Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Zwemevent Rondje Pampus

26-08-2018 00:00

Save the Date – Rondje Pampus, natuurlijk zwemmen!

Op zondag 26 augustus wordt er weer gezwommen rond Forteiland Pampus, een spectaculair rondje voor recreatie- en wedstrijdzwemmers. Ben jij er dit jaar ook (weer) bij? Zet de datum dan alvast in je agenda, inschrijven kan later.

 

Opening Afsluitdijk Wadden Center

24-03-2018 00:00

Tijdens het openingsweekend van het Afsluitdijk Wadden Center op zaterdag 24 en zondag 25 maart is er van alles te doen in en rond het nieuwe centrum op Kornwerderzand. Zo worden er diverse boottochten georganiseerd. Een van die activiteiten is de planktontrip. Samen met de Goede Vissers ga je met een zodiac de Waddenzee op om te vissen op deze bijzondere plantjes en diertjes.

Plankton zijn piepkleine plantjes en dieren die in de zee zweven. Voorbeelden van plankton zijn algen en roeipootkreeftjes. Barbara Rodenburg van de Goede Vissers: “Plankton kijken is echt heel leuk! En je hebt er bijna niets voor nodig: een netje, een pipetje, een pot en een microscoop. De verschillende soorten hebben allerlei vormen en kleuren en maken soms hele gekke bewegingen. Ze schieten vooruit, tollen, krioelen en sommigen keren zichzelf binnenstebuiten. Soms schiet je echt in de lach tijdens het kijken.”

Aanmelden

Zin om de wondere wereld van plankton met je eigen ogen te ontdekken? De planktontrip is een van de vele activiteiten tijdens het openingsweekend van het Afsluitdijk Wadden Center. Om deel te kunnen nemen moet je van tevoren een toegangsticket reserveren voor het Openingsweekend. Dat kan via deze link. Bij de informatiebalie kun je je ter plaatse inschrijven voor specifieke activiteiten, zoals de planktontrip. Op Facebook kun je ook meedoen aan de speciale winactie! Winnaars zijn zeker van een plaatsje. Ga hiervoor naar deze Facebookpagina.

 

Laatste nieuwsWebsite Nationale Parken Bureau live

 14 maart 2018

Afgelopen week is website van het Nationale Parken Bureau (NPB) live gegaan. De site vervangt de website nationaleparkenwereldklasse.nl, die in het leven was geroepen ter gelegenheid van de het Programma naar Nationale Parken van Wereldklasse.  Via deze website houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen op weg naar  Nationale Parken nieuwe stijl.

De website van het NPB is rustig van opzet en gericht op u, de partners en shareholders van het Nationale Parken Bureau. Met de nieuwe vormgeving appelleert de site aan het gevoel van beleving en landschap dat wij met onze Nationale Parken Nieuwe Stijl nastreven.

De website bestaat uit een homepagina met nieuws en agenda en een menu met bezoekersinformatie. Op alle menupagina’s komen het nieuws en de kalender terug. Interessant en vooral erg handig als naslagoptie is de menukeuze ‘Documenten en verslagen’.

 

Bekijk hier de website! 

 

Friesland vraagt Rijk om gebiedsfonds IJsselmeer

 14 maart 2018

Friesland wil dat er een IJsselmeerfonds komt met 50 miljoen euro uit de landelijke pot voor regionale knelpunten.

Dat geld is nodig voor nieuwe initiatieven op het terrein van economie, natuur, recreatie en energietransitie, vindt gedeputeerde Sander de Rouwe. Publieke en private partijen in de aangrenzende provincies kunnen voor co-finaniering zorgen van nog eens 50 miljoen euro.

Friesland haakt hiermee in op twee actuele ontwikkelingen: de fondsen die het kabinet-Rutte III beschikbaar stelt voor de regio en de Agenda IJsselmeergebied 2050, waaraan meerdere ministeries en de provincies Friesland, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland momenteel de laatste hand leggen. Die agenda kondigt onderzoek aan naar een gebiedsfonds.

 

Lees hier meer

 

Windpark Fryslân vormt bedreiging voor unieke natuur en landschap

 5 maart 2018

Natuur en recreatie-organisaties zijn voor duurzame energie, maar vinden een windmolenpark van 89 windturbines op deze plek in het IJsselmeer onacceptabel. Het beoogde windpark vormt een bedreiging voor de unieke natuur en het weidse landschap van het IJsselmeer en Werelderfgoed Waddenzee. Juist hier ligt het meest open landschap van Nederland, waar veel natuurliefhebbers, watersporters en recreanten kunnen genieten. Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn bovendien van internationaal natuurbelang en vormen het leefgebied van bijzondere en grote aantallen vogelsoorten en ook van vleermuizen en vissen.

Onderzoek toont duidelijk negatieve effecten natuur aan

Onderzoek toont aan dat de risico’s van dit windpark voor vogels onaanvaardbaar zijn. De windmolens leiden tot verstoring van de vogeltrek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. Hierdoor kan het voortbestaan van populaties van beschermde soorten, zoals de visdief en zwarte stern in het IJsselmeergebied in gevaar komen. Ook zijn er negatieve effecten te verwachten voor vleermuizen en vissen. De organisaties vinden dat de bescherming van de dieren in dit beschermde natuurgebied voorop moet staan.

Grens is bereikt

Windpark Fryslân is het zoveelste windpark in het IJsselmeergebied. Er staan al veel molens en de grens van het gebied is bereikt. Het overgrote deel van de Nationale windopgave op land wordt hier al gerealiseerd. Dat heeft gevolgen. Inmiddels zijn bijna overal in het IJsselmeergebied windmolens te zien. Helaas gaat het ook met de natuur in het IJsselmeergebied al een lange tijd slecht. De komst van een extra windpark betekent verdere verslechtering van die situatie, blijkt uit het onderzoek. De organisaties pleiten er juist voor dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied, in plaats van verdere aantasting van natuur en landschappelijke waarde.

Alternatieven onvoldoende meegenomen in proces

De beoogde plek in het IJsselmeer is aangewezen door het Rijk en de provincie Fryslân. De natuur- en recreatieorganisaties* hebben in de planfase meegedacht en alternatieve locaties voor windmolens aangedragen. Desondanks is er voor een locatie in het IJsselmeer gekozen. De organisaties willen een betere inhoudelijke afweging, waarbij het belang van natuur en landschap beter wordt meegenomen dan tot nog toe het geval is. Op donderdag 1 februari  vond de zitting plaats bij de Raad van State in Den Haag. Een uitspraak zal over ongeveer 3 maanden volgen.

*De organisaties die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond,  Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

 

 

Eerste paal van nieuwe Reevesluis

 5 maart 2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft onlangs de eerste heipaal van de nieuwe Reevesluis geslagen. Onder toeziend oog van tientallen bestuurders, ambtenaren en bouwvakkers zette ze de grote machine met een druk op de knop in werking.

‘Een heel bijzonder project’

Een bijzonder moment, aldus de minister: “Omdat ik een heel bijzonder project is. Niet alleen omdat er zoveel verschillende partijen samenwerken, maar ook omdat het een heel belangrijk project is voor de waterveiligheid. Een mooi duurzaam project, waar ook doelen voor natuur en recreatie heel goed in meegenomen worden. Een project uit het boekje.”

De bouw van de Reevesluis is onderdeel van het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Om de kans op overstromingen te beperken, wordt extreem hoogwater straks afgevoerd naar het IJsselmeer via het nieuwe Reevediep.

Verbinding

“De Roggebotsluis wordt verplaatst, hier naar het Reevediep”, legt gedeputeerde Bert Boerman over de werkzaamheden uit. “Dat maakt een overgang het Vossemeer naar het Drontermeer. Dat wordt dus letterlijk opgeschoven en dat betekent dat de scheepvaart hier heel veel profijt van heeft. Die kunnen hier straks vlot geschut worden, hebben geen wachttijden meer voor de brug. Kortom: heel veel verbeteringen voor de beroepsvaart, maar ook voor de waterveiligheid.”

Meer werk

In de omgeving van de nieuwe Reevesluis worden overigens de komende jaren nog meer werkzaamheden verricht. Een deel van de Drontermeerdijk wordt verhoogd, de Roggebotsluis wordt gesloopt en er komt een nieuwe, hogere brug in de N307 te liggen.

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!of bekijk het nieuwsbriefarchief

Onze partners