpelweg: omdat ik er van overtuigd ben dat we het gebied alleen goed kunnen versterken en alles dat het in zich heeft beter te benutten door samen op te trekken. Niet allemaal op je eigen provinciale eiland blijven zitten. Eerder die woensdag was ik dan ook in Lelystad, waar deze vier provincies met elkaar spraken over dit gebied. Onze gezamenlijke afspraken vormen straks input voor de Nationale Agenda IJsselmeergebied 2050.

We concluderen dat de provincies het voor overgrote deel met elkaar eens zijn. Maar dat het ook goed is om de verschillen te onderkennen. En vervolgens te kijken hoe we daar uit kunnen komen en zo niet: hoe gaan we er dan mee om. Dat is de kracht van samenwerking.

Eindeloze mogelijkheden

Alle mogelijkheden zijn er, we moeten ze alleen nóg beter benutten. Jarenlang hebben we ons vooral geconcentreerd op de bescherming tegen het IJsselmeer. En voor die tijd natuurlijk in nog sterkere mate tegen de Zuiderzee. Ik durf met zekerheid te zeggen: met die veiligheid zit het ondertussen wel goed. We staan niet langer met onze rug naar het IJsselmeer, maar omarmen het. Laten we gebruik maken van alles wat het biedt: unieke natuur, de meest uiteenlopende vormen van recreatie –op het water en aan de kade -, en talloze economische mogelijkheden, zoals het toerisme – goed voor haven- en horecaondernemers. Vanwege de opgave voor duurzame energie is het zaak ook naar dit gebied te kijken. Daarin staan innovatieve toepassingen (via pilots) en de ruimtelijke kwaliteit voorop. Een randvoorwaarde voor al het bovenstaande is een goede bereikbaarheid van het gebied.

Drukke zomer

Gelukkig constateerden we eerder dat binnen deze thema’s al veel gebeurt. Maar het is juist de samenwerking waar het nu om draait. Vooral in de uitwerking van de thema’s. De planning is om in september de gezamenlijke provinciale agenda te kunnen presenteren. Deze agenda is een belangrijke bouwsteen voor de nationale gebiedsagenda. Mijn indruk van afgelopen woensdag is dat het Rijk hier ook erg benieuwd naar is. Wij krijgen het allemaal druk deze zomer!

Cees Loggen, 16 juni 2017

 

Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk

 28 juni 2017

De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen Euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk. Met het subsidieprogramma LIFE steunt de Europese Unie (EU) projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuur- en milieudoelen. Door het toekennen van deze subsidie geeft de EU blijk van erkenning aan het belang van de komst van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Gedeputeerde Johannes Kramer is verheugd met de toegekende subsidie. “De concurrentie is hoog en de slagingskans van een LIFE-aanvraag klein. De Vismigratierivier is een mooi voorbeeld van hoe natuur, economie, recreatie & toerisme en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Dat dit vanuit de Europese Unie op deze manier wordt erkend is fantastisch nieuws.” aldus de gedeputeerde.

Financiering

Provincie Fryslân is opdrachtgever van het project dat in totaal 55 miljoen Euro kost. Met de bijdrage vanuit LIFE ligt het project financieel op koers. Daarnaast financieren Rijksoverheid, de Europese Unie middels LIFE en TenT, Waddenfonds, de Nationale Postcode Loterij, provincies Noord-Holland en Fryslân.

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid. Maar door de harde scheiding die hiermee is ontstaan tussen Waddenzee en IJsselmeer, is het voor trekvissen als de zalm, paling en de spiering nauwelijks mogelijk om heen en weer te zwemmen met een slechte visstand tot gevolg. De Vismigratierivier Afsluitdijk is bedoeld om de ecologische verbinding tussen Waddenzee, IJsselmeer en het achterland te herstellen. Hiervoor wordt een doorgang door de Afsluitdijk gemaakt met aansluitend een getijden rivier in het IJsselmeer. Dankzij de Vismigratierivier kunnen vissen straks 24/7 via een geleidelijke overgang heen en weer zwemmen zonder dat er zout water in het IJsselmeer komt. Het is een systeem dat nog nergens ter wereld bestaat. De Vismigratierivier moet uiterlijk eind 2022 klaar zijn en wordt nabij de sluizen van Kornwerderzand aangelegd. Zie ook www.vismigratierivier.nl.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Dit programma is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de  gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken de partners aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.

De initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen Noord, It Fryske Gea en Het Blauwe Hart.

 

Zeven IJsselmeer-jachthavens introduceren spaarkaart om gratis te overnachten

 25 juni 2017

Eind maart 2017 onder het genot van koffie en gebak werd in Volendam binnen het uur de samenwerking beklonken tussen zeven tophavens aan het IJsselmeer. Binnen maximaal een half dagje varen van elkaar bieden dé IJsselmeerhavens een spaarkaart aan de waterrecreant aan. Met de spaarkaart is, nadat drie havens zijn bezocht, de overnachting in de vierde haven helemaal gratis.

Varen is de boodschap. Het IJsselmeer is een prachtig vaargebied en dit spaarsysteem maakt een tochtje nét even leuker.

Hoe werkt het?

De spaarkaart van De IJsselmeerhavens is verkrijgbaar op het havenkantoor van de havens en is gratis. Bij iedere nieuwe IJsselmeerhaven die bezocht wordt, krijgt de watersporter een sticker op de spaarkaart wanneer het liggeld wordt betaald. Iedere deelnemende IJsselmeerhaven kan maar één keer een sticker per kaart uitdelen, meerdere nachtjes in één haven zijn dus goed voor maar 1 sticker. Maar bij drie stickers (dus als drie havens al bezocht zijn) is de vierde gratis, ongeacht waar dit is. Vergeet de spaarkaart dus niet mee te nemen bij afrekenen!

Wie doen er mee?

De samenwerking is niet uniek, want hiermee volgen de havens voorbeelden zoals de Seven Sisters in de Delta en de Havenring Randmeren rond de Randmeren. Dit zijn vaarnetwerken waar de ligplaatshouders graag gebruik van maken en daarom goed dat dit nu ook voor het IJsselmeer mogelijk is. De deelnemers van het samenwerkingsverband “Dé IJsselmeerhavens” zijn: Marina Den Oever, Marina Makkum, Jachthaven Andijk, Marina Volendam, Jachthaven Lelystad Haven, Jachthaven Waterland (Monnickendam) en Marina Muiderzand (Almere).

 

Meer informatie www.ijsselmeerhavens.nl

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!pampus

Onze partners