Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Zwemevent Rondje Pampus

26-08-2018 00:00

Save the Date – Rondje Pampus, natuurlijk zwemmen!

Op zondag 26 augustus wordt er weer gezwommen rond Forteiland Pampus, een spectaculair rondje voor recreatie- en wedstrijdzwemmers. Ben jij er dit jaar ook (weer) bij? Zet de datum dan alvast in je agenda, inschrijven kan later.

 

Fietsen langs het IJsselmeer

Het IJsselmeer is maar liefst 1100 vierkante kilometer groot. Het meer grenst aan diverse steden, waaronder Makkum, Lemmer, Enkhuizen en Den Oever. Omdat het meer zo groot is, zijn er tientallen mooie fietsroutes in de omgeving van het IJsselmeer uitgestippeld. De vijf mooiste fietsroutes in de omgeving, zijn de volgende:

  • Rondje IJsselmeer
  • Route Morrapad
  • Route Door het Friese Hemel en Hel
  • Route Sud Westergoapaad
  • Route Gaasterland

Wil je meer weten over deze fietsroutes? Lees dan snel verder, want in onderstaande alinea’s worden de fietsroutes stuk voor stuk kort beschreven.

Rondje IJsselmeer

Rondje IJsselmeer is veruit de bekendste fietstocht in de buurt van het IJsselmeer. Zoals de naam van deze route al verklapt, gaat de fietstocht rond het IJsselmeer. Je kunt de ronde overigens op verschillende manieren rijden, namelijk langs het water in Friesland of dwars door Flevoland. De route die je kiest, bepaalt het aantal kilometers dat je af moet leggen. Let op: een rondje IJsselmeer is zeker niet kort, namelijk gemiddeld 300 kilometer.

Route Morrapad

Route Morrapad is minder bekend dan het rondje IJsselmeer, maar ook zeker de moeite waard. De route start in Rijs en gaat vanuit hier naar Galamadammen, Hemelum, Warns en langs de oevers van het IJsselmeer naar de woonplaats Mirns. Ook gaat de route door het Rijsterbos, want hier moet je doorheen om terug naar Rijs te gaan. Omdat het een rondrit betreft, kun je jouw fietstocht overigens ook ergens anders op de route starten.

Route Door het Friese Hemel en Hel

De naam van deze route is misschien een beetje vreemd, maar ook deze route is erg bijzonder. Zo brengt de route Door het Friese Hemel en Hel je door het prachtige Friese landschap vol weilanden, meren en sloten. Natuurlijk kom je ook langs het IJsselmeer, namelijk van het Rijsterbos langs de IJsselmeerkust naar Stavoren.

Route Sud Westergoapaad

Route Sud Westergoapaad start in Workum en brengt je uiteindelijk in Ferwoude, om vanuit Ferwoude met een omweg naar Makkum te fietsen. Vanuit Makkum rijd je langs het IJsselmeer naar de woonplaats Gaast, om vanuit hier weer terug naar Workum te fietsen. Omdat het een rondrit is, kun je de route ook op een andere plek starten. Zo hoef je niet te vertrekken in Workum, maar kun je ook starten in Ferwoude, Makkum of Gaast.

Route Gaasterland

Route Gaasterland loopt door het zuidwesten van de provincie Friesland. De tocht voert je niet alleen langs de IJsselmeerkust, maar ook door diverse prachtige bossen en houtwallen. De volledige route is uitgezet in Gaasterland, een groene streek waar je echt je ogen uitkijkt. De totale afstand van de route is 33 kilometer.

Een lange fietstocht maken: wat moet je meenemen?

Ga je een lange fietstocht maken, dan zijn er altijd een paar dingen die je mee moet nemen. Denk hierbij niet alleen aan een bidon met voldoende water en een paar boterhammetjes voor onderweg, maar ook aan een fietspompje, een regenjas en bij ruige tochten zelfs binnenbanden en een helm. Zeker als je het rondje IJsselmeer gaat fietsen, zijn deze items voor in de bagage een must. Deze tour is namelijk niet alleen lang, maar kan ook vrij ruig zijn. Voldoende bagage meenemen dus!

 

Bron: www.fietsenopfietsen.nl

 

Laatste nieuwsIn het Markermeer komt een nieuw natuurgebied: Trintelzand

 17 mei 2018

In het Markermeer wordt gewerkt aan een nieuw natuurgebied: Trintelzand. Het gebied krijgt een omvang van 270 ha. Met Trintelzand brengt Rijkswaterstaat variatie aan in het onderwaterlandschap. Hierdoor komen er straks meer verschillende plant- en diersoorten voor in het Markermeer en verbetert de waterkwaliteit. Dit natuurgebied valt binnen het project om de Houtribdijk te versterken.

Muggen als voedselbron

Ria Kamps, programmamanager Waterkwaliteit en Natuur bij Rijkswaterstaat en Rosalie Heins, ecoloog, kijken vanaf de Houtribdijk bij Trintelhaven naar het Markermeer. ‘Ik zie het al voor me, in plaats van de harde steile oevers zie je hier straks mooie, glooiende land-waterovergangen waar het krioelt van leven: microscopisch kleine dieren, jonge vis schuilend tussen de planten, volwassen vis paaiend en jagend en een dode boom als leefgebied’, schetst Kamps het landschap. Heins vult aan: ‘Een prachtplek voor waternatuur. Ik verwacht massa’s muggenlarven. Dit is prima voer voor het waterleven maar ook voor de vleermuizen. Die gebruiken de Houtribdijk als oversteek als ze het IJsselmeergebied oversteken. Trintelzand is straks een plek waar we wel blij kunnen zijn met wolken muggen. Die leveren hier geen overlast voor bewoners maar zijn wel een heel belangrijke voedselbron.’

Een gebied vol leven

Trintelzand bestaat straks uit zandplaten, zogenoemde ‘plas-drasmilieus’ en ondiep water in de luwte van de zandige oevers. Samen vormen de leefgebieden een ondiepe baai met veel waterplantvelden en rietland. Een groot deel van deze nieuwe natuur is niet direct zichtbaar, omdat deze zich onder water bevindt. Van het nieuwe gebied profiteren macrofauna zoals mosselen, slakjes en insecten. Ook voor vissen zoals spiering en snoekbaars fungeert Trintelzand als kraamkamer. Vissen en mosselen zijn voedsel voor een grote diversiteit aan vogels zoals kuifeend, brilduiker, visdief en fuut. Trintelzand zorgt zo voor een gebied vol leven, met zandplaten, slikvelden en rietoevers.

Slim gebruik van slib en zand

In de oorspronkelijke plannen had Trintelzand een compensatieopgave van 90 ha. De Combinatie Houtribdijk maakt er nu zelfs 270 ha van. De uitbreiding is vooral mogelijk dankzij slim gebruik van slib en zand dat vrijkomt door het maken van de putten voor de dijkversterking. Het huidige ontwerp is in overleg met provincie Flevoland, provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten geschikt gemaakt voor de Kaderrichtlijn Water-opgave in het Markermeer. De werkzaamheden aan de Houtribdijk en Trintelzand duren tot medio 2020.

Efficiënt gebruik van grond

De uitbreiding van Trintelzand is een mooi resultaat, want Rijkswaterstaat was nog op zoek naar een alternatieve locatie voor het leefgebied dat in eerdere plannen gerealiseerd zou worden in de Hoornse Hop. In 2018 keurde de minister de aanvulling goed, waardoor de Houtribdijk naast waterveiligheid ook een waterkwaliteitsopgave meekrijgt. Kamps is enthousiast over de combinatie van verschillende opgaven: ‘Veel van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere projecten, zoals Natura 2000. Nu we een waterveiligheidsproject, natuurproject en waterkwaliteitsproject kunnen combineren is het eigenlijk een driedubbele winst.’

 

Het verhaal: 100 jaar Zuiderzeewet

 16 mei 2018

Nederland 2018. Zonder Afsluitdijk, zonder IJsselmeerpolders. Met het aanvaarden van de Zuiderzeewet wordt het startschot gegeven om de plannen van ingenieur Cornelis Lely te gaan uitvoeren. Daarmee start één van ’s werelds grootste waterbouwkundige projecten ooit: de Zuiderzeewerken!

Lees hier het hele verhaal

 

Start vlak dekkende weidevogelinventarisatie in Noord-Holland

 16 mei 2018

Deze week zijn tien ecologen van Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlener van Landschap Noord-Holland, en ecologisch adviesbureau Van der Goes en Groot gestart met het monitoren van de weidevogelstand in een groot deel van de provincie Noord-Holland. Vanuit Natuurlijke Zaken zullen Jurgen Rotteveel, Carola van den Tempel en Rein Leguijt het veldwerk uitvoeren. Natuurlijke Zaken is daarnaast verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming met provincie en agrarische natuurverenigingen en de uiteindelijke rapportage.

In 2018 wordt 15.500 hectare weidevogelgrasland vlak dekkend geteld, o.a. (delen van) Waterland, Spaarndam, Eilandspolder, Marken, Ilperveld, Ronde Hoep en de polders Beetskoog, Zeevang, Mijzen en Katwoude. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de BMP-methode van de Sovon. Dat betekent dat er in totaal vijf rondes worden uitgevoerd met een interval van 2 weken tussen begin april en half juni. De weidevogels worden voornamelijk vanaf de openbaar weg geteld met verrekijker en telescoop, waar nodig worden insteken in het land gemaakt of wordt er vanaf een boot geteld.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de huidige populatie weidevogels in Noord-Holland en het volgen van de ontwikkeling in het aantal weidevogels door de jaren heen.

 

Succesvolle Wereld Trekvogeldag tijdens de Week van ons Water

 16 mei 2018

Het belang van gezond en schoon water voor onze flora en fauna stond centraal tijdens de Week van ons Water en de Nationale vogelweek.

Zaterdag 12 mei organiseerde Nationaal Park Nieuw Land de Wereld Trekvogeldag: een leuke dag voor iedereen die geïnteresseerd is in vogels. Voor de vroege vogels stonden er in de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen gidsen klaar om vogels te spotten in deze prachtige vogelrijke natuurgebieden. Een unieke mogelijkheid om een ijsvogel over het water te zien scheren of de zeearend te zien jagen. Kinderen hebben hun hart op kunnen halen bij allerlei vogelactiviteiten zoals uilenballen pluizen en nestkastjes timmeren. Jong en oud hebben interessante lezingen over vogels bijgewoond en het onderwaterleven door een virtual reality bril kunnen ervaren.

Wereld Trekvogeldag is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de partners van Nationaal Park Nieuw Land in wording, natuur- en vogelorganisaties in Flevoland, Aeres vmbo Almere en wordt vooral mogelijk gemaakt door de inzet van heel veel vrijwilligers. Het doel van deze samenwerking is de bijzondere vogelrijkdom in het park en het belang van schoon water voor trekvogels onder de aandacht brengen van een breed publiek.

Rijkswaterstaat Midden Nederland was ook van de partij in het kader van de Week van ons Water. “Ik kan het water bijna voelen”. Een bezoekster wees naar de grond. Ze waande ze zich op vogeleiland ‘De Kreupel’, een beschermd natuurgebied waar geen mensen mogen komen. In werkelijkheid zat ze op een bureaustoel bij bezoekerscentrum de Trekvogel. Dankzij de Virtual Reality bril van Rijkswaterstaat kon ze deze bijzondere plek toch bekijken. “Levensecht” vond zij. Met behulp van de VR brillen legde omgevingsmanager Sascha Oskam uit welke maatregelen RWS neemt om de Natura 2000 gebieden in het IJsselmeergebied te beschermen.

Naast de VR-brillen trok ook het “Overstoom-ik” spel veel aandacht. Bezoekers kregen van communicatieadviseur Sylvia Bos te horen wat de kans is dat hun huis overstroomt en hoe hoog het water dan komt. Daarna hadden ze drie minuten de tijd om te kiezen wat ze meenemen. Hiermee werd aandacht gevraagd voor het belang van de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om gebieden te beschermen tegen hoog water. Het spel is niet alleen leuk, maar ook “erg leerzaam”, liet een bezoeker weten.

Ook de lezing over trekvogeltellingen, gegeven door ecoloog Mennobart van Eerden, trok veel luisteraars. Hij legde uit hoe belangrijk een goede waterkwaliteit is voor trekvogels en belichtte hij de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt inzake de Kaderrichtlijn Water om het IJsselmeergebied, een belangrijke rust- en broedplek van de trekvogels, gezond te houden.

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!of bekijk het nieuwsbriefarchief

Onze partners